Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

TBE-sjukdom sätter långvariga spår – sämre minne, motorik och motivation några av de ihållande effekterna

Från 2021
Uppdaterad 23.02.2021 09:42.
Bildcollage. Till vänster syns ett blodprov för TBE-virus, till höger en hand som håller i en fästing med en pincett.
Bildtext Vissa fästingar sprider TBE-virus. Ny forskning visar att smittan kan få långvariga effekter.
Bild: Collage: Alamy / All Over Press

Försämrad koncentration, balans och huvudvärk... Det här är några av de långvariga effekterna av fästingburen hjärninflammation (TBE), visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Forskningen visar att sådana som insjuknat i TBE kan ha signifikanta problem med minne, koncentration, initiativförmåga och motivation. Även sämre finmotorik, balans, koordination och huvudvärk nämns som långvariga bieffekter.

Forskningen baseras på intervjuer med över 90 TBE-patienter som i snitt insjuknat fem och ett halvt år innan forskningen genomfördes.

Trötthet ett vanligt problem

De långvariga problemen efter sjukdomen är alltså av vitt skilda slag. Flera av de intervjuade upplevde också trötthet som ett påtagligt problem.

Det här fastställdes genom sömnundersökning.

– Det är ganska många som får svårigheter i vardagen. För att komma ihåg vad de ska göra behöver de skriva lappar och sätta larm på mobilen i en omfattning som de inte behövt tidigare, säger Malin Veje som är forskningens författare.

– Av dem som är i arbetsför ålder är det många som får svårt att jobba. De kan inte koncentrera sig, simultanförmågan sviktar, de kommer inte loss med att göra uppgifter och de blir väldigt trötta. Dessutom har många motoriska problem, med balans och finmotorik.

De flesta fall kräver sjukhusvård

TBE-viruset sprids via bettet (salivet) från Ixodes-fästingen. Viruset smittar inom några minuter. Sjukdomen är speciellt vanlig i Finlands kustområden.

TBE-fallen har ökat under de senaste åren.

Symtom på sjukdomen är bland annat feber, huvudvärk, nackstelhet och illamående.

Nästan alla de som intervjuades i undersökningen vårdades på sjukhus för sin infektion. De hade hög feber och olika grad av hjärnpåverkan. De fick sjukhusvård i medeltal under åtta dygn.

Vaccin rekommenderas på flera håll

Det finns inget egentligt botemedel men TBE förhindras med vaccin. De som stadigvarande bor eller äger fritidsbostad i totalt nio områden i Finland är berättigade till vaccin inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.

Områdena är följande:

  • Åland
  • De södra stadsdelarna i Kemi
  • Simo
  • Kotka skärgård
  • Stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand
  • Ön Preiskari utanför Brahestad
  • Pargas
  • Skärgårdsområdet i och vid Lojo sjö
  • Gustavs

Utöver dessa områden rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd vaccinet för personer som bor (antingen under hela året eller sommartid) i områden med en incidens på mer än 5 fall per 100 000 invånare per år.

Sådana områden är exempelvis Larsmo (incidens 8,1) och Kyrkslätt (incidens 5,2). THL har också börjat rekommendera vaccinet bland annat på somliga håll i huvudstadsregionen, Åbo och Nådendal.

Du kan bekanta dig mer med statistiken på institutets hemsida (på finska).

Diskussion om artikeln