Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Veikkaus betydelse som penningmaskin för allmännyttan förändras: Arbetsgrupp föreslår överföring av minskande vinst till statsbudgeten och fortsatt arbete mot spelberoende

Från 2021
Uppdaterad 26.02.2021 19:24.
Närbild på en laptop där det pågår ett penningspel på nätet.
Bildtext Politiska tungviktare försökte lösa spelmonopolets vinstfördelning och beroendeproblem.
Bild: Nella Nuora / Yle

Finländarnas spelmissbruk till allmän nytta via statsbudgeten

5:25

Vinsterna från det finländska penningspelandet borde i framtiden gå direkt till statsbudgeten, inte via spelbolaget Veikkaus. En arbetsgrupp föreslår en totalreform för att trygga spelmonopolets verksamhet. Samtidigt betonas arbetet mot spelberoende.

Gruppen, som utseddes av regeringen i december, vill ha en totalrevidering. Penningspelsintäkterna ska betraktas som allmänna inkomstposter i statsbudgeten. Utdelningen till de allmännyttiga medborgarorganisationer som är stödmottagare av Veikkaus intäkter flyttas över till budgetramen.

En motivering för arbetsgruppens förslag är att Coronapandemin har medfört en minskning i spelintäkterna på 300 miljoner per år. Det är allvarligt för alla de allmännyttiga medborgarorganisationer som finansierar sin verksamhet med spelintäkter.

Nu vill man trygga medborgarsamhällets och övriga förmånstagares framtid samtidigt som penningspelens skadeverkningar förebyggs.

- Penningspelens negativa konsekvenser är stora när man tänker på samhällets välbefinnande, enligt arbetsgruppen. Därför är det nödvändigt att ta itu med frågan genom lagstiftning och ökat ansvar vid spel om pengar.

Gamla finansministrar drar hemåt?

Problematiken med spelmonopolet har utretts åtskilliga gånger. Den här gången är det en samling politiska tungviktare som har suttit och grunnat på problematiken.

Samtliga fem medlemmar är tidigare ministrar, under ledning av tidigare finansministern och EU-kommissionären Erkki Liikanen. De övriga har också under olika perioder suttit i regering och riksdag: Ulla-Maj Wideroos (SFP), Liisa Hyssälä (C), Kalevi Kivistö (Vänsterförbundet), Osmo Soininvaara (Grön).

När det kommer kritik mot det nya förslaget kan en del gälla att politikerna länge har önskat kontroll över de hundratals miljonerna. Risken finns att man hittar andra hål att fylla med Veikkausintäkterna.

De fem representerar de nuvarande regeringspartierna. Förslaget väntas bli mottaget med entusiasm och kan därmed gå vidare till att bli lagförslag och tas med i budgetramen.

Statsbudgeten behöver penningtillskott

En överföring till statsbudgeten skulle ge garantier för en långsiktig ekonomisk planering för organisationerna. Men det finns också förslag som innebär ändringar i anslagen och fördelningen på lång sikt.

Politiska styrkeförhållanden ska ändå inte kunna medföra stora förändringar i utdelningen, framhåller arbetsgruppen.

Arbetsgruppen gav fyra alternativ, men hade en klar favorit. Förslaget att behålla det nuvarande systemet eller bara göra delförändringar och hoppas att det kommer att räcka, ratades av arbetsgruppen.

Då måste man också kompensera eventuella minskningar i den avkastning som nu är 700 miljoner euro per år.

Inte heller vill man avskaffa hela systemet med en lösning där intäkterna i ett slag överförs till de allmänna inkomstposterna i statsbudgeten och inga belopp längre öronmärks.

Många problem att lösa

Det som arbetsgruppen talar för är alltså en totalrevidering vid ingången av 2024, där man noggrant bereder en övergång till att intäkterna överförs till de allmänna inkomstposterna i statsbudgeten och utgifterna omfattas av rambudgetering.

EU tillåter de nordiska spelmonopolen för att de anses bättre kunna åtgärda problem med spelberoende och missbruk.
Ett monopolbaserat penningspelssystem förutsätter att penningspelsskadorna förebyggs och minskas. Så anses inte ha skett.

Det statligt helägda spelbolaget Veikkaus sägs vara världens mest omfattande statliga spelmonopol. Men det är inte spelarna som gör de största vinsterna. Det gör bolaget självt.

Veikkaus-dilemma

Problemet är att om Veikkaus lyckas minska det skadliga spelbeteendet, minskar också intäkterna.

Veikkaus är beroende av stora spelintäkter. De finansierar stora delar av den finländska frivilligverksamheten inom idrott, kultur och socialtjänst. Nu blir problemen ännu större då coronapandemin har tvingat Veikkaus att stänga sina spelautomater för att inte sprida coronasmitta.

Lösningen har alltså varit att Veikkaus intäkter borde överföras till statsbudgeten. Samtidigt skulle ägarstyrningen överföras till Social- och hälsovårdsministeriet, på samma sätt som Alko, som också förutsätts hålla sin försäljning nere av sociala skäl.

För tillfället går drygt hälften - 53 procent - av Veikkausvinsterna till Undervisnings- och kulturministeriets område; för arbete som främjar vetenskap, konst, idrott och fysisk fostran samt ungdomsarbete. Hälsa och social välfärd får 43 procent. Hästuppfödning och hästsport får 4 procent av vinsten.