Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fritidsbosatta har en bättre bild av Hangö än tidigare – över 600 svarade på framtidsenkät

Från 2021
En bild som visar en glödlampa på marken och inuti lampan växer något grönt. Marken i övrigt är brun och död. Överst på bilden står det Hangon tulevaisuus -kysely, på svenska Hangös framtidsenkät.
Bildtext Hangö stad beställde enkäten av konsultbolaget FCG. Enkätrapportens pärmbild.
Bild: Hangö stad/FCG

Enkäten om Hangös framtid väckte en hel del intresse bland Hangöbor och fritidsinvånare i staden.

Staden fick in över 600 svar när webbenkäten nyligen låg ute på nätet.

Drygt hälften av svaren kom av Hangöbor, men också många fritidsbosatta svarade, likaså människor som bor på annan ort men jobbar i Hangö.

Enkäten visar att fritidsbosatta Hangöbor har en bättre bild av Hangö än tidigare. Över hälften (55 procent) av de fritidsbosatta som svarade på enkäten hade en mer positiv bild av staden än förut.

En sida text med svar på finska och svenska på en fråga i Hangös framtidsenkät som låg ute på nätet i början av 2021. Det är svar på frågan: Vilka andra saker kunde beskriva Hangö när staden är som bäst?
Bildtext Enkäten innehöll många frågor med olika svarsalternativ. Man kunde kryssa i och också svara fritt. På den här bilden syns fria svar på frågan om hurdant Hangö kunde vara när det är som bäst.
Bild: Hangö stad/FCG

Av de fastbosatta var det nästan hälften färre eller en knapp tredjedel (31 procent) som nu hade en bättre bild av sin hemstad än tidigare.

Svar: Hangö ska vara positivt inställt till förändring

I enkäten ställdes också många andra frågor. En av dem var: Hurdan borde Hangö stad vara i sin verksamhet.

De mest populära svaren här var att staden ska vara positivt inställd till förändring (76 procent) samt fokusera på sina invånare och på sakfrågor (73 procent).

Unga rekommenderar inte Hangö lika ivrigt

På frågan om man skulle rekommendera Hangö som bostadsort svarade 60 procent ja. Siffran var högst bland beslutsfattare i Hangö (86 procent) och lägst bland studerande (45 procent).

Webbenkäten ska stödja Hangöpolitikernas arbete med framtidsstrategin. Hangö stadsstyrelse och fullmäktige tar ställning till den uppdaterade framtidsstrategin i början av mars.