Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdpersonalen i Vasa sjukvårdsdistrikt vill ha coronabonus – har hittills avvisats av arbetsgivaren

Från 2021
Uppdaterad 15.02.2021 05:54.
två sjuksköterskor gör sig redo för coronatestning och klär på sig skyddsutrustning.
Bildtext Coronan har tagit hårt på sjukvårdspersonalen. Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln.
Bild: Sami Takkinen / Yle

De anställda vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt får en coronabonus på 500 euro. Facket vid Vasa sjukvårdsdistrikt uppger att man i ett års tid försökt få arbetsgivaren att gå med på en bonus eller ett tillägg, men att man fått kalla handen. Nu ska man dock förhandla om saken.

Jaani Kujanpää är Tehys huvudförtroendeman vid Vasa centralsjukhus. Han säger att året har varit tungt.

Det råder till exempel osäkerhet om man kan ta ut semester och i somras förlängdes uppsägningstiden till fyra månader. Nu då epidemin igen tar fart är personalen trött, säger Kujanpää.

Man har föreslagit olika typer av och olika storlekar på ersättningar men inte fått igenom sina förslag.

- Tehy har lyft frågan under det gångna året, men arbetsgivaren har inte gått med på förslagen, säger Kujanpää.

Föreslår bonus på 1000 euro

Men nu i veckan ska man faktiskt förhandla med sjukhusledningen.

Kujanpää berättar att man föreslår, i enlighet med vårdfacket Tehys nationella linje, en bonus på 1 000 euro.

Kujanpää säger att man inte behöver kalla det för coronabonus.

- Man kan kalla det effektivitets- eller flexibilitetspeng också, namnet är inte huvudsaken.

Styrelseordförande: Knepig fråga

Först förhandlar facket med representanter för sjukhusets ledning. Därefter ska det behandlas i sjukvårdsdistriktets personalsektion.

I sista hand kan det bli en fråga för styrelsen, där Hans Frantz (SFP) är ordförande.

Frantz säger att det är en knepig fråga.

- Å ena sidan har jag för mig att det kommunala arbetsmarknadsverket har som ståndpunkt att dylikt inte ska betalas ut. Och vad gäller det som betalats ut i Åbo har jag förstått att det inte är en egentlig coronabonus. Man hade gjort besparingar under året som man sen kunde använda till att stödja personalen. Några andra utbetalningar i sjukvårdsdistrikten har jag inte hört om.

Hans Frantz
Bildtext Hans Frantz.
Bild: Yle/Roger Källman

Förmånssedel i Mellersta Österbotten

I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistikt har man redan beslutat om en viss belöning till sina anställda.

Det handlar om en förmånssedel till ett värde av 1 00 euro. Förmånssedeln kan användas till att betala för till exempel idrotts- eller kulturtjänster och den delas ut till alla som har arbetat inom Soite i minst ett halvt år.

Till saken hör att Soites anställda redan har haft den här förmånen, men tidigare har den haft en självrisk på 50 euro medan arbetsgivaren har stått för resten.

Så det som i praktiken har ändrats nu är att man har tagit bort självrisken. Utöver det har man också utökat förmånssedeln så att den kan användas till att betala för välmåendetjänster, som till exempel massage.

"Ganska anspråkslöst"

Monika Sivula, som är Tehys huvudförtroendeman i Soite, berättar att hon inte hört så många reaktioner från personalens sida.

Hon säger ändå att det är en ganska blygsam summa, med tanke på vilka förväntningar som ställs på vårdpersonalen.

- Kompensationen känns ganska anspråkslös om man tänker på den beredskap personalen varit utsatt för under coronaåret. Personalen har flyttats mellan olika avdelningar och omskolats att vårda coronapatienter. Och föregående sommar delades semestern upp i 2+ 2 veckors pass för 200 vårdare, säger Sivula.

Monika Sivula.
Bildtext Monika Sivula.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Soite medger att det inte är mycket

Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi medger att det inte är mycket, men att man ändå ville ge det som en symbolisk gest.

I år har Soite sparmål på 5 miljoner euro, och enligt Korkiakoski-Västi letar man tillsammans med personalen efter områden där man kan göra besparingar.

Den här coronabelöningen på 50 euro per anställd innebär också att sammanlagt 225 000 ska sparas in någon annanstans.

Korkiakoski-Västi tror att människor har förståelse för att man inte har råd med stora ersättningar.

Kvinna klädd i mörkblå blus ser in i kameran. I bakgrunden sjukhusmiljö.
Bildtext Minna Korkiakoski-Västi.
Bild: VILLE VIITAMÄKI / YLE

"Ljus i tunneln"

Monika Sivula säger att det har varit ett väldigt utmanande år, men att man så småningom börjar gå mot ljusare tider.

- Jag tror att alla har upplevt det gångna året som utmanande och det här är inte ännu över. Vi måste hela tiden vara på alerten. Men jag tror ändå att alla börjar se lite ljus i tunneln med tanke på att vaccinationerna kommit igång.

Diskussion om artikeln