Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ett blåstest kan ge svar på ditt coronatest på några sekunder – apparater tillverkas snart i Finland

Från 2021
Uppdaterad 16.02.2021 09:59.
Så funkar coronablåstestet - Spela upp på Arenan

Det krävs endast några utandningar i den vita apparaten för att apparatens nanosensorer ska identifiera utandningens egenskaper. Efter några sekunder visas testresultatet i en app på telefonen - och då vet man om personen bär på coronaviruset, skriver Yle Uutiset.

Vissa biologiska markörer i vår utandning är typiska för de förändringar, som covid-19 orsakar i vår kropp. Nanosensorerna mäter de olika halterna i den luft, som personen blåser ut ur lungorna. Resultatet skickas via telefonen till en server, som jämför resultatet med resultat av patienter, som insjuknat i covid-19.

- Själva testet tar ungefär 15 sekunder och tolkningen av testresultatet ytterligare cirka 3 sekunder. Vi talar om tester och diagnoser i realtid. En ny person kan testas med två minuters mellanrum, säger vd Pekka Rissanen.

Apparaten har utvecklats av Tammerforsbolaget Deep Sensing Algorithms (DSA). Bolaget har redan fått förfrågningar om apparaten, vars precision har testats i utbredda fältstudier Holland. Tack vare de här testerna ser apparaten ut att få en certifiering, en garanti för att apparaten fungerar.

En person jobbar med blåstest på Tepcomps fabrik i Åbo.
Bildtext Fabriken i Åbo är förberedd på att inleda produktionen i snabb takt. Pasi Bifeldt jobbar på fabriken.
Bild: Markku Sandell / Yle

- Allt borde vara klappat och klart inom februari. Efter det har apparaten ett medical- certifikat och då kan vi inleda affärsverksamheten rent praktiskt.

Fabrik i Åbo förberedd på produktion

En serie av testapparater har redan tillverkats av en kontraktstillverkare i Åbo. Tepcomps fabrik är specialiserad på tillverkning av medicinsk apparatur och har färdigheter att inleda en mer omfattande produktion, sedan då alla tester som krävs för en CE-märkning är färdiga.

Enligt Rissanen har intresset för den här typen av teknologi varit stort. Hittills har cirka 100 prototyper tillverkats och en del av dem har skickats till 40 olika ställen runt om i världen.

Coronapandemin har ändå ställt till det för produktionen och det har tidvis uppdagats problem med tillverkningen och logistiken av komponenter till apparaten. Dessutom är efterfrågan på elbilar mycket stor. Därför har leverantören till batterierna för apparaten meddelat att leveranstiderna kan uppgå till 40 veckor.

För tillfället har bolaget komponenter för ungefär 20 000 apparater och med hjälp av dem kan en större produktion inledas.

Tepcomps fabrik i Åbo har ett ISO 13485- certifikat, som krävs för att kunna tillverka medicinsk apparatur. Vd:n Pekka Leppälä uppskattar att produktionen kunde inledas redan i februari, i snabb takt.

- Vi inleder med en produktionstakt på ungefär 500 apparater i veckan. Efter det ökar vi till 1 000 eller 2 000, beroende på hur apparaterna går åt på marknaden. Vi har färdigheter att öka kapaciteten i snabb takt.

Apparaten kan användas exempelvis på flygplatser

Eftersom testresultatet kommer snabbt, är apparaten lämplig exempelvis vid gränskontroller och på flygplatser. Hur precisa resultat apparaten visar presenteras på DSA:s webbplats då produktionen inleds. Då intervjun görs är vd Pekka Rissanen försiktig i sitt svar.

- Jag måste vara försiktig med det jag säger, för det här är en mycket reglerad bransch. Sedan då vi presenterar procentenheterna för exaktheten, så hittas de på vår webbplats. I det här skedet kan jag säga att exaktheten ligger på en tillräcklig nivå.

Bolagets målsättning är att utvidga testningen till olika situationer. Efterfrågan har varit stor i länder, som lever på turism. Men det har också funnits ett intresse inom den inhemska turismen, speciellt i Lappland.

- Vi har fått många förfrågningar av turismbranschen i Lappland. Även Helsingfors-Vanda flygplats har följt med vårt arbete. Till en början används de här troligen vid gränserna, säger Pekka Rissanen.

Det främsta syftet med de här blåstesterna är att testa personer som upplever sig själva som friska och som vill ta sig någonstans.
På det här sättet kan man skapa så kallade “hälsobubblor”, då exempelvis hotellgäster kan testa sig i förväg. På samma sätt kan alla personer som stiger ombord på ett flygplan eller ett fartyg testa sig.

Flera personer granskar blåstester på en fabrik.
Bildtext Komponenter granskas på Tepcomps fabrik i Åbo.
Bild: Markku Sandell / Yle

- Grundidén med det här testet är att försäkra sig om att man är frisk och efter det kan man fortsätta leva sitt liv, förklarar Rissanen.

Apparaten torde känna igen virusvarianter

Bolaget tror också att apparaten känner igen biomarkeringarna av de olika varianterna av coronaviruset, eftersom kroppens celler fungerar på liknande sätt då de kämpar mot de olika varianterna.

- De här virusvarianterna är så nya och det finns rätt lite information. Men för tillfället ser det ut som om de metaboliska reaktionerna mot viruset är likartade och på det sättet kan vi också hitta varianterna av viruset, säger Pekka Rissanen.

I sig är bolagets innovation inte ny, eftersom man redan i nuläget kan identifiera 60 olika sjukdomar via utandningen.

- Vi kan identifiera coronaviruset ur människans utandning. Alltså i praktiken handlar det om biomarkeringar i vår ämnesomsättning, det vill säga den kamp vår kropp för mot coronavirusinfektionen. Spår av det kommer ut ur oss via utandningen och på det sättet kan vi hitta covid-19 och också andra sjukdomstillstånd.

Artikeln baserar sig på Puhallustesteri antaa minuutissa tiedon koronatartunnasta – laitteiden valmistus alkaa Suomessa skriven av Markku Sandell. Översättning av Nora Engström.