Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Extra svårt att hitta unga kandidater i Sjundeå – kandidatlistorna börjar nu ta form

Från 2021
Uppdaterad 01.03.2021 10:19.
hus byggs mitt i vintern
Bildtext Satsningarna på det nya skolcentret som byggs just nu präglar Sjundeåpolitiken.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

I Sjundeå är det extra svårt att hitta unga kandidater till kommunalvalet. Många tackar överlag nej till att kandidera på grund av tidsbrist och rädsla för osaklig kritik på sociala medier.

- Det blir svårare för varje år att värva kandidater, säger SFP:s Stefan Svanfeldt, som har varit med i politiken sedan år 2008.

Partiet utgick från närmare 200 namn när man började jobba för att hitta kandidater.

Bekräftade kandidater i kommunalvalet i Sjundeå

För tillfället har SFP i Sjundeå 15 säkra kandidater på sin lista. Målet är att nå upp till minst 22, det vill säga samma antal som i kommunalvalet 2017.

- Folk är upptagna och känner att de inte har tid för politik, det är det allmännaste argumentet för att inte ställa upp, säger Svanfeldt.

En bidragande orsak till att det är extra svårt i det här valet är den planerade social- och hälsovårdsreformen, menar han vidare.

Om reformen träder i kraft försvinner 60 procent av den kommunala budgeten och det betyder att mattan dras undan det kommunala beslutsfattandet.

- En stor del av dem som är lokalt engagerade är intresserade av hälsovårdsfrågor. Och om man inte kan påverka dem blir det ointressant, säger han.

Också näthat och påhopp på sociala medier kan vara avskräckande, fortsätter han.

Alla unga flyttar bort från orten för att studera

Sex av SFP:s sittande fullmäktigeledamöter ställer upp för omval. Svårast har det varit att locka med kvinnor och unga.

Den yngsta av SFP:s kandidater är över 35 år gammal.

- Många av dem som har varit med jättelänge önskar att det ska komma nya krafter. Gardet blir äldre hela tiden och det är lite ledsamt att medelåldern hela tiden stiger, säger Stefan Svanfeldt.

En orsak till att det är så svårt att hitta unga kandidater är att det enbart finns grundskoleutbildning i Sjundeå. Det betyder att alla ungdomar flyttar bort från kommunen för att studera på annat håll.

Språkförhållandena förändras snabbt i Sjundeå och den finskspråkiga andelen av invånarna växer hela tiden. Det här syns också på SFP:s lista, säger Stefan Svanfeldt.

- Vi har en helt finskspråkig kandidat som ställer upp med ett kultur- och liberalt perspektiv.

Enligt Stefan Svanfeldt vill SFP bland annat jobba för att det ska finnas bra närservice på båda språken efter social- och hälsovårdsreformen och att ekonomin ska vara i balans.

Äldre gardet välrepresenterat i Samlingspartiet

Samlingspartiet fick åtta mandat i det senaste kommunalvalet och har alltså lika många mandat som SFP.

I valet 2012 ställde samlingspartiet upp med kandidater inom två olika grupper och fick tillsammans sex mandat.

Av samlingspartiets åtta nuvarande fullmäktigeledamöter ställer åtminstone sex stycken upp för omval.

Precis som de flesta partierna i hela regionen har också Samlingspartiet svårast att hitta unga kandidater och kvinnor, säger Åke Holmlund.

- Den äldre falangen är bra representerad. Steget att gå med är kanske långt för yngre män och kvinnor som är i arbetslivet.

För tillfället har Samlingspartiet 20 kandidater på sin lista. Målet är att få ihop närmare 30. En av kandidaterna är precis under 30 och fyra stycken mellan 30 och 40 år.

Åke Holmlund är glad över de kandidater som nu ställer upp och säger att diskussionerna i deras gemensamma whatsapp-grupp är livlig.

Enligt honom är det viktigt att fokusera på tillväxten i Sjundeå, så att de stora investeringarna på både skolcenter och välfärdscenter kan betalas.

Det sker genom att bland annat satsa på att planera bostadsområden och infrastruktur.

