Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekordmånga lyfte studielån i januari

Från 2021
En person sitter med datorn framför sig på golvet.
Bildtext Allt fler vill studera och det syns i hur mycket studielån som utbetalas.
Bild: Linus Rogge/Unsplash.com

Studiestödsreformen, låga räntor och ett växande antal studerande har gjort att allt fler lyfter studielån.

I januari utbetalades studielån för 327 miljoner euro, vilket är mer än någonsin tidigare under en månad.

Också ett annat rekord slogs i januari eftersom genomsnittsräntan på studielånen för första gången låg på bara 0,21 procent.

Antalet personer som lyfter studielån har ökat stadigt sedan Juha Sipiläs regering klubbade igenom en kritiserad studiestödsreform år 2017.

Reformen innebar att studiepenningsbeloppet blev mindre samtidigt som det också skars i antalet stödmånader. Statsborgen för studielånen höjdes också vilket gjorde att reformen i praktiken innebar en uppmuntring till att lyfta studielån.

En annan förklaring till varför studielånen ökat är att antalet studerande har ökat och att räntorna på lånen har minskat.

Eftersom fler lyfter studielån har också summan utestående, alltså obetalda, studielån nästan fördubblats sedan år 2017. I slutet av januari låg beloppet på 4,9 miljarder euro.