Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läkarbristen vid hälsocentralerna har lättat lite

Från 2021
Läkare höjer ett stetoskop mot kameran.
Bildtext Jobbet som hälsocentralläkare verkar aningen mer lockande än tidigare.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Bilden av en skriande brist på läkare vid hälsocentralerna stämmer inte längre, om man får tro den årliga enkät som Läkarförbundet låtit göra. 70 procent av chefsläkarna anser att personalsituationen förbättrats.

Det är läkarnas fackförbund som står bakom enkäten, som nästan alla tillfrågade deltog i.

År 2019 ansåg 66 procent av chefsläkarna vid hälsocentralerna att personalläget när det gäller just läkare är rätt eller mycket bra. I fjol hade andelen alltså ökat till 70 procent.

De som svarat på enkäten bedömer att det nu är lättare att rekrytera nya anställda, samtidigt som det också finns fler läkare att tillgå.

Sju procent av tjänsterna lediga

I början av oktober i fjol var 294,5 läkartjänster vid hälsocentralerna obesatta. Det här betyder drygt sju procent. Det finns totalt drygt 4 000 läkartjänster vid de finländska hälsocentralerna.

I fjol minskade antalet tjänster som lagts ut på entreprenad lite jämfört med åren innan, från 7,4 till 6,5 procent.

Andelen köptjänster var ungefär den samma som 2019, 4,4 procent. Andelen är ändå högre nu än 2017–2018, då utgjorde köptjänsterna 3,6 respektive 2,8 procent av läkartjänsterna vid hälsocentralerna.

Värst i Kajanaland

Får man tro den årliga enkäten, var läkarbristen som värst 2008. Då var 11 procent av läkartjänsterna vid hälsocentralerna obesatta.

Samtidigt har det blivit allt vanligare att vikarier sköter läkarjobben.

År 2005 var drygt 10 procent av läkartjänsterna vid hälsocentralerna sådana som vikarier hade hand om. I fjol var andelen över 20.

Ser man till regionerna, var läkarbristen 2020 svårast i Kajanaland, medan läget var bäst i Birkaland, Norra Österbotten och Egentliga Tavastland.

Källa: Läkarförbundet

Diskussion om artikeln