SDP glada över två kandidater under 30

Socialdemokraterna i Sjundeå gick år 2017 till val tillsammans med Vänsterförbundet. SDP tappade två mandat och har haft tre platser i kommunfullmäktige under den här perioden.

Två av de tre ledamöterna har i det här skedet meddelat att de ställer upp på nytt.

- Det som vi är glada över är att vi har två kandidater som är under 30, säger SDP:s Arja Alho.

Precis som för de andra partierna stiger också medelåldern inom SPD i Sjundeå.

Och precis som SFP:s Stefan Svanfeldt konstaterar Arja Alho att de unga ohjälpligen flyttar bort från Sjundeå eftersom där inte finns någon andra stadiets utbildning.

- Nya Sjundeåbor är ofta unga barnfamiljer. Men det är krävande att bo på landsbygden och jobba och ta hand om barn, så de flesta orkar inte koncentrera sig på kommunalpolitik, konstaterar hon också.

Många potentiella kandidater är också oroliga för att utsättas för kritik på sociala medier.

- Men vi som har varit länge med har lovat att hjälpa de nya, säger Alho.

De svenskspråkiga kandidaterna söker sig till SFP

Arja Alho såg gärna att flera svenskspråkiga kandidater kandiderade för SDP. Språkförhållandena har i snabb takt förändrats och i dag är finska majoritetsspråk i Sjundeå.

- Utvecklingen har gjort att de svenskspråkiga kandiderar för SFP även om de är vänsterorienterade, konstaterar Arja Alho.

Också SDP lyfter fram de stora investeringar som Sjundeå gör på sitt nya skolcenter och välfärdscenter.

- Sjundeå gör de största investeringarna i historien och det är viktigt att man inte gör besparingar i fel ända.

Arja Alho hoppas nu att SDP:s stöd på nationellt plan också ska synas i kommunalvalet i Sjundeå.

- Sanna Marin har gjort ett bra arbete och jag hoppas att det kommer att öka vårt stöd i kommunen.

Fem nominerade kandidater för De gröna

De gröna gjorde ett bra val år 2017 och ökade sina mandat i fullmäktige från två till fem.

De gröna har hittills nominerat fem kandidater till kommunalvalet. Bara en av de sittande fullmäktigeledamöterna finns med på listan i det här skedet.

Den yngsta kandidaten är 49 år och tre av dem är män.

Sannfinländarna vill ha engagerade kandidater

Sannfinländarna har för tillfället en plats i Sjundeå fullmäktige. Den enda ledamoten är också uppställd i vårens val.

För tillfället finns det åtta kommunalvalskandidater på Sannfinländarnas lista. Tre av kandidaterna är kvinnor. Dessutom finns det en kandidat som inte vill ha sitt namn publicerat i det här skedet.

I valet 2017 var kandidaternas antal nio.

Enligt Paula Tuominen är det viktigt att folk vet vad de ger sig in på när de kandiderar i kommunalvalet och att de är redo att arbeta för partiets sak.

Enligt henne ligger politik inte speciellt högt i kurs överlag.

- Det är en hög tröskel för folk att profilera sig som politiker. Överlag är idén att folk är politiskt aktiva inte något som beundras i Finland, säger hon.

Vänsterförbundet är än så länge utan kandidater

Vänsterförbundet ingick valförbund med SDP i det förra valet och lyckades få in två ledamöter.

Partiet har ännu inga officiella kandidater och de två fullmäktigeledamöterna överväger ännu om de ska ställa upp eller inte.

Några andra kandidater finns inte i sikte just nu, säger Veikko Tanskanen.

- Vi har försökt få med människor, men tyvärr har folk bråttom och tycker inte att politik är så intressant.

Kandidatansökningarna för kommunalvalet ska lämnas in senast den 9 mars.

1.3 klockan 10.15 Artikeln har tillfogats ett förtydligande där det står att samlingspartiet år 2012 ställde upp med kandidater i två olika grupper och att de tillsammans fick sex mandat. Det betyder att samlingspartiet inte fördubblade mandaten som det tidigare stod texten.

Diskussion om artikeln