Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ovanligt många kutar kan plaska i Saimen i sommar – den snörika vintern gör gott för saimenvikarens förökning

Från 2021
Saimenvikarkut på is.
Bildtext De senaste vintrarna har kring 80–90 nya saimenvikarkutar fötts.
Bild: EPA

I år har vintern varit exceptionellt bra för saimenvikarnas förökning. Kalla och snörika vintrar är viktiga för sälarna, som föder sina kutar i bon i snön där de är skyddade från rovdjur och kyla.

Saimenvikarna bygger sina bon i februari och mars. I år är förhållandena mycket gynnsamma.

– För tillfället råder furstligt goda förökningsförhållanden för saimenvikaren, konstaterar biolog Jouni Koskela från Forststyrelsen till STT.

Situationen förbättras ytterligare av att temperaturerna enligt långtidsprognoserna inte ser ut att stiga alltför mycket de kommande veckorna. Om det stämmer kan kutarna ligga säkra i sina snöbon under den kritiska första tiden av sina liv.

Snömängden kan sänka dödligheten från 30 till 5 procent

Skillnaden mellan i år och förra året är stor. Fjolårsvintern var mild och mycket ogynnsam för saimenvikarnas fortplantning. I fjol hittades tio kutar som dött i sina bon, minst sex av dem hade hamnat i klorna på ett rovdjur. Det verkliga antalet var sannolikt högre, bedömer Koskela.

År 2019 hittades en kut som dött i boet.

Saimenvikaren är akut utrotningshotad. Det totala antalet saimenvikare uppskattas ligga kring 420–430 stycken.

De senaste vintrarna uppskattar man att 80–90 nya kutar fötts. I fjol hittades endast 43 kutar på grund av de dåliga förhållandena, men det verkliga antalet tros vara högre än så.

Ett dåligt år kan 20–30 procent av kutarna dö i boet, säger Jouni Koskela. Under ett snörikt år ligger dödligheten kring fem procent.

Källa: STT