Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Professor Kimmo Grönlund om de stränga coronaåtgärderna: "Nedstängningar är inget botemedel på lång sikt"

Från 2021
En man med glasögon
Bildtext Professorn i statskunskap vid Åbo Akademi, Kimmo Grönlund, efterfrågar tydligare motiveringar gällande regeringens åtgärder.
Bild: Arash Matin/Yle

I torsdags presenterade regeringskvintetten ett förslag om strängare coronaåtgärder från och med den 8 mars och tre veckor framåt i vad som kallas Operation slutspurt.

Samtidigt ska riksdagen också behandla regeringens förslag om tre veckors partiell nedstängning. Det mesta tyder ändå på att förslaget kommer att godkännas enhälligt.

Grönlund: "Allt har gått väldigt snabbt"

Yle Åboland har talat med Kimmo Grönlund, som är professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi, för att få klarhet i de komplicerade demokratiska processer som just nu är i rörelse.

Enligt Grönlunds analys innebar torsdagens besked från regeringen att Finland nu befinner sig i nivå två av coronabekämpningen, och att vi kommer att gå över till nivå tre den 8 mars.

- Om jag har tolkat regeringens budskap rätt så är vi inne i nivå två sedan den 25 februari. Det som är förvånande är hur snabbt allt har skett. Det är ett stort hopp från att läget ansågs vara mer eller mindre under kontroll på nivå ett för en kort tid sedan, till att förbereda undantagstillstånd.

Vissa oklarheter i regeringens strategi

Grönlund ställer sig också aningen frågande till regeringens strategi. Han menar att de först målat upp en klar bild med olika nivåer, för att sedan hoppa över en nivå och mer eller mindre gå direkt till undantagsförhållande.

- I praktiken kommer inte restriktionerna i nivå två att hinna tillämpas före undantagstillståndet träder i kraft. Det här är problematiskt från medborgarnas synvinkel.

Statsminister Sanna Marin, inrikesminister Maria Ohisalo samt vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko under regeringens presskonferens den 25 februari.
Bildtext Enligt Kimmo Grönlund verkar regeringen vara samstämmig gällande de nya åtgärderna.
Bild: Lehtikuva

Hur väl har regeringen lyckats förmedla sina budskap till allmänheten?

- Under pandemins gång har det ibland kommit motstridiga bud från olika håll, men det är helt normalt när det är frågan om så pass många aktörer och myndigheter. När det gäller den senaste presskonferensen tycker jag ändå att det fanns en samstämmighet, säger Grönlund.

All information borde göras tillgänglig

Något som Grönlund efterfrågar är tydligare motiveringar gällande åtgärderna.

- All information som regeringen baserar sina beslut på borde också redovisas för allmänheten. Jag skulle gärna se dagliga uppdateringar på hur stor procentuell andel av sjukvårdsplatserna i Finland som upptas av coronapatienter.

Det är svårt att jämföra de åtgärder som ska träda i kraft den 8 mars med situationen förra våren.

- Skillnaderna är enorma. Då visste vi ännu inte så mycket om viruset, och testkapaciteten var mycket låg. Det rådde i det närmaste panik, så den nedstängning vi såg då var nog befogad. Nu när vi vet mera om viruset tycker jag inte att en sådan här partiell nedstängning är den bästa lösningen, säger Grönlund.

"Nedstängningar inget botemedel på lång sikt"

Enligt Grönlund borde regeringen eftersträva en mer hållbar strategi för att handskas med viruset.

- Nedstängningar är inget botemedel på lång sikt. Det finns det många indikationer på att partiella eller hela nedstängningar av samhället för med sig långvariga negativa konsekvenser, både ekonomiska och sociala. I det här fallet kunde matrestaurangerna ha hållits öppna, men regeringen har gått in för att stänga hela sektorn.

Bild från restaurang Mallaskukko
Bildtext De nya striktare coronaåtgärderna slår hårt mot bland annat barer och restauranger.
Bild: Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

I slutändan är det ändå riksdagen som fattar beslut om nedstängning, men Grönlund tror inte att förslaget kommer att stöta på problem där.

- Det finns ingen samlad opposition mot striktare coronaåtgärder i riksdagen. Tvärtom har de ofta krävt ännu striktare åtgärder, säger Grönlund.

Diskussion om artikeln