Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förorenad mark vid museigården i Ekenäs – sanering krävs då nya konstmuseet byggs

Från 2021
En gammal tunna står utställd på en innergård. Området är omgärdat med staket. I bakgrunden syns en äldre byggnad.
Bildtext Det nya konstmuseet ska byggas i det här hörnet av museigårdens tomt.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Undersökningar visar förhöjda halter av bly och koppar i marken där Ekenäs nya konstmuseum ska byggas. Nu måste cirka 900 ton jord avlägsnas.

Enligt undersökningarna av jordmånen är den förorenade marken mestadels lätt förorenad. Bara en undersökningspunkt fick klassificeringen förorenad.

Raseborgs stad har ingått ett hyresavtal gällande markområdet med Fastighetsaktiebolaget Kronan i Ekenäs. Enligt avtalet är det staden som ska betala för marksaneringen, eftersom marken förorenats innan avtalet skrevs.

Saneras i vår

De förorenade jordmassorna förekommer till största delen i ytskikten och kan inte återanvändas i samband med att konstmuseet byggs. Därför måste jordmassorna transporteras till den närmaste mottagningspunkten, som finns i Lojo.

Dessutom måste ett företag övervaka marksaneringen. De totala kostnaderna uppskattas bli mellan 25 000 - 30 000 euro. Planen är att marksaneringen görs i samband med att byggarbetena inleds på platsen i vår.

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt (16.2) att pengarna till saneringen tas från ett reserveringsanslag för sanering av stängda avstjälpningsplatser.