Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jessica genomgick behandling av cancer – då uppmanade FPA henne att söka billigare boende

Från 2021
Uppdaterad 18.02.2021 05:31.
Cancersjuk med hotat hem - Spela upp på Arenan

Under pågående cancerbehandling fick Jessica Lindgren en uppmaning av Folkpensionsanstalten FPA att hitta billigare boende. Hennes sammanlagda kostnader för boendet blev för höga. FPA:s besked kom som en chock för henne.

- Det sista en sjuk människa behöver är en uppmaning att söka nytt hem, säger Jessica Lindgren.

Jessica Lindgren är ensamstående med två barn i Raseborg och hon har ett lågavlönat jobb som närvårdare. Hon har haft dålig ekonomi länge. Det har gjort att hon, också då hon var frisk och arbetade, beviljades bostadsbidrag från FPA.

Dessutom har Jessica gamla skulder som utmäts som lett till att hon har fått utkomststöd sporadiskt. När hon blev sjuk började hon regelbundet få utkomststöd. Utkomststöd söks i sista hand efter att alla andra stödformer har använts.

- Visst är jag tacksam för det stöd jag har fått. Men jag trodde inte att min situation ytterligare skulle försämras då jag blev sjuk. Att jag skulle tvingas oroa mig för mitt hem.

Depression var obotlig hjärntumör

I februari 2020 hittade läkare en tumör i Jessicas hjärna. Det visade sig att tumören inte gick att operera.

Hon hade känt sig trött och orkeslös periodvis under 2019 och i december fick hon diagnosen depression, men problemet var betydligt allvarligare.

En kvinna med blont hår står utomhus i mössa och vinterkläder. Det är snö på marken.
Bildtext Jessica Lindgren säger att det är svårt att medge att hon inte klarar sig utan andras hjälp.
Bild: Yle/Patrik Skön

Tack vare cytostatika och strålbehandling har tumören för tillfället slutat växa, men framtiden är oviss.

- Det finns ingen prognos. Ingen vet hur tumören kommer att utvecklas. Det kan gå bra eller så börjar den växa vilket sedan kan påverka exempelvis min talförmåga. Det gäller att ta en dag i taget, säger Lindgren.

Hon beskriver behandlingarna som tunga. Ovissheten om hur det skulle gå var stor och oron för framtiden har påverkat henne.

- Den stora frågan är vad som händer med barnen om nånting händer mig.

FPAs beslut oroar biträdande justitiekansler

Dessutom hade Jessica en oro för hur det skulle med gå med hennes boende. I december 2019 hade hon fått en uppmaning av FPA att söka efter en billigare bostad. Medan hon genomgick behandling fick hon en ny uppmaning.

Jessica hyr en villa i Raseborg för 600 euro i månaden, plus avgifter för el och vatten. Hennes boendekostnader ligger nära gränsen för vad som av FPA anses skäligt för ett hushåll med tre personer, men i dessa kostnader räknas inte oljeuppvärmingen in.

- Den kunde jag ta på avbetalning när jag jobbade, men när jag blev sjuk så hade jag enkelt inte de pengarna och jag visste inte heller det skulle bli med min ekonomi under sjukdomen, säger hon.

Kommunen har sett allvaret i hennes situation

Medan FPA är tveksamt till hennes boende har Raseborgs stads avdelning för barn- och familjetjänster visat stor förståelse för hennes situation.

Jessica Lindgren äter middag med sin mamma och barn.
Bildtext "Det kom som en chock för oss alla när hon fick diagnosen", säger Jessicas mamma Kristine Söderström. Tack vare Raseborgs stad har hon kunnat vara tjänstledig och hjälpa Jessica under sjukdomstiden.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Raseborgs stad har gett familjen ekonomiskt stöd och ordnade bland annat så att Jessica Lindgrens mamma Kristine Söderström kunde vara tjänstledig för att sköta om barnen och hushållet.

- Hemmet är den sista trygga punkten jag har för mig och mina barn. På Raseborgs stad har de förstått vår situation. I synnerhet de som arbetar med barntjänster har hjälpt mycket.

Vården har fungerat bra, men den sociala tryggheten har jag inte vågat lita på.

.

Ingen körs ut på gatan

Enligt FPA gör tjänstemännen en helhetsbedömning av läget utgående från den information de har. Om utkomststöd betalas till en person kan FPA uppmana hen att söka billigare boende.

- Ett dyrt boende är någonting som påverkar en persons ekonomiska situation och därför är det rimligt att vi påtalar det. Men ingen körs ut på gatan, säger Mats Enberg som är chef för handläggningscentret vid FPA:s södra försäkringsdistrikt.

Mats Enberg  är handläggningscenterchef på Folkpensionsanstalten.
Bildtext Mats Enberg är handläggningscenterchef på FPA.
Bild: Yle/Taisto Lapila

FPA kan ta hänsyn till exempelvis de sökandes hälsotillstånd. Men i Jessicas fall kom en uppmaning ännu tio månader efter att hon insjuknade.

- Det finns ingen automatik i att en sjukdom berättigar till högre boendekostnader. Vi strävar efter att göra en helhetsbedömning, säger Mats Enberg.

Enligt Mats Enberg sker den största delen av FPA-besluten utan problem. Majoriteten av kunderna är nöjda.

- Misstag sker, men jag skulle säga att vi är alerta och är man missnöjd så är det viktigt att kommunikationen med oss fortsätter. Är det någonting vi missar så kan man komplettera uppgifterna.

Bland de som får bostadsbidrag finns över 60 000 som jobbar

I Jessicas fall blev det ett brev från Raseborgs barn- och familjetjänst som fick FPA att godkänna hennes boendekostnader.

Barn- och familjetjänsten vid Raseborgs stad lyfte fram att det skulle vara viktigt för Jessicas barn att få bo kvar efter ett tungt år när mamman insjuknade allvarligt. Åtminstone för en tid framåt kommer Jessica Lindgren att kunna bo kvar.

Jessica Lindgren har en hjärntumör. Hennes mamma Kristine Söderholm har tagit hand barnen under sjukdomsperioden.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Det är nu över ett år sedan Jessica fick diagnosen som förändrade hennes liv. Att börja jobba igen skulle ge henne innehåll i vardagen och även på sikt kunna förbättra ekonomin.

Hon kan få rehabiliteringsstöd om hon inte klarar av att jobba heltid.

- Jag vill gärna återvända till jobbet, jag gillade jobbet men jag osäker på i vilken grad jag klarar av det. Min hjärna har förändrats på grund av sjukdomen, så en del uppgifter som exempelvis utdelning av mediciner kan jag inte sköta, säger hon.

Hon önskar att livet skulle återgå till det vanliga efter ett år som präglats av tunga cancerbehandlingar, men också ett socialsystem som inte varit överskådligt.

- Vården har fungerat bra, men den sociala tryggheten har jag inte vågat lita på. Varje månad har det funnits en oro för om pengarna kommer att räcka till eller om vi ska få bo kvar. Det har varit den tuffaste tiden i mitt liv.

Cancerorganisationerna ger stöd

Tipsa oss om du har någonting du vill att vi ska granska

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln