Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tingsrätten friar poliser som informerade om Bandidos-koppling till Helsingfors stad – Bandidos ansåg att informationen kränkte dem

Från 2021
Centralkriminalpolisen, väggskylt
Bildtext Två poliser vid Centralkriminalpolisen meddelade Helsingfors stad att bolagen som ville hyra tomten har en koppling till Bandidos. De frias från åtalet om brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet.
Bild: Yle

Två poliser vid Centralkriminalpolisen (CKP) frias från åtal om brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet. Poliserna berättade för Helsingfors stad att bolag som ville hyra en tomt av staden hade kopplingar till MC-gänget Bandidos. Enligt Bandidos kränkte detta medlemmarnas ära och näringsfrihet.

Helsingfors tingsrätt gav domen på tisdagen.

En chef för tomtavdelningen vid stadens fastighetskontor berättade i rätten att hyreskontraktet för en tomt i Byholmen hade upphört på grund av koppling till MC-gänget Bandidos. Efter det visade flera bolag intresse för att hyra en tomt av Helsingfors stad och vid staden väcktes misstankar om att bolagen har koppling till Bandidos.

Staden vill inte främja organiserad brottslighet och hyra ut till gänget.

Efter utlåtandet beslöt staden att inte hyra ut

Chefen för tomtavdelningen hörde därför av sig till polisen och frågade vilken information det finns om bolagen.

De båda poliserna vid Centralkriminalpolisen, en kriminalöverkommissarie och en kriminalöverkonstapel gav ett utlåtande till staden. Enligt utlåtandet hade det ena bolaget två Bandidos-medlemmar i sin styrelse. Övriga styrelsemedlemmar hade också kopplingar till gänget.

I utlåtandet till staden lyfter polisen upp en dom där det konstateras att Bandidos är en grupp som är organiserad för att begå grova brott.

Efter att staden fick utlåtandet beslöt man att inte hyra ut tomten till bolagen.

"Det är förunderligt att åtalas för det här"

Poliserna åtalades för att de enligt åklagare Anja Rinkinen gett sekretessbelagd information till Helsingfors stad. De nekade båda i rätten till brott.

- Det är förunderligt att åtalas för det här. I flera länder är organiserad brottslighet förbjuden och i Finland behandlas en sådan här sak i rätten, sade kriminalöverkommissarien i tingsrätten, enligt Yle Uutiset som bevakade rättegången på plats.

- Uppgifterna i utlåtandet var från offentliga källor som var och en kan hitta. Jag hade en skyldighet att berätta det här.

Syyttäjä Anja Rinkinen ja asianajaja Jukka Juusela käräjäoikeudessa.
Bildtext Åklagare Anja Rinkinen och advokat Jukka Juusela under rättegången den 2 februari 2021.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

"Personernas ära och näringsfrihet har kränkts"

Enligt Bandidos använde Centralkriminalpolisen information från polisens underrättelseverksamhet och inte bara från offentliga källor.

Bandidos och åklagaren anser att medlemskap i Bandidos är sekretessbelagd information. Det här motiveras med att uppgifter om en persons levnadsvanor, deltagande i föreningsverksamhet och fritidssysselsättningar är sekretessbelagt enligt offentlighetslagen.

Fem personer som hör till Bandidos eller är en del av gängets närkrets krävde 1 000 euro var i skadestånd av polisen.

- Skadeståndet baseras på att personernas ära och näringsfrihet har kränkts när polisen gav utlåtandet till staden, förklarade Bandidos advokat Jukka Juusela i tingsrätten.

Namn på dömda är offentlig information

Enligt tingsrätten hör inte medlemskap eller deltagande i en förening som begår brott till privatlivet. Därmed är det inte sekretessbelagd information.

Tingsrätten påpekar också att domar är offentliga, vilket innebär att det är offentlig information om någon har dömts för brott.

De åtalade poliserna påpekade i rätten att deras information tagits från offentliga källor, vilket enligt tingsrätten varken kan uteslutas eller bekräftas. Rätten resonerar i domen kring att medlemmar i Bandidos kan sprida material från sina evenemang i sociala medier.

Rättsläget oklart

Allmänt taget anser tingsrätten att rättsläget är oklart, vilket bör tas i beaktande gällande domen.

Justitieombudsmannen bedömde 2018 att medlemskap i en kriminell organisation kan tolkas som information om levnadsvanor, deltagande i föreningsverksamhet och fritidssysselsättning, och är därmed sekretessbelagt. Samtidigt har justitiekanslern en annan linje i frågan.

Dessutom har förvaltningsdomstolen i Helsingfors nyligen i ett beslut ansett att polisen inte i en förundersökning får sekretessbelägga namn på personer med koppling till organiserad brottslighet.

Skadeståndskraven förkastades

Slutsatsen, enligt Helsingfors tingsrätt, är att de åtalade poliserna frias.

Därmed förkastas också Bandidos krav på skadestånd och målsägande ska istället betala CKP:s rättegångskostnader.

Domen har inte vunnit laga kraft.

Rättelse 16.2 kl.14.43: Brottsrubriceringen korrigerad till brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet.

Diskussion om artikeln