Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitiekanslern: En flytt av kommunalvalet övervägs noggrant ännu den här månaden – ser risker med att ordna valet i rådande coronaläge

Från 2021
Collage av två bilder. Till vänster en person som röstar i val, till höger Justitiekansler Tuomas Pöysti.
Bildtext Justitiekansler Tuomas Pöysti är orolig över kommunalvalet eftersom epidemins grundnivå är så hög i många landskap.
Bild: Yle / Carmela Walder, Yle / Henrietta Hassinen

Justitieministeriet har för tillfället ingen plan B när det kommer till en eventuell flytt av kommunalvalet. Justitiekansler Tuomas Pöysti ser risker med att hålla valet så som epidemiläget ser ut nu.

Enligt nuvarande plan hålls kommunalvalet som planerat söndagen den 18 april. Justitiekansler Tuomas Pöysti säger däremot till nyhetsbyrån STT att man ännu den här månaden noggrant ska överväga tidpunkten för valet – och en eventuell framskjutning av det.

Pöysti betonar att det slutligen är regeringen som beslutar om en uppskjutning av valet. Först ska ärendet ändå diskuteras inom Justitieministeriet och mellan riksdagspartierna.

Han säger att det kan finnas orsaker att flytta fram valet.

– Valet måste vara rättvist och alla röstberättigade ska i enlighet med lagen ha möjlighet att rösta. Det är den grundläggande principen. Den andra grundläggande principen är att uppskjutningen av ett val är en mycket exceptionell åtgärd i en demokrati, som endast bör vidtas på mycket allvarliga grunder. De här två principerna ligger i vågskålen.

Någon bra tidpunkt för valet finns inte. Ett beslut att flytta valet gör endast om läget är akut. Ett sådant beslut kan fattas så sent som under valveckan

― Arto Jääskeläinen, valdirektör vid Justitieministeriet

Epidemins grundnivå är hög i många landskap

Pöysti konstaterar att det alltid finns enskilda och lokala sjukdomsfall under val som man inte kan göra något åt, men en epidemi är något helt annat.

– Men om det är som i nuläget att en stor del av de röstberättigade inte kan gå och rösta eller åtminstone inte säkert kan göra det, så kan vågskålen luta i den riktningen att man seriöst måste överväga att skjuta upp valet.

Pöysti säger att han på basis av nuvarande coronadata inte kan föreslå något beträffande valet utan att höra experter, utan att man måste se på saken ur ett långsiktigt perspektiv.

– Men nog är epidemins grundnivå så hög i många landskap, att det kan vara dåligt också ur ett valperspektiv.

"Måste lösas så snart som möjligt"

Tjänstemän vid Justitieministeriet presenterade tidigare under månaden ett förslag om flytt av valet till partisekreterarna, men partierna förkastade förslaget.

Pöysti säger ändå att man måste förbereda sig på att man måste utreda ärendet på nytt.

– Utsikten för hur coronaläget ser ut måste uppdateras så snabbt som möjligt – före mars – och det bör utredas i vilken utsträckning man kan göra förutsägelser om virusutvecklingen.

Om det inte vänder mot det bättre, är riskerna betydande

― Justitiekansler Pöysti

Pöysti säger att det här inte behöver vara sista gången man utreder en uppskjutning av valet. I princip kan man enligt lag fatta beslutet närmare valet om coronaläget oväntat försämras.

– Men det skulle såklart vara bra valförvaltning att lösa det här så snart som möjligt. Det är inte bra att lämna det till de senast tekniskt möjliga dagarna.

Han säger att "prognoserna" för coronaläget varit ganska korrekta – och läget ser inte bra ut just nu.

– Om det inte vänder mot det bättre, är riskerna betydande.

Ingen reservplan – valet kan akut flyttas ännu under valveckan

Valdirektör Arto Jääskeläinen vid Justitieministeriet säger att förberedelserna inför valet fortsätter som vanligt och att nuvarande plan är att valet hålls som planerat den 18 april.

Han säger ändå att man ständigt följer med coronaläget.

Två personer står och talar på gatan, båda har munskydd på sig.
Bildtext Munskydd lär åtminstone vara en vanlig syn i valurnorna om valet hålls som planerat.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Jääskeläinen säger att det är svårt att säga när det ännu är möjligt att flytta på valet, eftersom ett bättre coronaläge inte är i sikte och det därmed är svårt att säga när det skulle vara "bättre" att ordna val.

– Någon bra tidpunkt för valet finns inte. Ett beslut att flytta valet gör endast om läget är akut. Ett sådant beslut kan fattas så sent som under valveckan.

Han säger att det inte finns någon plan B om valet flyttas.

– Vid behov kan man dryfta en reservplan. Och det kan man göra snabbt.

Hur coronasmittade och riskgrupper kan rösta utreds

Man har bland annat utrett om det för utsatta röstberättigade (speciellt äldre och riskgrupper) skulle gå att poströsta, precis som de som bor utomlands gör.

Men Pöysti säger att det i praktiken börjar vara för sent att dryfta en sådan här plan. Enligt Europarådet bör mer omfattande spelregler för ett val fastställas ett år före valet.

Jääskeläinen säger att man ännu utreder hur man kan underlätta röstandet för riskgrupper. En annan fråga är hur det ska gå att rösta för dem som smittats av coronaviruset eller annars är isolerade/i karantän.

– Vi försöker fortfarande hitta en lösning i den här frågan, men diskussionerna är fortfarande så ostrukturerade att jag inte kan säga något närmare om alternativen.

Arto Jääskeläinen vid Justitieministeriet.
Bildtext Arto Jääskeläinen säger att man utreder hur riskgrupper och andra utsatta kan rösta.
Bild: Jani Saikko / Yle

Förslaget att flytta valet överraskade partisekreterarna

Det förslag som tjänstemän vid Justitieministeriet lade fram överraskade partisekreterarna, enligt STT:s källor. Enligt källorna presenterades inte någon exakt plan för uppskjutningen av valet.

Förslaget kom som en överraskning eftersom Jääskeläinen bara några dagar tidigare hade sagt att en flytt av valet inte ligger på bordet i nuläget.

Enligt STT:s källor har man inte ens diskuterat vilket datum valet eventuellt skulle skjutas upp till om det blir aktuellt.

Jääskeläinen bekräftar till STT att man inte fört desto djupgående diskussioner kring tidpunkten.

– Jag har själv tidigare sagt att man måste flytta valet med minst ett halvt år, om man flyttar det.

Om en flytt av valet bli aktuellt får man kompromissa kring en tidpunkt, säger Jääskeläinen.

– Det skulle vara ganska dramatiskt att skjuta upp valet, och min synpunkt är att det inte är värt att skjuta upp valet endast en kort tid. Det är värt att sikta på en tid då valet kan genomföras under bättre omständigheter.

Diskussion om artikeln