Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Allt fler västnylänningar har sett uttrar – se alla inskickade bilder!

Från 2021
Uppdaterad 25.02.2021 19:29.
Se den matglada uttern på isen i Ekenäs - Spela upp på Arenan

Bilder på uttrar som springer längs isen och äter fisk har varit vanliga på sociala medier i vinter. Har antalet uttrar ökat rejält i Finland eller hur kommer det sig att vi nu ser uttrar överallt?

Satu Wikström bor i Svartå och är en ivrig naturfotograf som både gärna och ofta fotograferar ute i naturen. I år fick hon för första gången någonsin följa med två orädda uttrar som fiskade vid Baggö bro i Ekenäs.

- Det var faktiskt en härlig upplevelse. Jag stod två timmar och följde med när de två uttrarna simmade, åt och lekte. Det var en fin upplevelse, säger Satu Wikström.

Kvinna står vid vintrig strand
Bildtext Naturfotograf Satu Wikström upplevde ett unikt naturögonblick tillsammans med två uttrar invid Baggö bro i Ekenäs.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Satu hann i lugn och ro både fotografera och filma uttrarna som var mycket orädda. Hon är inte den enda som har sett uttrar i den här vintern; på sociala medier har bilder på uttrar delats flitigt i hela landet.

Lyssna på Satus berättelse om mötet med uttern. Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Uttern har kommit tillbaka till skärgården - antalet uttrar har fördubblats i Finland sedan 1990-talet

7:49

I vilttrianglar räknas djurspår i snön

Specialforskare Andreas Lindén vid Naturresursinstitutet arbetar med att följa med viltdjursstammarnas utveckling utgående från räknade snöspår i vilt- och fälttrianglar.

Han följer även med utterbeståndet inom ramen för denna landsomfattande årliga beståndsuppföljning.

- Vi kan följa med grova trender över större områden, även för utterns del.

- Men metoden är inte speciellt välanpassad för uttern, eftersom trianglarna läggs i skogen som inte är utterns främsta livsmiljö, konstaterar Andreas Lindén och påpekar att vilttrianglar inte läggs i skärgården.

Vilttrianglarna är det enda pågående uppföljningsprogram som finns för att följa med och bedöma hur utterstammen utvecklas på lång sikt.

Den årliga inventeringen pågår fram till slutet av februari i södra Finland.

Hur många uttrar finns det?

För nuvarande pågår ingen specifik utredning om antalet uttrar i vårt land. Den senaste mera ingående uppskattningen av stammen gjordes 1995-1998. Utgående från vilttriangeldata uppskattar Andreas Lindén att stammen klart vuxit i vårt land, i synnerhet under 1990-talet.

Genom att kombinera vetenskapliga rön och stödja sig på vissa antaganden kan man göra en grov uppskattning av utterstammen.

- Sedan början av 1990-talet har utterstammen ungefär fördubblats i Finland, säger Lindén och uppskattar att det idag kan finnas mellan 3 000 och 4 000 uttrar.

Den fredade uttern var utrotningshotad

Uttern har i två repriser varit så gott som utrotad i Finland, i början av 1900-talet på grund av jakt och sedan på grund av miljögifter på 1970-talet.

- Uttern äter nästan enbart fisk och miljögiftet PCB anrikas ju högre upp vi går i näringskedjan och framförallt rovdjur och fiskätare som sälar var speciellt utsatta då, påminner Andreas Lindén.

Utter ligger på isen och äter.
Bildtext En matglad utter i Ekenäs. Utterparet trivdes invid Baggöbron och lät Satu Wikström föreviga deras lek- och matstund.
Bild: Satu Wikström

Arten var första gången fredad mellan åren 1938–1950 och den nuvarande fredningen trädde i kraft år 1974. Nu har uttern återhämtat sig så att den klassas som livskraftig.

Uttern har återvänt till skärgården

Biolog Kim Jaatinen är vd vid Natur- och viltvårdsstiftelsen och arbetar aktivt i skärgården med både ejderforskning och bekämpning av främmande arter som mink och mårdhund.

Han rör sig aktivt i den västnyländska skärgården och ser att uttern har ökat.

- Uttern verkar nog ha ökat i skärgården. Vi ser allt oftare utter eller utterspår, de har klart ökat under de senaste tio åren, konstaterar Kim Jaatinen.

Man och hund sitter på bänk
Bildtext Uttern har återvänt till skärgården. Kim Jaatinen träffar allt oftare på utter i sitt arbete där han med hjälp av en specialskolad hund spårar mink och mårdhund.
Bild: Ilse Klockars / Yle

- Vi ser väldigt ofta utterspår och träffar nog på utter varje eller varannan gång vi är ute och bekämpar mink och mårdhund, säger han.

Uttern försvann under en period nästan helt från skärgården men har nu observerats på olika håll i våra kustområden.

Öppet vatten sammanför uttrar och människor

Att vi människor får syn på uttern allt oftare kan alltså delvis bero på att uttern ökat men även på andra saker.

- Det kan hända att uttern, liksom många andra arter, numera är lite mindre rädd för människan och då ser vi dem lättare, säger specialforskare Andreas Lindén.

Han ser även flera andra möjliga orsaker till att uttern observeras allt oftare. Förutom att coronatiden fått människorna att röra sig mera i naturen, kan också den kalla vintern spela en stor roll.

- Nu när isen har lagt sig finns det endast några ställen som är lämpliga för uttern som behöver öppet vatten. Under en isfri vinter som i fjol kunde uttern hålla till nästan var som helst, påpekar Andreas Lindén.

Här publicerar vi dina egna bilder på uttrar. Berätta gärna om din utterupplevelse samt var och när bilden är tagen. Ifall du inte har bilder, så går det också bra att skriva och berätta om dina upplevelser.

Glöm inte att berätta vem som är fotograf. Vi delar eventuellt utterbilder på sociala medier, så inkludera gärna ditt Instagramnamn, så att vi kan tagga dig.