Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad tänker fortsätta med billigare båtplatser för ortsbor – utreder lagliga alternativ

Från 2021
Flygbild över Hangö där man ser Fabriksudden, Östra hamnen och kustlinjen österut.
Bildtext Var ska utsocknes förtöja sina båtar i Hangö? Bilden är från Östra hamnen i september 2020.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Båtägare som inte är Hangöbor måste kanske i framtiden förtöja sina båtar vid privata bryggor. Hangö stad tänker inte i första taget ge sig i diskussionen om prissättningen av båtavgifter.

Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen gav ett utlåtande till Hangö stad tidigare i år där han bad staden fundera på om det är lagligt att ta dubbelt betalt av utsocknes för båtplatser.

En person hade vänt sig till JK om båtplatsavgifterna eftersom utsocknes får betala dubbelt i avgift jämfört med Hangöbor.

"Skattebetalarnas intressen ska främjas"

Hangö stad håller fast vid att avgifterna ska vara högre för utsocknes.

En av motiveringarna för arrangemanget i Hangö har varit att de som betalar skatt till Hangö borde i gengäld få billigare båtplats än de som inte är skattebetalare i Hangö.

"Tekniska nämnden eftersträvar i sin behandling av ärendet fortsättningsvis en i ekonomiskt hänseende särställning för de båtplatshyresgäster som är skrivna i staden jämfört med dem som inte är det." Så formulerades saken i föredragningslistan till tekniska nämnden i februari.

Tekniska nämnden har nu beslutat remittera ärendet till tekniska verket och miljöverket för att utreda olika alternativ och granska deras lagenlighet. Tekniska nämnden har för avsikt att ta ställning i frågan i mars när utredningarna är klara.

Det är eventuellt möjligt att fatta ett beslut som gör att utsocknes inte får båtplatser vid bryggor som ägs och upprätthålls av Hangö stad.

De som inte är skrivna i Hangö kan i så fall hänvisas till privata båtbryggor. "Det finns flera sådana aktörer på Hangös
område" stod det i föredragningslistan.

I listan stod det även att det också kan finnas andra lagliga sätt att komma vidare i ärendet så att skattebetalarnas intressen främjas.

Diskussion om artikeln