Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skärpta coronarestriktioner i huvudstadsregionen – Social- och hälsovårdsministeriet kritiserar regionförvaltningsverkets tolkning av direktiven

Från 2021
Uppdaterad 01.03.2021 14:23.
Ung kvinna lyfter tyngder i ett gym.
Bildtext Också privata idrottsverksamheter berörs av restriktionerna. Arkivbild.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Regionförvaltningsverket skärper restriktionerna tillfälligt i huvudstadsregionen. Kommunala och privata gym, nöjen och idrottslokaler tillåter högst tio deltagare per gång, men kan stängas vid behov.

På måndag träder en skärpning av lagen om smittsamma sjukdomar i kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland tar då också i bruk den temporära paragrafen 58 g som gäller mellan den 1 och 14 mars.

Regionförvaltningsverket beslöt på fredagen begränsa verksamheten i utrymmen för kunder, deltagare och väntsalar i Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vanda.

Det aktuella området bildar en fast region där man arbetar och rör sig. Incidensen av covid-19 är hög i regionen och där konstateras smittkluster.

Beslutet gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Den temporära paragrafen 58 g gör det möjligt att tillfälligt stänga bland annat privata gym, lokaler för lagsport, badinrättningar, allmänna bastur, dansställen, nöjes- och temaparker samt köpcentrens allmänna uppehållsutrymmen.

10 personers grupper tillåtna

I praktiken gäller beslutet inte sådana lokaler där verksamheten är ordnad så att högst tio personer deltar i aktiviteten per gång. Personalen räknas inte med i antalet personer.

Det här kan till exempel handla om en dansskola eller ett gym med flera separata rum, där flera grupper deltar samtidigt, men inte är i kontakt med varandra.

Då kan högst tio personer delta i varsitt rum, men får inte komma i kontakt med varandra.

Arrangören måste göra upp en plan med noggranna tidtabeller för hur deltagarna anländer till och avlägsnar sig från lokalerna utan att säkerhetsavståndet äventyras.

Motsvarande arrangemang gäller om flera deltagare delar på gemensamma utrymmen, såsom toaletter, kök eller väntrum.

Inte vanlig kommers, men nog marknader och nöjen

Den temporära paragrafen 58 g berör också fritidsaktiviteter utomhus.

När det gäller verksamheter utomhus, till exempel torghandel avses inte den normala kommersen, utan marknader eller andra evenemang som karaktäriseras som nöjen.

Kommersiell verksamhet invid köpcentrum och i passager tillåts med hänsyn till säkerhetsavstånden, likaså får toaletter och skötrum vara öppna, men unga som tillbringar sin fritid i köpcentrum är inte tillåtet.

Kauppakeskus Jumbo 18.3.2020.
Bildtext Köpcentra kan hålla öppet men man får inte hänga vid utgångarna. Arkivbild.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Social- och hälsovårdsministeriet: Fel tolkning

Social- och hälsovårdsministeriet ställer sig kritiskt till regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut. Enligt ministeriet borde samtliga ställen stängas helt och hållet, i stället för att exempelvis låta gym vara öppna förutsatt att högst tio personer är i utrymmena på en gång.

Avdelningschef Satu Koskela säger att ministeriets linjedragning är att gym och dylika utrymmen borde stängas helt och hållet.

– Målet är att på alla sätt, nu när det möjliggörs av lagen, försöka genomföra en nedstängning för de vuxnas del, säger hon till Yle Uutiset.

Enligt Koskela har ministeriet gett instruktioner om att ta i bruk alla åtgärder som möjliggörs av smittskyddslagen i de områden som är i spridningsfasen.

Regionförvaltningsverken ska följa ministeriernas direktiv om sådana utrymmen där smittrisken är hög, alltså borde verksamheten avbrytas helt för alla – bortsett från den hobbyverksamhet som ordnas barn i grundskolans lägre klasser.

Koskela uppger att man nu förväntar sig att beslutet ändras så att det motsvarar ministeriets direktiv. Enligt henne är det viktigt att alla följer samma linje, så att direktiven är tydliga och lätta att förstå för gemene medborgare.

Dessutom är coronaläget i landet svårast just i huvudstadsregionen och Nyland, påpekar Koskela.

Social- och hälsovårdsministeriet gick under kvällen ut med en korrigering på Twitter, där det uppger att lokaler avsedda för grupphobbyer ska stängas helt – och att regionförvaltningsverket fått direktiv om det.

Regionförvaltningsverket svarade med att säga att dagens beslut grundar sig på lagen och följer planen för hybridstrategin.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller följande offentliga och privata aktörers utrymmen:

  • Utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott.
  • Allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem.
  • Dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp.
  • Nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus.
  • Inomhuslekparker och inomhuslekplatser.
  • Allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler.
  • Detaljhandeln och lokaler som tillhandahåller tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lokaler som har beslut på att de ska stängas kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre barn än det.

I övriga Nyland ska aktörerna säkerställa tillräckliga avstånd i deras lokaler eftersom motsvarande beslut är på kommande också för andra områden i Södra Finland.

Artikeln har kompletterats med uppgifterna om Social- och hälsovårdsministeriets syn på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut.

01.03.21 kl 14.22 Regonsförvaltningsverket har korrigerat sitt beslut angående lokaler som kan användas för ledd hobbyverksamhet. Det gäller barn födda 2008 och yngre, inte 2009.

Diskussion om artikeln