Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Bra att man kan bo både i tätort och på landet i Ingå" - generalplan fick godkänt av politikerna

Från 2021
Flygfoto av Ingå kyrkby.
Bildtext Byggnation koncentreras till Ingå kyrkby, men man får även bygga på landet, enligt den nya generalplanen.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Generalplanen för fastlandet i Ingå är nu godkänd. Fullmäktige ansåg att det är en bra plan. De gröna var mest skeptiska, men motsatte sig inte planen.

Marie Bergman-Auvinen förde fram SFP:s tankar om planen. Hon sa att SFP-gruppen i stort sett var nöjd med generalplanen. SFP anser att det är bra att tät bebyggelse koncentreras till kommuncentrum, men att planen gör det möjligt att bo även på landet.

Samlingspartiet och Socialdemokraterna stödde också generalplanen i sina anföranden.

Samlingspartiets Juha Kainulainen sa att generalplanen för fastlandsområdet skapar förutsättningar för en långsiktig utveckling av Ingå. Samlingspartiet lyfte också upp att tätorterna koncentreras till Ingå centrum och byar som till exempel Degerby och Täkter.

Planen möjliggör också industriverksamhet, där i synnerhet Joddböle är en viktig del, sa Soile Gustafsson (SDP).

Var finns vägarna på landet?

De gröna framförde en hel del kritik mot planen, men Maria Isoaho sa att hennes parti ändå inte motsätter sig generalplanen för fastlandet.

De gröna är nöjda över att boendet koncentreras till kyrkbyn och byarna.

Maria Isoaho sa att en annan bra tanke med planen är att byggande i glesbygden är möjligt om det samtidigt stöder samhällsstrukturen.

- Varför har då byggnadsplatser också placerats i sådana hörn av kommunen som saknar befintliga vägförbindelser?

"Byggnationen på glesbygden för stor"

Maria Isoaho sa att De gröna håller med NTM-centralen som kritiserat Ingås generalplan för att byggnationen på glesbygden är stor. NTM-centralen anser att planen inte stöder landskapsplanen där man vill styra byggande till byar och områden för glesbygdsverksamhet.

De gröna anser ändå att det är bra att dimensioneringen har fördelats så att antalet byggplatser minskar proportionerligt då lägenhetsstorleken växer.

Byggplats fanns vid fiskgjusens häckningsplats

De gröna oroar sig också för att det ska byggas för tätt längs stränderna, och tar Bruksträsket i Fagervik som exempel. Där hade en byggplats ritats in vid en häckningsplats för fiskgjusen.

I den godkända planen börjar byggplatsen cirka en halv kilometer från häckningsplatsen, vilket De gröna anser är bra. Men samtidigt frågar man sig om alla strandbyggnader som planen gör möjliga leder till att fiskgjusen inte längre häckar på samma ställe.

NTM-centralen var också kritisk till planerna på byggande vid stränder i Ingå. NTM-centralen anser att dimensioneringen vid stränderna inte får stöd i landskapsplanen.

Ingå kommun svarade att byggplatserna har förtätats och flyttats samt att kommunen ändrat användningen från åretruntboende till fritidsboende vid stränderna.

Ingå kommun har arbetat med generalplanen sedan 2011.

Diskussion om artikeln