Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Församlingarna ordnar konfirmandundervisning på distans – kyrkoherde: "Vi har plötsligt blivit tv-evangelister"

Från 2021
Skriftskolelver ber i en kyrka.
Bildtext I år kommer inga storsamlingar eller övernattningsläger ordnas för konfirmander. Arkivbild.
Bild: Jarmo Nuotio / Yle

Coronapandemin gör att församlingarna ordnar konfirmandundervisningen på distans. Ifjol ledde coronaepidemin till minskat deltagande i undervisningen, och nu har många konfirmationer skjutits fram till hösten.

I somras var församlingar runt om i Finland tvungna att snabbt anpassa konfirmandundervisningen till coronarestriktionerna som då rådde.

Nu har man hunnit förbereda för ännu ett år av coronanpassad konfirmandundervisning. Under sommarmånaderna deltar tiotusentals ungdomar i konfirmandundervisning, men redan i januari deltog 630 konfirmander i undervisningen.

– Så länge de nuvarande restriktionerna håller i sig sker våra dagssamlingar på Teams. Konfirmanderna följer också med gudstjänsterna på församlingens Facebook, allt görs nog via skärmen, säger Camilla Dannholm, ungdomsarbetsledare på Esbo Svenska Församling.

Det kan verka som att en viktig och givande del av den finländska ungdomskulturen fallit bort men skriftskolan har ändå fungerat bra på distans, enligt Dannholm.

– Det har nog fungerat bra, men man måste planera på ett helt annat sätt så att det blir meningsfullt för konfirmander nu också.

I Korsholm kan tio konfirmander åt gången delta i dagssamlingar, men också här görs det mesta online.

– Konfirmanderna får, som med så mycket annat, digitala uppgifter. Vi har en del skriftskolelektioner som videor och skriftskolan har en egen Youtube-kanal, säger Rune Lindblom, tf. kyrkoherde i Korsholms svenska församling.

Kyrkoherde Rune Lindblom vid sitt skrivbord.
Bildtext De sociala restriktionerna känns väldigt konstiga för en församling, säger Rune Lindblom, tf. kyrkoherde i Korsholms svenska församling.
Bild: Yle/Pia Lagus

Kyrkan omfattas inte av restriktionerna – men följer dem ändå

Religiös verksamhet omfattas inte av regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsingar. Det är i stället de religiösa samfunden som själva får reglera verksamheten.

Beslutet att konfirmandundervisningen i Korsholm ska ske på distans har tagits av församlingens skriftskoleteam, säger Lindblom.

– Kyrkan skulle i princip få bestämma sina egna regler, men vi har valt att så långt det går följa det som gäller i samhället i allmänhet. Det är det som är vettigt helt enkelt.

Konfirmationerna skjuts fram

Coronaepidemin ledde till att många ungdomar lät bli att konfirmera sig ifjol. Totalt var det ifjol 3 000 ungdomar färre som konfirmerades än året innan.

Bortfallet verkar inte vara lika stort på finlandssvenskt håll som i finska församlingar.

– Vi har inte satt oss in i den statistiken ännu, så vi kan inte riktigt veta. Men från församlingarna kommer det uppgifter om att det inte verkar vara färre konfirmander än tidigare, säger Helena Salenius, sakkunnig i konfirmandarbete på evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Hur årets konfirmationer kommer att se ut är ännu osäkert, men de flesta församlingar har beslutat att de inte kan genomföras i dagsläget.

– Vi hade ursprungligen planerat att ha en konfirmation nu i mars, men vi får se hur det blir med den, säger Camilla Dannholm, ungdomsledare i Esbo svenska församling där 270 ungdomar deltar i skriftskolan årligen.

I Korsholm skulle de första konfirmationerna ske redan i april, men där har man skjutit fram alla konfirmationer till augusti. Då hoppas man att coronaläget tillåter större sammankomster.

– Det är inte bara konfirmationsgudstjänsterna som blir problematiska. Konfirmanderna vill ju också ordna en fest hemma. Många av dem som kommer på en konfirmationsfest kommer från inte alltid från den krets man kanske vanligtvis umgås med, så det är svårt, säger Lindblom.

Församlingen saknar gemenskapen

Lindblom poängterar vikten av den starka känsla av gemenskap som skapas under skriftskolan, speciellt under lägren.

– Det går att få "skriftskolskänslan", men visst missar man mycket också, den stora gemenskapen missar man helt. Vi inte hur det går med sommarlägren, vi misstänker att det kommer bli dagsläger helt enkelt, säger Lindblom.

Kyrkans andra förrättningar har till stor del streamats via diverse kanaler på nätet. Ibland kan personer som mist en nära anhörig delta i gudstjänster, men oftast fyller församlingens personal det tillåtna maxantalet.

– Så länge gränsen var 20 personer kunde människor delta på plats. Nu följer folk med hemifrån, vi har alla plötsligt blivit tv-evangelister.

Fördelen med streamade gudstjänster är att konfirmanderna och andra kan ta del av dem när och var som helst. Men nog är det här konstiga tider för församlingarna, påpekar Lindblom.

– Ordet församling innebär att vi alla samlas runt en viktig sak, vi samlas och är en gemenskap. För en församling är allt det här jättekonstigt.

Diskussion om artikeln