Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås båtplatser kostar lika mycket för alla kommuninvånare – pandemin har ökat östnylänningars intresse för båttrafik

Från 2021
Flera motorbåtar och segelbåtar är förtöjda vid några bryggor i Borgå å. Bilden är tagen från land så att den översta delen av bilden skyms av en nedhängande gren från trädet intill ån.
Bildtext Borgå har sammanlagt ca 1 000 båtplatser för uthyrning. Arkivbild.
Bild: Yle/Mira Bäck

Ett domstolsbeslut från 2016 bestämde att alla fastighetsägare ska betala samma hyra för en båtplats. I Borgå har denna praxis varit rådande i många år, i Pyttis ändrades linjen efter att kommunen prickades.

Borgå stad har valt ett tillägg på 50 procent på alla hamnavgifter för icke-Borgåbor. Praxis för uthyrning av båtplatser har varit densamma redan i flera år.

I praktiken betyder det att till exempel den billigaste bryggplatsen för en sex meters båt och säkerhetsport som kostar 160 euro per säsong för en kommuninvånare, kostar 255 euro för en person utan koppling till staden.

- Om man inte har några kopplingar, inte äger fastigheter eller är skriven i Borgå, tolkas man som utsocknes och betalar 50 procent extra, säger hamnföreståndare Janita Pihlaja-Wickholm.

Om man däremot fyller dessa kriterier, är skriven i staden eller på annan ort, men äger fastighet i Borgå så räknas man som kommunmedlem.

Hamnföreståndare Janita Pihlaja-Wickholm
Bildtext 40 båtplatser tas inte i bruk vid Västra åstranden. Det betyder bråda dagar för Janita Pihlaja-Wickholm som får leta efter nya platser. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Staden brukar vanligtvis hyra ut 20-30 båtplatser till icke-Borgåbor, men Pihlaja-Wickholm tror att de blir avsevärt färre i år.

- Nu i år är de på en hand räknade för vi har en 40 båtplatser som inte tas i bruk på Västra åstranden. Nu måste jag hitta nya platser åt dom här. Ifjol hade jag alla platser uthyrda på hösten.

Pihlaja-Wickholm säger att coronapandemin ledde till att flera köpte båt för att kunna röra sig på tryggt på sjön istället för att sitta i bilar på landsvägen.

- Jag har många nya båtförare här.

Prejudikat i rätten

I början på 2010-talet ledde ett stort missnöje om båtplatserna bland sommargäster i Pyttis till att uppdelningen i kommuninvånare och fritidsboende drevs till sin spets.

Taxorna hade slagits fast av tekniska nämnden, men sommargästerna, varav flera ägde fastigheter i kommunen, anmälde kommunen.

Orsaken var att deras båtplatser vid Lökörens båthamn var dubbelt så dyra som för fast bosatta Pyttisbor.

Konflikten om vem som skulle räknas som kommunmedlem eller fast bosatt utmynnade i ett prejudikat av Högsta förvaltningsdomstolen i november 2016.

Pyttis utlokaliserade båthamnen och uthyrningen

Medan ärendet behandlades av förvaltningsrätten sålde kommunen i april 2014 Lökörens bryggor och hyrde ut båthamnen till HWH Service Oy.

I köpet ingick all uthyrning och övrig verksamhet. De avtal och hyresvillkor som var i kraft fortsatte oförändrade.

När Högsta förvaltningsdomstolen fattade sitt beslut 2016 prickades kommunen för att hyran var oskälig.

Kommunen beslöt att betala tillbaka hyror, men bara om båtägarna sjäva ansökte om dem.

HWH Service dåvarande VD Jari Kansikas beslöt samtidigt ändra taxorna så att alla skulle betala samma hyra, vare sig de var kommuninvånare eller ej.

Företaget ansvarar fortfarande för verksamheten vid Lökörens båthamn, men själva uthyrningen handhas nu av Fastek-palvelut Oy.

- Vi har fortfarande samma praxis så att alla betalar samma hyra på basis av hamnplatsens bredd. Vi har fullsatt hela säsongen, så ingen kan bara ringa för att boka plats utan du sätts direkt på en kölista, säger företagaren Kimmo Aro.

Vid Lökören finns cirka 200 båtplatser och säsongsavgifterna varierar mellan 210 euro för en plats som är 2,1 meter bred till 400 euro om platsen är 4,0 meter.

Borgå lusläste domstolsbeslutet

Även i Borgå läste stadens jurister och tjänstemän noga genom Högsta förvaltningsdomstolens beslut och kunde konstatera två saker.

Enligt beslutet får staden inte begära 100 procent högre avgift av utsocknes.

Staden får heller inte dela upp kommunmedlemmarna i olika grupper och ta förhöjd avgift av vissa, men inte av andra. Staden kunde med andra ord fortsätta följa den praxis man redan hade.

- Jag kommer ihåg när jag visade det här beslutet åt våra jurister så sa de helt entydigt vad vi har rätt till, säger Pihlaja-Wickholm.

Pihlaja-Wickholm minns också diskussionen om att HFD inte uppger hur stor höjning som kan anses lämplig, men att en höjning på 100 procent är för mycket.

Flera segelbåtar förtöjda i Borgå å.
Bildtext Östnylänningarna valde sjön istället för landsvägen ifjol. Arkivbild.
Bild: Yle / Milena Hackman

Beslutet avser dessutom kommunmedlemmar. I Pyttis hade man uppburit olika avgifter av personer som i Borgå tolkas som kommunmedlemmar.

- Vi har inga tillägg för kommunborna. I beslutet står kuntalainen och kommunbo kan man vara endast då man äger någon fast egendom i kommunen, annars kan man inte vara kommunbo.

Borgå stad har sammanlagt omkring 1 000 båtplatser, varav idrottskansliet förvaltar över 200 mindre bryggor på oplanerat område.

Kommuner tolkar beslutet olika

Den här meningen som föranledde HFD:s avslag har förbryllat i kommunerna: "Någon godtagbar grund hade således inte anförts för särbehandling när det gällde hyran för tjänsten."

Vissa kommuner har tolkat beslutet så det inte tillåter någon höjning eller något tillägg överhuvudtaget, vare sig det handlar om kommuninvånare eller fritidsboende.

Redan 2017 beslöt Kimito att dels betala tillbaka båtplatshyror och jämställa taxorna så att de blev lika för fastbosatta och icke fastbosatta i kommunen.

Ifjol tog Hangö stad en högre båtavgift för utsocknes, men överväger nu sin linje inför den kommande säsongen. Staden måste avgöra om de handlar lagenligt eller väljer att endast hyra ut till kommuninvånare.

Diskussion om artikeln