Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Drygt 200 000 euro bjöds för Ekkulla i Svartå

Från 2021
En röd byggnad i Svartå som heter Ekkulla.
Bildtext Ekkulla gamla skolbyggnad i Svartå bruk är från tidigt 1900-tal. Bilden är från maj 2020.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ekkulla gamla skolbyggnad i Svartå bruk har varit till försäljning på nätauktion. Det högsta anbudet som gavs var 214 000 euro.

Den gamla daghemsbyggnaden i Bäljars i Karis var också till försäljning och där blev högsta budet 64 000 euro.

Ekkulla är från tidigt 1900-tal och daghemsbyggnaden i Bäljars är också cirka 100 år gammal.

Det är Raseborgs stadsstyrelse som beslutar om försäljningen.

Beslutet att sälja Ekkulla läggs fram till påseende och dessutom finns det besvärstid över försäljningen. Köpet ska ingås senast två månader efter att beslutet om försäljning vunnit laga kraft.

Raseborgs stad har beviljat undantagslov för ändring av användningsändamål i februari 2020. Det innebär att både Ekkulla och Bäljars daghem kan ändras till bostäder.

Undantagslovet är i kraft i två år, men ändringen av användningsändamål kräver även bygglov.

Diskussion om artikeln