Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill renovera hälsocentralen så den uppfyller framtidens krav

Från 2021
En tillbyggnad vid hälsocentralen i Ingå där man sköter infektioner.
Bildtext Det behövs en infektionsmottagning visar den pågående pandemin. Ingå kommun har löst det med en fristående byggnad vid hälsocentralen i Ingå kyrkby.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå kommun har stora planer på att förnya hälsocentralens lokaler i kyrkbyn. De behöver uppdateras då hälsocentralen i framtiden borde kunna fungera som en liten social- och hälsocentral inom Västra Nylands välfärdsområde.

Grundtrygghetsnämnden i Ingå ska behandla det här ärendet den 25 februari. Förslaget är att nämnden föreslår kommunstyrelsen att man i samarbete med tekniska nämnden inleder arbetet med att utarbeta en plan för hur hälsocentralens fastighet kunde förnyas.

Målsättningen med projektet är att planera en fungerande helhet samt en förnyad bottenlösning för social- och hälsocentralen.

Det behövs för att motsvara det nya vårdkonceptet, där till exempel distanstjänsterna kommer att ha en mycket större roll än nu, sägs det i föredragningslistan till nämndens möte.

För liten hälsocentral

Den nuvarande byggnaden i kyrkbyn är för liten, till exempel är en stor del av de nuvarande mottagningsrummen för små för att användas för mottagningsverksamhet. De är cirka tio kvadratmeter och saknar dessutom nödutgångar.

Antalet klienter och personalen inom fysioterapin har blivit fler, men lokalerna är fortfarande de samma. Behovet av större lokaler har varit akut en längre tid och Ingå kommun har löst det genom att fysioterapin tagit i bruk de rum som reserverats för infektionsmottagningen.

Fysioterapin har ingen plats för distansmottagning. Det blir viktigt i framtiden då patientdatasystemet Apotti tas i bruk våren 2022, då blir det möjligt att producera distanstjänster. För tillfället finns det heller inget separat mötesrum för personalen i hälsocentralen.

Separat infektionsenhet intill hälsocentralen

Coronapandemin har bevisat att det behövs en separat infektionsmottagning. Kommunen har löst problemet genom att hyra och placera en avskild mobil infektionsenhet intill hälsocentralen.

Just nu finns socialservicens mottagningsverksamhet i kommunhuset. Det här är en lösning som inte stöder samarbetet mellan hälsovården, äldreomsorgen och socialservicen.

I dispositionsplanen för år 2020 nämns det att rådgivningen behöver nya lokaler. Kommunen har utrett om det kunde vara möjligt att flytta en del av den förebyggande verksamheten till de lokaler som blir lediga i Kyrkfjärdens skolas gamla del.

Det här skulle innebära ganska stora investeringar för kommunens del. Dessutom får inte klienterna då alla tjänster på ett och samma ställe, vilket är tanken i en framtida social- och hälsocentral.

Nya mottagningen behöver 350 kvadratmeter

Om man då ser till vad den nya social- och hälsocentralen behöver så har mottagningen ett behov av lokaler på cirka 350 kvadratmeter.

I mottagningen ingår elva mottagningsrum som används av läkare och skötare, jourens och infektionsmottagningens lokaler, två rum för administrationen, laboratorium, behandlingsrum, vilorum, kansli och rum för utdelning av vårdförnödenheter.

Munhälsovården klarar sig med nuvarande kvadratmeter

För fysioterapin reserveras cirka 180 kvadratmeter, medräknat grupprum.

Munhälsovården har tillräckligt med plats så som det är nu: 90 kvadratmeter med sex mottagningsrum.

För familjecentralen och socialservicen reserveras cirka 220 kvadratmeter med åtta mottagningsrum och ett litet grupprum.

Familjecentralverksamheten (socialservice, rådgivning och familjehandledning) kunde placeras i hälsocentralens nedre våning. Det behövs en in- och utgång till nedre våningen för att verksamheten ska kunna placeras i nedre våningen.

Diskussion om artikeln