Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Smittspårningen sackar efter i flera städer – du kan behöva vänta 5 dagar på samtal

Från 2021
 Illustrationsbild av andningsskydd med en karta över finslandssvenska kommuner.
Bildtext Hemmet, jobbet, skolan, lunchen, kaffepausen, matbutiken. Det är några vanliga ställen där finländare exponeras för coronaviruset.
Bild: Henri Salonen

Rekordmånga coronafall har konstaterats under de senaste dagarna. Smittspårningen sackar efter i flera städer, men inte i alla. Det visar en rundringning som Svenska Yle har gjort – till bland annat Vasa, Pargas, Helsingfors och Borgå.

– Mängden coronafall ökar. Under veckoslutet hade vi det största antalet fall på en dag i Helsingfors, under hela pandemins tid. Trenden är oroväckande, kommenterar smittskyddsläkare Daniel Juselius vid Helsingfors stad.

Fler smittade betyder också mera jobb för Helsingfors 200 smittspårare. I dag kan de inte ringa upp alla smittade under samma dag, utan det kan bli en fördröjning på 1–2 dagar. Och för dem som exponerats kan det dröja ännu längre.

När exponeringsbeskeden dröjer kan betydligt fler smittas. Men vad betyder det att “bli exponerad”? Man anses vara exponerad till exempel om man har mött en smittad person ansikte mot ansikte i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd.

Smittspårarna har lagt märke till att folk i allmänhet har fler närkontakter än vad som rekommenderas.

– I det här läget är det viktigt att se över det egna livet och försöka minska kontakterna till det minsta möjliga, kommenterar Juselius.

Många exponerade i skolorna – få fall

Ett stort antal exponeringar sker i skolor. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt står de för mer än 30 procent av de exponerade. Det är ändå inte så illa som det kanske låter.

– Det är en väldigt liten andel av dem som exponeras som insjuknar. Man antar att barn inte sprider smittan lika mycket, men skolorna gör också ett bra jobb för att minska riskerna. De äldre eleverna använder munskydd och man satsar på att hålla avståndet och god handhygien och det syns i praktiken, säger Juselius.

Enligt Juselius har vissa restauranger varit en tydlig smittkälla i Helsingfors den senaste tiden. Särskilt sådana ställen som har sena öppethållningstider och som fokuserar på alkoholservering, påpekar han.

"Vanda balanserar på en knivsegg"

I grannkommunen Vanda är pandemiläget ännu mer kritiskt.

– Vi har en ganska utmanande situation. Antalet fall har ökat massvis under de senaste två veckorna och vi kan inte spåra alla. Vi har inte tillräckligt med personal. Det kan ta 3–5 dagar innan en smittspårare hinner ta kontakt, säger Kirsi Valtonen som är överläkare vid Vanda stad.

Vanda jobbar på att flytta mer personal till smittspårningen under de närmaste dagarna och staden anställer också nya personer.

– Vi är i ett kritiskt läge. Det är möjligt att coronafallen ökar exponentiellt vilket gör det ännu svårare att spåra fallen, eller så får de strängare restriktionerna fallen att minska så småningom igen, säger Valtonen.

Också pressat läge i Vasa och Åbo

I Vasa har det varit många smittkedjor att reda ut. Ibland har det kunnat ta 3–4 dagar innan smittspåraren hinner ringa upp. Det berättar Gun Grangärd som jobbar som smittspårare. Hon är också avdelningssköterska för skol- och studerandehälsovården i Vasa.

– Utmaningarna är att det fortfarande kommer alldeles för många positiva och de kommer i klungor. Det handlar ofta om skolklasser och det blir jätteintensivt, säger Grangärd.

Koronakartoittajat Gun Grangärd ja Sari Kauppinen seisovat katoksen alla hoitajavaatteissaan ja maskit kasvoillaan.
Bildtext Gun Grangärd (till vänster) och Sari Kauppinen hör till det team på ungefär 30 skötare som har som uppgift att handha smittspårningen i Vasa.
Bild: Anna Wikman / YLE

I Åbo är det också viss fördröjning i spårningen av de exponerade. Här tar det för tillfället 1–2 dagar innan man kan återkomma till den som har bekräftats vara smittad, och läget har blivit mer utmanande eftersom antalet fall har ökat.

De nya virusvarianterna kräver också extra kontrollsamtal för att dubbelkolla att personerna verkligen hålls i karantän, uppger man.

Pargas och Borgå: Bättre läge än på länge

Samtidigt är läget ett helt annat till exempel i Pargas. Hälsovårdare Camilla Rautanen berättar att smittspårningen fungerar snabbt där - smittade blir kontaktade samma dag eller samma kväll som provsvaret har kommit.

– Just nu verkar det som att vi har en lite bättre situation. Vi har klarat av att spåra de som är positiva och deras kontakter.

Hon påpekar ändå att det finns oro för att smittspridningen ska ta fart igen den här veckan - i skolor och på arbetsplatser – när flera kommuninvånare återvänder från sportlovsfirande på annan ort.

Också i Borgå fungerar smittspårningen bra för tillfället.

– Vi har både de som gör det på heltid och folk som kan hoppa in vid behov. Det har funnits veckor som varit svåra, men i den senaste rapporten har våra läkare sagt att situationen är bra i Borgå, uppger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.
Bildtext Tillräckligt med resurser och bra smittspårning är orsaker till att Borgå har klarat sig så bra, säger Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.
Bild: Oscar Lindell

Nya arbetsuppgifter

Den ökade smittspridningen är ändå inte den enda anledningen till att smittspårningen släpar efter. Smittspårarna har också fått fler arbetsuppgifter.

Sakkunnigläkare Jane Marttila i Åbo säger att de nya virusvarianterna kräver extra kontrollsamtal för att försäkra sig om att personerna verkligen är i karantän.

Resenärer som kommer till Finland rings upp och smittspårarna ska se till att resenären går på ett nytt coronatest efter 72 timmar.

Var smittas folk?

I Finland smittas de allra flesta av coronaviruset i hemmet, därefter kommer arbetsplatsen. Så är det också i kommunerna vi talat med.

I Vanda och Helsingfors har till exempel byggarbetsplatser visat sig ha särskilt många smittfall.

– Vi har sett flera lokala epidemier på byggarbetsplatser, där till och med tiotals arbetare kan ha insjuknat under en kort tid, säger Daniel Juselius.

I Pargas verkar spridningen på arbetsplatserna ofta kopplade till gemensamma lunch- och kaffepauser eller fester.

Tolkar anlitas flitigt

Den stora varvsindustrin i Åbo har också sysselsatt smittspårarna. Många av de anställda kommer från andra länder och har därför inte finska, svenska eller engelska som förstaspråk.

– Vi har tolkar till hjälp men det går förstås långsammare då man inte kan ringa direkt utan är tvungen att göra det via en tolk, säger Jane Marttila i Åbo.

Smittspårare i flera kommuner berömmer ändå samarbetet med tolkarna. Men en smittspårare måste först ringa personen som är smittad för att märka att den inte kan språket.

Smittspårningen har en viktig roll

Ett år efter att pandemin drabbade Finland finns det ändå ljuspunkter. Grangärd är övertygad om att smittspårningen i Finland är en av orsakerna till att landet klarat sig bra.

– Vi har lyckats jättebra och jag är stolt över alla som jobbar med smittspårning i Finland, för där har vi gjort ett jättebra jobb, säger hon.

I den här Svenska Yle-videon från i oktober kan du lära dig mer om hur smittspårning går till:

Daniel jobbar med att jaga coronaviruset – så här går smittspårning till - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln