Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Prakticum betalar miljonhyra till Folkhälsan samtidigt som lärare hotas med uppsägning – sänkt hyra inte aktuellt fastän huset nu står tomt

Från 2021
Uppdaterad 22.02.2021 08:59.
Bildmontage. I bakgrunden syns byggnaden Prakticum, uppe i bildens högra hörn syns en hög med pengar. I nedre delen av bilden en inklippt bild av Georg Henrik Wrede.
Bildtext Yrkesinstitutet Prakticum betalar en hyra på omkring en miljon euro för skolbyggnaden i Arabiastranden i Helsingfors. Byggnaden ägs av Folkhälsan.
Bild: Montage: Yle / Hanna Othman, Yle / Stina Sirén, Mostphotos

Prakticum betalar årligen en miljonhyra till Folkhälsan för skolhuset i Helsingfors. Samarbetsförhandlingar pågår nu vid skolan och lärare kan sägas upp. En sänkning av hyran som sparåtgärd är ändå inte aktuell, enligt Folkhälsans vd och Prakticums styrelseordförande Georg Henrik Wrede.

Svenska Yle berättade tidigare att yrkesinstitutet Prakticum gjorde fel när lärarlöner sänktes efter samarbetsförhandlingarna 2017. Det här anser Helsingfors tingsrätt i ett beslut från hösten 2020. Tjugo lärare drabbades men bara två förde saken till rätten.

Enligt dokument från tingsrätten innebar lönesänkningen en inbesparing på omkring 100 000 euro per läsår.

Den summan är omkring en tiondedel av Prakticums årliga hyreskostnader. Prakticum betalar årligen över en miljon euro i hyra för skolbyggnaden i Arabiastranden i Helsingfors. Hyresvärd är Samfundet Folkhälsan.

Folkhälsan största ägare i Prakticum

Men varför sänks inte hyran i stället för att sänka löner eller säga upp personal?

De pågende samarbetsförhandlingarna vid Prakticum kan leda till att 25 kan sägas upp och 15 övergå från heltid till deltid.

Innan frågan om en hyressänkning besvaras måste förhållandet mellan Samfundet Folkhälsan och Prakticum redas ut.

Folkhälsan är största ägare i bolaget Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, som upprätthåller Prakticum. Övriga ägare är Sydkustens landskapsförbund rf samt städer och kommuner i huvudstadsregionen och Östra Nyland. Folkhälsan äger 45 procent av bolaget.

Prakticum hyr skolhuset och bilhallen av Folkhälsan.

Folkhälsans vd är samtidigt styrelseordförande i Prakticum. Sedan hösten 2018 innehas posten av Georg Henrik Wrede.

folkhälsans nya vd
Bildtext Georg Henrik Wrede tog över som styrelseordförande i Prakticum i november 2018.
Bild: Heidi Finnilä

Hyror slukar stor del av kostnaderna

Han säger att Prakticums ekonomiska situation är svår.

– Det hänger ihop med att Prakticum haft mycket närundervisning. I andra yrkesskolor har antalet timmar med närundervisning minskat, vilket beror på minskade statliga anslag. Och i framtiden medför den utvidgade läroplikten högre kostnader. Sammanslagningen av Prakticum och Inveon i Borgå orsakade också kostnader, säger Wrede.

Det senaste tillgängliga bokslutet för Prakticum gäller 2019. Då var intäkterna 9,8 miljoner euro och kostnaderna 10,2 miljoner. Näst efter löner på omkring 5 miljoner orsakar hyror den största kostnaden. Hyror för byggnader ligger på 1,5 miljoner euro.

"Lånet för huset ska betalas tillbaka"

Hyran för Prakticums skolhus i Arabiastranden är enligt Wrede över en miljon euro per år.

I Prakticums pressmeddelande om samarbetsförhandlingarna lyfter rektor Laila Andersson upp den stora kostnaden för utrymmena i Helsingfors.

Enligt Wrede tittar yrkesinstitutet under samarbetsförhandlingarna på hyreskostnaderna.

– Vi måste titta på om vi kan göra något för att sänka kostnaderna. Vi har nu bilhall både i Borgå och i Helsingfors och frågan är om vi ska ha det, säger Wrede.

Kan man lätta på hyreskostnaden för skolhuset i Arabiastranden? Folkhälsan äger huset och du är vd för Folkhälsan.

– Det vore fint om man kunde lätta på den kostnaden. Den kostade 17 miljoner euro att bygga, vilket betalades med ett lån. Lånet ska betalas tillbaka och byggnaden ska upprätthållas.

Lånet ska betalas tillbaka och byggnaden ska upprätthållas

– Det har diskuterats att hyreskostnaden i förhållande till hela budgeten är för hög. Det håller jag med om, men det som inte framkommit är att hyreskostnaden inte är hög per kvadratmeter. Den ligger på 15 euro per kvadratmeter, säger Wrede.

"I grunden ska det offentliga stå för kostnaderna och inte enskilda organisationer"

Wrede anser att det inte är Folkhälsans uppgift att stödja Prakticum ekonomiskt.

– Yrkesutbildningen hör till statens åtaganden. Prakticum ägs till hälften av organisationer och till hälften av kommunerna. Folkhälsan är intresserad av yrkesutbildningen och vi behöver yrkesutbildad svenskspråkig personal i vår verksamhet. Men i grunden ska det offentliga stå för kostnaderna och inte enskilda organisationer.

Säger du det här i egenskap av vd för Folkhälsan där det ligger i ert intresse att få in hyresintäkter från Prakticum eller i egenskap av Prakticums styrelseordförande?

– Jag pratar för att vi ska ha en god yrkesutbildning i Prakticum. Den ska stämma överens med de resurser vi får från staten. Jag hoppas vi får större resurser, säger Wrede.

"Lånet för huset ska betalas oberoende av om det används eller inte"

Under coronapandemin har Prakticum tvingats hålla undervisningen på distans, vilket gjort att skolhuset använts mindre än vanligt.

Enligt Wrede motiverar det här inte en sänkning av hyran.

– Lånet för huset ska betalas oberoende av om det används eller inte. Det är inte ägarens problem. Man kan diskutera den frågan, men då går vi igen in på frågan om det är staten eller det privata som ska ta smällen.

Prakticum inledde samarbetsförhandlingarna den 21 januari 2021 och de pågår maximalt i sex veckor.