Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisöverdirektör: Informationshinder mellan polisen och andra myndigheter försämrar möjligheterna att hjälpa barn och unga

Från 2021
Man ser bekymrad ut och ser in i kameran. Mannen är Seppo Kolehmainen, överdirektör på Polisen.
Bildtext Enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen behöver myndigheterna samarbeta bättre än för närvarande, till exempel för att förebygga och utreda skolmobbning.
Bild: YLE/Nella Nuora

Polisen är orolig för hur coronaepidemin påverkar ungdomars välbefinnande, berättar inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) och polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Enligt Ohisalo var polisen redan före coronakrisen orolig över vissa ungdomars välmående. De flesta klarar sig rätt bra, men för vissa ungdomar staplar problemen upp sig på rad.

– Välfärdsstaten har inte kunna jämna ut skillnaderna under coronaepidemin, säger Ohisalo.

Inrikesministern säger att det försämrade välmåendet är ett hot mot den inre säkerheten. Enligt henne har Finland inte råd att förlora hela generationer på grund av coronakrisen.

Det försämrade välmåendet återspeglas också i brottsstatistiken. Enligt Seppo Kolehmainen koncentreras ungdomsbrott mer och mer tydligt till en minoritet i en kriminell spiral.

Unga hänger på stan
Bildtext De flesta unga klarar sig rätt bra, men för vissa ungdomar staplar problemen upp sig.
Bild: Yle/Carmela Walder

Coronakrisen syns i brottsstatistiken

Under coronaepidemin har polisen märkt en ökad andel minderåriga som begår trafikbrott.

– Coronavårens begränsningar kan synas på det här sättet, säger Kolehmainen.

Enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen behöver myndigheterna samarbeta bättre än för närvarande, till exempel för att förebygga och utreda skolmobbning. Ur ett polisperspektiv skulle en förbättring vara att skolorna skulle få en egen, utsedd skolpolis.

– Skolmobbning kan vara likt ett brott. Det kan handla om till exempel ett överfall eller ett olagligt hot. Det är upp till polisen att utreda misstänkta brott. Mobbning får inte underskattas, säger Kolehmainen.

Kolehmainen lyfter också upp problem med informationsflödet mellan polisen och andra myndigheter. Han vill inte ge ett konkret exempel på vilken typ av informationsproblem som poliser som arbetar med barn och ungdomar har.

– Vi måste avlägsna det som sätter käppar i hjulen för information. Det finns fall som blir sekretessbelagda, utan att någon undersöker ifall informationen kan ges ut.

Maria Ohisalo.
Bildtext – När polisen är involverad från en tidig ålder kan till exempel diskussionen i skolor om vad våld är och hur det kan motverkas få en ny nyans, säger inrikesminister Ohisalo.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Ohisalo: Bra praxis i Helsingfors och Södra Karelen

På onsdagen presenterade Ohisalo och Kolehmainen en översikt av situationen bland barn och unga. Dessutom gav de exempel på framgångsrika metoder som inrikesministeriet använder för att hjälpa unga.

Ohisalo lyfte fram Helsingfors modell med egen polis (oma poliisi på finska) och modellen som används i Södra Karelen.

I Södra Karelen har brott som begåtts av barn under 15 år behandlats tillsammans med polisen, fastän barnen inte är straffrättsligt ansvariga på grund av sin ålder.

– När polisen är involverad från en tidig ålder kan till exempel diskussionen i skolor om vad våld är och hur det kan motverkas få en ny nyans, säger Ohisalo.

Enligt inrikesministern har regeringen ökat polisfinansieringen två år i rad. Extra finansiering har bland annat riktats till att förankra aktiviteter som kan förhindra brottslighet bland barn och ungdomar.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets Poliisiylijohtaja: Tiedonkulun esteet poliisin ja muiden viranomaisten välillä haittaavat lasten ja nuorten auttamista av Veli-Pekka Hämäläinen. Översättningen gjordes av Belén Weckström.