Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borealis bygger ny reningsteknisk enhet i Borgå - minskar indirekta koldioxidutsläpp med 18 000 ton per år

Från 2021
Flygbild över fabriksanläggning med byggnader och facklor.
Bildtext Borealis ska bygga ny anläggning för att rena växthusgaser i Borgå.
Bild: Press / Borealis

Borealis satsar stort på reningsteknik och förnybar energi. I Borgå byggs en reningsteknisk anläggning som minskar koldioxidutsläpp och fackling. Samtidigt tecknar koncernen avtal med vindkraftsbolag.

Borealis investerar 17,6 miljoner euro i en så kallad RTO-enhet som ska minska koldioxidutsläpp, energiförbrukning och fackling. Enheten byggs vid polyolefinanläggningarna i Borgå.

Med RTO avses regenerativ termisk oxidation eller termisk förbränning.

Det här händer vid termisk förbränning

Koncernen uppskattar att den nya enheten minskar koldioxidutsläpp och fackling vid produktionsplatsen och sparar ungefär 60 gigawattimmar (GWh) energi per år.

Projektet inleds i februari 2021 och avsikten är att vara klar 2023. Borealis har som mål att förbättra energieffektiviteten med 20 procent fram till 2030.

RTO-förbränningen i Borgå fungerar så att växthusgaser eller utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) leds från olefinanläggningen till reningsenheten.

Fackla med orange eld och svart rök, klarblå himmel.
Bildtext Fackling krävs vid petrokemisk industri. Arkivbild.
Bild: Yle/Lone Widestam

Med gaser från facklingen höjs sedan ångtrycket i enheten till 16 bar. Den renade ångan blir energi som täcker ungefär hälften av den ångkapacitet som olefinanläggningarna kräver.

Det gör samtidigt produktionsplatsen mer självförsörjande vad gäller ånga.

När enheten tas i bruk uppskattar bolaget också att de indirekta koldioxidutsläppen minskar med 18 000 ton per år. Det motsvarar ungefär de årliga utsläppen från 10 000 bilar.

Facklingen, som krävs vid petrokemisk tillverkning, ska dessutom minska med omkring 6 000 ton per år.

Termisk eller katalytisk förbränning?

Det finns olika lösningar för att rena VOC-utsläpp, genom termisk förbränning (RTO) eller katalytisk förbränning (RCO).

Enligt företaget Genano, som är ledande inom rening av inomhus- och utomhusluft, har katalytisk förbränning en lägre drifttemperatur och ger större energibesparingar än termisk.

Den är också mer kostnadseffektiv och minskar effektivare på koldioxidutsläpp, även inom petrokemisk industri.

Borealis valde att satsa på termisk förbränning.

"Vi har värderat olika alternativ. Vi fann att RTO var den bästa tekniska och mest miljövänliga lösningen som kan tillämpas hos oss", svarar koncernen per e-post.

Borgå stad gläds över företagens initiativ

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula är nöjd med den riktning de stora företagen går i fråga om miljötänk.

- Det är förstås jätteviktigt. Det är viktigt för Borealis, men det är också en del av stadens klimatprogram.

Medelålders man i mörkblå kostym i en festsal.
Bildtext Stadsdirektören uppskattar att storföretagens tänker på klimatmål. Arkivbild.
Bild: Matti Myller / Yle

Ujula framhåller att staden uppskattar att också företag och privatpersoner bidrar med åtgärder som främjar miljön.

- Det är bra om Borealis har fattat beslut om att göra en stor investering som gäller klimatfrågorna.

På lokalnivå deltar ortsbor i det gemensamma projektet med att rädda världen inom ramen för klimatprogrammet, men företagens insatser är också viktiga.

- Det är fiffigt och möjligt att kombinera affärsverksamhet och klimatmål som är gemensamma för alla. Det är ingen kamp mellan företagsverksamheten och klimatmålen utan man pratar om samma saker, säger Ujula.

Minskade utsläpp genom vindkraft

Förutom reningsteknik tecknar koncernen sitt största långsiktiga kraftköpsavtal (PPA) med finska Gasum om att köpa el från Kronoberget vindkraftpark i Örebro län.

Elen används för att driva produktionen i Stenungsund på svenska västkusten. Under de kommande tio åren köps cirka 2 000 gigawattimmar (GWh) från vindkraftparken.

Ett tiotal vindkraftverk som syns högt över skogen i soligt väder
Bildtext Storföretag satsar också på vindkraft. Arkivbild.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

2022 ska koncernen ingå motsvarande kraftköpsavtal med två finska vindkraftsbolag.

Det betyder att mängden förnybar energi som förbrukas vid anläggningarna i Borgå stiger till 13 procent. Koncernens mål är att 50 procent av all energiförbrukning är förnybar till 2030.