Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avtal om en datacentral till Joddböle var fem före klart när pandemin slog till – men vi ger inte upp intygar markägaren

Från 2021
En illustration ur fågelperspektiv över hur Fortums område i Joddböle i Ingå kunde se ut om all den planerade byggrätten används.
Bildtext Så här kan det se ut på Fortums område i Joddböle om all den planerade byggrätten används. Datacentralen utgör en del av de olika verksamheter som planeras på området. Illustration ur planutkastet 2019.
Bild: Ingå kommun

Trots prognoser som säger att behovet av datacentraler kommer att växa i framtiden, så låter etableringarna vänta på sig i västligaste Nyland. Under tiden fortsätter energibolaget Fortum i samarbete med andra i branschen att utveckla områden för att locka industri till trakten.

För tillfället är energibolaget Fortum aktuellt med två stora datacentraler i Esbo och Kyrkslätt.

De här projekten minskar ändå inte chanserna för övriga Västnyland.

Det handlar nämligen om olika typer av projekt som riktar sig till olika aktörer.

- Varje projekt har sin egen profil, säger Antti Kaikkonen som är projektchef för datacentraler på Fortum.

En karta som visar vilka verksamheter som enligt planerna ska få plats Fortums område i Joddböle i Ingå.
Bildtext Olika verksamheter planeras också på Fortums område i Joddböle. Också den här bilden (2019) är från utkastet till detaljplan för Joddböle III, alltså det område som Fortum äger.
Bild: Ingå kommun

I Esbo och Kyrkslätt kommer spillvärmen att omvandlas till fjärrvärme i bolagets eget nät.

Där finns så mycket bebyggelse att det är ett lönsamt alternativ.

Västerut gäller tillsvidare andra modeller.

Industrin och dess behov av el och andra tjänster växer

Enligt Kaikkonen finns det ett starkt sug på marknaden efter nya datacentraler, också i Västnyland.

- På Fortum utvecklar vi proaktivt för områden som kan locka till sig lämpliga investerare och företag inom teknologibranschen.

Chef med glasögon
Bildtext Antti Kaikkonen är projektledare för datacentraler på Fortum.
Bild: Privat

Enligt de prognoser som bolaget arbetar med håller industrin på att växa och det som intresserar olika företag är bra tomter nära huvudstadsregionen.

Andra kriterier som inverkar på företags vilja att etablera sig är tillgången på kylvatten och bra infrastruktur.

Det viktigaste av allt är ändå tillgången till ett starkt elnät, ren energi och att det finns en efterfrågan på de tjänster som produceras.

Digitalt skutt kan påskynda utvecklingen

Trots att epidemin för tillfället gör att många projekt stampar på stället, bedömer Kaikkonen att den på sikt kommer att bidra till att efterfrågan på lagringstjänster av data, så kallade moln, ökar.

- Vi har under den här tiden lärt oss arbeta på distans och använda oss av digitala lösningar, vilket innebär ett stort teknologiskt steg framåt.

Joddböle på god väg, men så blev det stopp

Fortum själv går ytterst sällan konkret in i ett fastighetsprojekt, bolagets uppgift är istället att skapa goda förutsättningar för andra.

I Joddböle i Ingå har man redan kommit rätt långt.

Tillsammans med kommunen planerar man tomten där Fortums kolkraftverk tidigare stod.

Det har nu fått ge vika för en ny typ av mer miljövänlig energi. Det ingår nämligen i bolagets strategi att frångå fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen.

Rökmoln som bolmar ut ur ett av Fortums värmekraftverks pipor.
Bildtext Traditionell skorstensindustri och fossila bränslen ersätts an modern, grön teknik.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I själva verket var bolaget nära att ingå ett avtal med en intressent i slutet av fjolåret, men på grund av epidemi läget är projektet på is tillsvidare.

- Joddböle har många fördelar, vilket gör att jag definitivt tror att det kommer att finnas intresse för området, säger Kaikkonen.

Där finns tillgång till kylvatten både i form av salt havsvatten samt sötvatten från Marsjön.

Sedan kolkraftverkets tider finns det avkylningskanaler insprängda i berggrunden för kylning med vatten.

Andra trumfkort är det befintliga starka elnätet och bolagets djupkaj.

Bolaget har också utrett vad annat området kunde lämpa sig för, men en större datacentral är fortsättningsvis ett starkt kort.

Har inte glömt Hangö och Raseborg

Projektchef Antti Kaikkonen säger att Fortum också är väl medvetna om de möjligheter de planerade områdena i Raseborg och Hangö erbjuder.

Bolaget samarbetar förutom med den nationella organisationen Business Finland med det lokala bolaget Hanko Data Parks.

En bild på ett industriområde. Bilden är tagen från luften.
Bildtext I området kring Koverhar hamn i Lappvik, Hangö finns tomter för datacentraler.
Bild: Christoffer Westerholm/yle

Hanko Dataparks marknadsför gemensamt sajterna för datacentraler i Hangö, Raseborg och Ingå, där Joddböle alltså ingår.

- Vi passar alltid på att lyfta fram samtliga sajter i bolagets portfölj då vi är i kontakt med intressenter.

Han påminner också om att datacentraler handlar om så stora investeringar, ofta med internationella bolag, att det gäller att ha tålamod och jobba långsiktigt.

Diskussion om artikeln