Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa bjuder ut delar av Strömfors bruk – företagare: Bra utveckling om fastigheterna säljs

Från 2021
Nedre smedjan i Strömfors bruk
Bildtext Nedre smedjan är en av de fastigheter som finns på Lovisa stads försäljningslista.
Bild: Yle/Stefan Härus

Lovisa stad ska sälja flera av sina byggnader i Strömfors bruk. Staden vill hitta en köpare med intresse för att utveckla turismen och näringslivet på området.

Om sommaren är Strömfors bruk en av Lovisas viktigaste turistattraktioner. Besökaren kan promenera förbi de vackra husen, äta en matbit och titta in i någon av de små butikerna.

Den här tiden på året är det svårare att hitta någonting att äta eller köpa på området, om man inte har lust att shoppa loss riktigt ordentligt.

Stadsstyrelsen i Lovisa beslutade på måndagen att lägga ut åtta byggnader och tillhörande markområde till försäljning.

De här byggnaderna ska säljas:

De fanns med på listan över fastigheter staden ska sälja som en del av programmet för att balansera ekonomin.

Flera av områdets byggnader kräver dessutom omfattande renoveringsåtgärder, vilket skulle vara kostsamt för staden.

Staden vill sälja byggnaderna och det tillhörande markområdet som en enhetlig helhet.

Gärna köpare som siktar på internationell turism

Man vill hitta en köpare som har intresse av att investera i och utveckla området på ett sätt som stöder både turismen och näringslivet.

När staden utvärderar anbud ska man lägga mer vikt vid köparens planer än vid hur mycket pengar hen erbjuder.

Anbuden utvärderas enligt en poängsättning där priset står för 40 procent och verksamhetens internationella betydelse för turismen står för 10 procent.

Verksamhetsidén och affärsverksamhetsplanens relevans står för hela 50 procent av poängen.

Staden fäster särskild vikt vid att det ur verksamhetsidén och affärsverksamhetsplanen ska framgå hur köparen tänker utnyttja områdets historiska värden och hur man ska beakta småföretagare.

Slangboden och Hennes nåds slott i Strömfors bruk
Bildtext Den mest fotograferade vyn på bruksområdet - Slangboden (t.v.) och Hennes nåds slott. Slangboden är till salu.
Bild: Yle/Stefan Härus
Slangboden och Hennes nåds slott i Strömfors bruk
Bildtext Här samma fastigheter ur en annan vinkel.
Bild: Yle/Stefan Härus

Övre smedjan där bruksmuséet finns ska förbli i stadens ägo.

Strömfors bruk hör till de äldsta järnbruken i Finland. Här kan du läsa mer om brukets historia.

Detaljplanen uppdateras

Byggnaderna på brukets område är skyddade av Museiverket och en skyddsplan för området fastställdes 1969.

Staden planerar ändra på detaljplanen för de mest centrala delarna av bruksområdet.

Enligt beredningen beaktar den nuvarande planen inte framtida utvecklande av bruket, och det går inte att bilda önskade fastigheter eller gatunätverk.

Strömfors Bed & Bistro
Bildtext I det här flotta huset finns det idag ett hotell och en restaurang vid namn "Bed & Bistro"
Bild: Yle/Stefan Härus

Detaljplanen behöver också uppdateras till exempel när det gäller grönområden, byggrätt, avfallshantering, parkering och översvämningsskydd.

Att uppdatera detaljplanen gör antagligen området mer lockande för potentiella köpare i och med att det blir lättare att verka där.

Ett första steg kan tas på torsdagen då näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutar om ifall delar av bruksområdet ska bli planändringsområden.

Ett klokt beslut att sälja

Invid bruksområdet finns också den fabrik som företaget Schneider Electric sålde för några år sedan.

Köpare var Reino Uusitalo. Han tror att möjligheterna att utveckla området skulle öka om ägoförhållandena i en del av områdets fastigheter skulle förändras.

- Ur ett helhetsperspektiv är det en bra utveckling om fastigheterna säljs. Det kommer att innebära förutsättningar att utveckla verksamheterna på området mera målinriktat, säger Uusitalo.

Skulle du själv ha intresse att lägga ett bud på fastigheterna?

- Nog kan man väl säga det. Jag köpte ju i tiderna Schneiders fastigheter på området så egentligen är det kanske mera min son som kunde komma i fråga, säger Uusitalo.

Restaurang Brukskvarnen i Strömfors bruk
Bildtext Stängt var det här. Restaurang Brukskvarnen öppnar igen när det börjar våras.
Bild: Yle/Stefan Härus

Samarbete är A och O

Enligt Uusitalo är det definitivt inom turismsektorn som området bör utvecklas.

- Verksamheten i Schneiderfastigheterna är ju av industriell natur. I de övriga fastigheterna på området är det definitivt verksamhet som förknippas med turism som är aktuell. Jag vet att min son redan tidigare fört diskussioner med staden om att utveckla möjligheterna på området inom turismsektorn, säger Uusitalo.

Det som är viktigt, om Lovisa stads fastigheter nu säljs, är att den nya ägaren skulle samarbeta med de yrkesutövare som redan nu finns på området.

- Det gäller att komma på gemensamma strategier, så totalansvaret för området bör fördelas på de som verkar där. Då skulle slutresultatet bli bättre. Det lönar sig definitivt inte att utgå från en enda ägare eller en mellanhand som hyr ut lokaler till olika intressenter. Det är inte vettigt, säger Uusitalo.

Skylt som visar vägen till bastun på Strömfors bruks område i Lovisa
Bildtext Bastun är en av de byggnader som också är till salu på bruksområdet.
Bild: Yle/Stefan Härus

Laganda ökar attraktionskraften

Kulturmiljön i Strömfors bruk är museiskyddad, vilket förstås också påverkar vad som är möjligt att göra på området.

- Allt påverkar allt så också därför behöver alla blåsa på samma kol. Det kräver laganda, men utgående från det perspektivet skulle områdets attraktionskraft öka, säger Uusitalo.

Då Yle Östnyland besökte Strömfors bruk en vinterdag är området i det närmaste dött. Allting verkar vara stängt.

Parkeringsplatserna har inte plogats under hela vintern och på många dörrar kan man se hänglås.

Ligger det faktiskt någon business i ett område som bara får liv till sommaren?

- Nog tror jag att det är möjligt. Jag tror nog att man kunde väcka liv i området också vintertid, säger Uusitalo optimistiskt.