Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen höll presskonferens: Vill ändra smittskyddslagen – böter eller fängelse för den som vägrar coronatest vid gränsen

Från 2021
Uppdaterad 19.02.2021 18:50.
Svenska Yle live: Regeringsinfo om tvångstester vid gränsen - Spela upp på Arenan

Lagförslag som har beretts en längre tid tar ett steg framåt i dag. Ändringarna i smittskyddslagen har beretts sedan i våras. Den gör det till exempel möjligt att begränsa antalet kunder i affärsutrymmen och stänga gym och spa-anläggningar. Regeringen har också gett en proposition till riksdagen om hur hälsokontroller vid gränserna kunde skötas.

Statsminister Sanna Marin (SDP) och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sa i går att coronarestriktionerna kan skärpas inom kort.

Det här ändras redan nu

Riksdagen klubbade igenom den senaste uppdateringen av smittskyddslagen på eftermiddagen. Presidenten hann också behandla lagen som nu kan träda i kraft på måndagen.

Myndigheterna får rätt att kräva effektivare rengöring av utrymmen och ytor, och tillräckliga åtgärder för att trygga säkerhetsavstånd.

Om en sjukdom i en region är i spridningsfasen, kan en kommun eller regionförvaltningsverket ålägga näringsidkare att se till att det inte uppkommer närkontakter mellan människor i till exempel kundutrymmen.

Tanken var att lagen skulle träda i kraft i början av mars, men nu snabbar man på och den träder i kraft redan 22 februari och gäller till slutet av juni.

Regionförvaltningsverken och kommunerna kan redan nästa vecka begränsa antalet kunder i privata utrymmen. Också passagerarantalet i kollektivtrafiken kan begränsas med hälften.

Som en sista åtgärd ger ändringarna regionförvaltningsverken större makt att besluta om begränsningar inom sitt område, och till exempel begränsa antalet kundplatser eller stänga gym och spa-avdelningar under två veckor.

För det ska ändå stänga kriterier uppfyllas, och det ska vara klart att tidigare åtgärder inte har lett till tillräckligt bra resultat.

Regeringens förslag för hur hälsokontrollerna vid gränserna ska fungera är också klart och har överlämnats till riksdagen.

Regeringen höll presskonferens om propositionen på fredagseftermiddagen. Du kan se presskonferensen överst i artikeln, simultantolkad till svenska, och läsa vår direktrapportering från den längst ner i artikeln.

Det här föreslår regeringen

Målsättningen är att de ändringar som regeringen föreslår i smittskyddslagen ska träda i kraft i början av april. Förslagen ska ännu behandlas i riksdagens utskott.

Regeringen föreslår två ändringar.

Ändring ett: Hälsokontroller kan bli obligatoriska för personer som anländer till Finland

En hälsokontroll kan vara obligatorisk till exempel för personer som anländer till Finland från ett visst land vid en viss tidpunkt eller för arbetstagare som vistas på en viss arbetsplats.

Regionförvaltningsverket kan till exempel fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll på flygplatsen och beaktar då också den regionala epidemisituationen.

Också de läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt får rätten att beordra enskilda personer att gå med på en hälsokontroll.

I dagens läge avser hälsokontroll i dessa fall ett coronatest. Men den här lagändringen blir permanent, och i framtiden kan myndigheterna avgöra hur omfattande kontrollen ska vara.

Under coronakrisen avgör myndigheterna också hur stor vikt som ska läggas vid eventuella tester som har gjorts före avresan.

Om en person vägrar obligatorisk hälsokontroll, kan personen dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

Nu är hälsokontroll och coronatestning frivilliga och många har låtit bli att testa sig.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru ser det som viktigt att de nya metoderna snabbt tas i bruk bara riksdagen klubbar igenom lagändringarna.

– Man borde redan nu kavla upp ärmarna inom sjukvården medan vi väntar på de specificerade förslagen.

Ändring två: Informationsskyldighet för den som utsatts för smitta eller blivit smittad

En person som insjuknat eller utsatts för en allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam sjukdom blir skyldig att lämna uppgifter om sig själv till hälso- och sjukvården.

Ändringen stärker myndigheternas möjligheter att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och underlättar också spårningsarbetet.

Dessutom blir det möjligt att bättre utnyttja olika informationssystem i smittspårningen och i förebyggandet av smittsamma sjukdomar.

Och restriktionerna för restauranger?

Ett lagförslag som berör striktare restriktioner för restauranger torde också vara i antågandet.

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderade i går att barer, pubar och nattklubbar i huvudstadsregionen stängs fram till 14 mars.

Nuvarande lagstiftning möjliggör stängning endast efter att beredskapslagen har tagits i bruk.

Restriktioner för restauranger regleras också via smittskyddslagen men att uppnå politisk enighet om öppettider och eventuell stängning har hittills varit svårt.

Här kan du läsa vår liveblogg från regeringens presskonferens:

Källa: Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande

Tidtabellerna för de olika ändringarna i smittskyddslagen preciserades i artikeln kl. 14.50.