Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företag vill bygga aktivitetspark vid campingen i Ekenäs

Från 2021
Uppdaterad 02.03.2021 08:27.
En flygbild över en gräsmatta och några träd invid vattnet. En brygga går ut i havet som är fruset.
Bildtext Hyresområdet ligger invid Båssafjärden.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

I framtiden kan det finnas gott om olika aktiviteter i Ormnäsområdet i Ekenäs. Företaget Ormnäsparken anhåller om att få hyra ett område mellan campingen och småbåtsbryggorna.

Företaget planerar bygga en äventyrsgolfbana, två padelbanor och en flytande bastu. Omklädningsrum, café och andra aktiviteter såsom trampolin och petanque finns också med i planerna.

En öppen plats, kantad av några träd och som gränsar till havet. Där står två bilar parkerade.
Bildtext I dagsläget används området till viss del som parkering. Vid större utomhuskonserter på sommaren har också området varit i bruk.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Företaget vill hyra det drygt 2 000 kvadratmeter stora området i 20 år för den här verksamheten. Hyreskontraktet inleds så snabbt parterna kommit överens och avtalet vunnit laga kraft.

Det här året är årshyran 2 000 euro men efter det betalar företaget årligen 4 000 euro i hyra till staden.

Området är i detaljplanen beläget på ett småbåtshamnsområde. På området finns en liten byggnad som staden lovar avlägsna. Företaget får rätt att förnya bryggan som finns där.

En röd, mindre byggnad som står på en gräsmatta i närheten av vattnet.
Bildtext Den här byggnaden lovar staden avlägsna och i bakgrunden syns bryggan som företaget får rätt att förnya.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Stadsstyrelsen i Raseborg behandlar ärendet på måndag (1.3) och föreslås ge grönt ljus till hyresavtalet med företaget Ormnäsparken.

Tillägg 2.3.2021 kl. 8.30: Raseborgs stadsstyrelse godkände hyresavtalet på sitt möte 1.3.

Diskussion om artikeln