Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Högt tryck på skolpsykologer i coronatider – Lovisa ligger risigast till bland de östnyländska kommunerna

Från 2021
Barn i gunga.
Bildtext Borgå och Sibbo har för tillfället tillräcklig skolvårdspersonal men Lovisa behöver fler psykologer.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Den 17 februari uppmärksammade Svenska Yle det varierande utbudet av skolvård i de finlandssvenska kommunerna. Vi har tittat närmare på situationen i Östnyland.

Behovet av fler skolpsykologer och kuratorer har varit stort redan under en längre tid och ökat ytterligare i och med coronaepidemin.

Svårt att hitta psykologvikarier i Borgå

Enligt Svenska Yles statistik hade Borgå år 2019 400–800 elever per skolpsykolog och 300–600 elever per kurator.

Den rekommenderade mängden är max 600 elever per skolpsykolog och 800 per kurator.

– I dagens läge borde siffrorna vara rätt lika som 2019 men jag litar inte till 100 procent på siffrorna för det året, säger Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Det han däremot litar på är att staden haft tre skolpsykologbefattningar under en lång tid samt ett stabilt elevantal både i grundskolan och på andra stadiet.

– Med tanke på det kan jag säga att situationen är likadan som tidigare.

En man.
Bildtext Rikard Lindström är inte allt för oroad över skolvårdssituationen i Borgå.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

En sak har trots allt ändrat.

– En av dem som innehar psykologbefattningarna är tjänstledig och vi har inte lyckats hitta en vikarie.

Det här uppmärksammade Yle Östnyland i somras. Lösningen på problemet var då att ta till köptjänster, och så ser det fortfarande ut.

– Det fungerar rätt bra men är ju inte samma sak som om vi hade anställt en egen vikarie.

Har staden funderat vidta åtgärder för att få intresserade psykologvikarier?

– Vi har både funderat på det och gjort det. Anställningsförhållandena är viktiga och dem satsar vi nog en hel del på. Lönefrågor är krångligare. Vi inser att det finns ett tryck på den sidan och jobbar för att kunna höja också psykologlönerna.

Det kan staden ha all anledning att göra. Trycket på elevvården har ökat under en längre tid även i Borgå. Coronaläget har antagligen förvärrat situationen ytterligare, konstaterar Lindström.

– Vi ser ett större behov av skolpsykologer och kuratorer men jobbar också mer än tidigare för välmåendet i skolorna.

Sibbo har förbättrat sin situation

I Sibbo hade kommunen år 2019 över 800 elever per skolpsykolog och 300–600 elever per kurator. Antalet skolpsykologer var då alltså färre än det rekommenderade.

Nu har Sibbo ändå hunnit åtgärda situationen. År 2020 anställde kommunen en skolpsykolog till.

– För tillfället har vi i genomsnitt 656 elever per skolpsykolog och 612 per kurator, meddelar Sibbos ledande skolpsykolog, Anne Salmela.

I det stora hela är det bra att jobba som elevvårdare i Sibbo, anser hon, men vissa saker kunde vara bättre.

– Både skolkuratorerna och psykologerna har anfört löneförhöjningsförslag. Arbetslokalerna är heller inte ändamålsenliga i alla skolor, varken för klienter eller för personal.

Hurdan effekt coronaepidemin har haft på elevvården är enligt Salmela fortfarande för tidigt att bedöma.

– Men visst jobbar vi alla intensivt och har fullbokade kalendrar. Vi upplever att coronatiden dröjt så länge att de vuxna håller på att bli trötta, vilket barn och unga påverkas av. Distansundervisningen passar heller inte för alla elever och många längtar till sina fritidsaktiviteter och hobbyer.

Lovisa har för få skolpsykologer

Lovisa stad hade år 2019 400–800 elever per skolpsykolog och 300–600 elever per kurator. Enligt de siffrorna var läget alltså under kontroll 2019. Problemet är bara att siffrorna inte helt stämmer.

– De gäller bara för den grundläggande utbildningen. Nu har skolvården också ansvar för gymnasiestuderandena och därtill har vi ett samarbetsavtal med Lappträsk kommun, vilket ytterligare ökar antalet elever, säger Lovisas utbildningschef Timo Tenhunen.

I klartext betyder det här att staden kretsar kring 900–1000 elever per skolpsykolog, vilket är ett allt för stort antal. Det håller Tenhunen med om.

– Samtidigt blir uppgiften som skolpsykolog bara viktigare, både med tanke på den rådande coronasituationen och på läget överlag.

Timo Tenhunen intervjuas om parkskolan i Lovisa.
Bildtext Timo Tenhunen medger att elevvårdssituationen i Lovisa för tillfället kunde vara bättre.
Bild: Yle/Mimmi Johansson

Lovisa har planer på att skaffa en skolpsykolog till men det är lättare sagt än gjort.

– Orsaken till att vi ännu inte fått någon är att det inte funnits sökande. Vi hade en platsannons hela vårterminen men ingen nappade.

Har ni funderat vidta åtgärder för att få någon att nappa, som att höja löner eller förbättra arbetsvillkor?

– Lönenivån för psykologerna har i alla fall tidigare varit konkurrenskraftig hos oss jämfört med grannkommuner. Men visserligen är lönenivån alltid en fråga man kan fundera över. Främst tror jag ändå det är arbetsbördan som avskräcker. Att vara skolpsykolog är en tung och svår uppgift, med många barn att ha ansvar för.

Och tyngre kan det bli. Även i Lovisa har behovet av skolpsykologer och kuratorer nämligen ökat under coronaepidemin.

– Det har varit utmanande att behöva belasta våra kuratorer och psykologer i den här tiden.

För tillfället har Lovisa inga enkla lösningar i sikte.

– Det här betyder bara att vi måste välja bort de klienter som kan vänta. Vi hamnar prioritera och ta de viktigaste fallen i första hand.

Diskussion om artikeln