Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Chockhöjningen av priserna på slamtransporter uteblev – "Lösningen är kosmetisk" säger Nagubo

Från 2021
En sugtömningsbil med grön tank och en grön ihoprullad slang bredvid säg.
Bildtext Arkivbild. Slamtransportens taxa höjdes, men inte så mycket som förväntat.
Bild: Mostphotos

Nu har den framtida taxan för slamtransport avgjorts, den fastställdes på avfallsnämndens möte på torsdag. Det blev ingen chockhöjning för veckoslutstömningen.

Det ursprungliga förslaget för transporttaxan i Nagu, Korpo och Houtskär har fått en hel del kritik. Allt som allt hade nämnden tagit emot 13 utlåtanden som protesterade mot de nya taxorna.

Ny företagare sköter transporten i Korpo

Slamtömningspriserna i Houtskär, Nagu och Korpo baserar sig på offerter och de avtal som Sydvästra Finlands avfallsservice har gjort med företagen som nu ska börja sköta slamtömningen i dessa områden.

Alla tre företag har sina egna avtal med Sydvästra Finlands avfallsservice där det fastställs vad varje enskilt företaget får för ersättning för att sköta slamtömningen. Det pris konsumenten betalar baserar sig på ett genomsnitt av de ersättningar som företagen avtalat om.

Alla kunder betalar alltså samma pris oberoende av var fastigheten är belägen. Priset för slamtömning blir från och med den 1 april detsamma för alla, 177,89 euro per tömning.

Alla tre områden har sina egna företagare, i Houtskär sköts tömningen liksom tidigare av Lindqvist trans, i Nagu liksom tidigare av Gräv och transport Saarinen, men i Korpo får man en ny entreprenör Eerola Yhtiöt.

Eerola Yhtiöt är baserat i S:t Karins, och det är från S:t Karins man varje dag startar för att åka ut till Korpo och tömma slambrunnar.

Tidigare var entreprenören som skötte Korpos slamtömning, Stig Österman, baserad i Korpo och resorna blev därför betydligt kortare. Österman lämnade ändå inte in någon offert.

Korpos slam transporteras i framtiden till Åbo

Houtskärs avloppsreningsverk tar emot slammet i Houtskär, reningsverket i Nagu tar emot slammet i Nagu men i Korpo transporteras slammet till Pargas eftersom reningsverket i Korpo inte klarar av att hantera slammängderna.

Från och med den 1 april ska det finnas en tillfällig mottagning av slam också i Korpo. Slammet ska sedan transporteras till Toppå i Åbo för behandling. Även det här arrangemanget påverkar priserna för slamtömningen.

Nu ska alla betala samma pris - goda nyheter för en del, sämre för andra

Hittills har priset för slamtömning varierat kraftigt för kunderna. Så länge varje fastighetsägare kunde beställa sin slamtömning direkt av företagaren fanns det inget enhetligt pris för kunderna utan priset varierade bland annat beroende på transportsträckans längd och hur besvärlig terrängen var kring fastigheten.

Från Korpo har det kommit positiv respons

― Cati Huhta

Det innebär att de nya priserna för en del kunder innebär en förhöjning av slamtömningspriserna, men för andra innebär de en sänkning.

Cati Huhta från Sydvästra Finlands avfallsservice berättar att hon fått en hel del respons på de nya taxorna. Hon har också blivit kontaktad av nöjda fastighetsägare i bland annat Korpo som berättar att priset för slamtömning nu blir betydligt lägre än det pris de betalat tidigare.

De mindre öarna i Nagu, Korpo och Houtskär med bilväg ända fram ska så småningom också ingå i det nya systemet och deras slamtömning ska också konkurrensutsättas.

Nagubo ser sänkningen som kosmetisk

Yle Åboland har talat med Nagubon Johan Broos, som var en av de som protesterat mot det tidigare förslaget, och frågat vad han tycker om den nya prisnivån för snabbtömning under veckoslut.

- Det är nog fulltsändigt kosmetiskt skulle jag säga. Grundpriset är det som är det intressanta. Det är den tjänsten som används mest, säger Broos.

Enligt Broos har grundpriset för slamtömningen höjts med cirka 77 euro för hans egen del. En höjning på 70-80% som man nog känner av enligt Broos.

- Annars är ju nog också 1000 euro för en snabbtömning under veckoslut horribelt dyrt, men det kan man i de flesta situationer undvika, konstaterar Broos.

Broos nämner att avgiften för slamtransporten betalas flera gånger per år.

- Det finns inget fel i ett kommunalt tömningssystem. Men då borde man införa det på ett så stort område så att taxan kan hållas ungefär på samma nivå som förr. Nu är området för litet för det, säger Broos.

Broos säger att han förstår att en utjämning av taxorna behövs eftersom det finns områden där taxorna har varit väldigt höga, men han tror att taxan för de flesta nu stigit ordentligt.

Så här ser taxan för slamtransport ut

  • Vanlig tömning: 177,89
  • Beställningstömning vardagar: 266,84
  • Beställningstömning lördag: 592,85
  • Beställningstömning söndag: 837,37
  • Snabbtömning: 355,78
  • Snabbtömning, veckoslut: 975,25