Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Också Raseborg nu tveksamt till nya färdcentralen: Vi kan inte underteckna avtalet om alla kommuner inte är med

Från 2021
Ramp för rullstol, barnvagn och rollator.
Bildtext En del äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer har laglig rätt till färdtjänst. Oftast handlar det om ett antal taxiresor per månad. Tjänsten ska göra det möjligt för dem att leva ett normalt liv.

Tvekan kring den nya västnyländska färdcentralen ökar nu också i Raseborg.

Ett antal kommuner är inte längre positivt inställda till färdcentralen. De utreder om det är juridiskt möjligt att lösgöra sig och vilka andra alternativ det finns för att ordna färdtjänsten.

Bland de tveksamma kommunerna finns både Hangö och Lojo.

Också Raseborgs stad verkar nu tveka trots att staden så sent som i december tackade ja till nya färdcentralen.

I en riskbedömning säger stadens tjänstemän nu att Raseborg inte kan underteckna färdtjänstavtalet om alla tio kommuner inte är med.

Nu gäller tillfälliga avtal men snart kan de inte längre förlängas

I väntan på den försenade nya färdtjänsten har Raseborg - precis som flera andra kommuner - förlängt sina gamla färdtjänstavtal. Starten för den nya färdcentralen har skjutits fram flera gånger; det senaste budet är att Raseborg kommer med i början av mars.

För Raseborgs del tar de så kallade optionsåren för nuvarande avtal slut om några månader, i slutet av juni.

Det betyder att staden Raseborg inte vet hur färdtjänstklienterna ska få sin service ifall nya färdcentralen fortfarande inte kommer i gång i mars.

Färdtjänst är en service som personer med funktionsvariationer och äldre personer har rätt till om de inte kan använda kollektivtrafiken för att klara sin vardag. Staden måste med andra ord se till att servicen fungerar.

Diskussion om artikeln