Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Är tio personer alltid tio personer? Vi synar undantagsförhållandena i sömmarna

Från 2021
Polis står vid vägen och kontrollerar gränser.
Bildtext I våras stängdes Nyland. Det var en beredskapsförordning för att fördröja smittspridningen av coronaviruset.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

För andra gången inom ett år tar Finland i bruk undantagsförhållanden. Verktygen i verktygslådan för att stävja coronaepidemin är inte identiska med dem som användes förra våren.

Undantagsförhållanden har konstaterats av republikens president och statsrådet enligt grundlagens paragraf 23§ och ger en grund för konkreta åtgärder.

Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, benar ut vad det innebär.

– Det här betyder att regeringen kan ge till riksdagen ett lagförslag som, om det godkänns, ger statsrådet möjlighet att utnyttja förordningsmakt inom grundrättighetsområdet, enligt planerna i förhållande till restaurangerna, förklarar Suksi.

Det här innebär också att statsmakten kan utfärda beredskapsförordningar med stöd av beredskapslagen.

I våras hade vi en serie av de sistnämnda.

Konstaterandet av undantagsförhållanden har ingen juridisk effekt på enskilda individer eller företag, utan det behövs ytterligare lagstiftning och förordningar för att konkretisera åtgärderna.

Sådana har vi ännu inte, säger Suksi.

– Vi hade till exempel en stängd gräns till Nyland. Endast nödvändig trafik tilläts som till exempel varutransporter. Vi hade ransonering av läkemedel och arbetsplikt för sjukvårdspersonal, säger Suksi.

– Just nu verkar det som om vi inte skulle vara lika långt inne i begränsningar som under vissa tider av våren 2020.

Det som är lika är att distansundervisningen fortsätter för många elever och studerande i områden där smittan accelererar och sprids.

Det som också är en upprepning från i våras är hur offentliga utrymmen som till exempel bibliotek och museer är stängda.

Undantagsförhållanden kan till innehållet variera från gång till gång. Statsmakten väljer de verktyg den uppskattar att har effekt för att i det här fallet stävja en hotande pandemi.

Hur tio personer kan tolkas på olika sätt

I morgon väntas Regionförvaltningsverket och Social- och hälsovårdsministeriet ha klara besked att ge till bland andra gym-företagare i områden med samhällspridning (den yttersta fasen i smittläget).

Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningen uppfattade direktivet olika om hur näringsverksamhet inomhus ska begränsas till maximalt tio personer.

Vikter och stång
Bildtext Bestämmelserna för gym och motionssalar i områden med hög smitta har tolkats olika.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

– Regionförvaltningsverket är en myndighet som inte kan detaljstyras uppifrån av regeringen, säger Suksi.

Verket har självständig bestämmanderätt och där görs en egen bedömning och tolkning på tjänsteansvar utifrån smittskyddslagen. Verket kan beakta ministeriets anvisningar och också beakta regionala omständigheter.

Skillnad på undantagsförhållanden och undantagstillstånd

Terminologin som nu används av myndigheterna och massmedierna motsvarar inte på bästa sätt den faktiska situationen, enligt professor Markku Suksi.

Finskans sulkutila betyder inte en nedstängning av Finland, utan snarare en omskrivning av att restriktionerna ytterligare skärps och medför stängning av vissa funktioner.

Nedstängning verkar denna gång betyda en nedstängning av restaurangernas normala serveringsverksamhet.

Inte en allmän stängning av samhället på ett sådant sätt som skulle innebära utegångsförbud eller annan begränsning av rörelsefriheten.

Markku Suksi
Bildtext Markku Suksi är professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi.
Bild: Åbo Akademi

Om undantagstillstånd säger Suksi så här:

– Det förknippar vi med att militären går ut på gatorna och att sådant förekommer i till exempel diktaturer.

Det som nu konstaterats är undantagsförhållanden till följd av pandemi. Inte att undantagstillstånd av typen ”state of emergency” har införts på det sätt som är fallet i många andra länder.

Och som, beroende på land, kan innebära till exempel att polisen och armén får särskilda maktbefogenheter.

Tyhjä öinen katu
Bildtext Utegångsförbud gäller i Nederländerna med anledning av coronapandemin.
Bild: AOP / Nik Oiko

Utegångsförbud, där människors frihet att röra sig begränsas, länkas i hop med undantagstillstånd. Där är vi åtminstone inte ännu, men planerna ligger i skrivbordslådan, enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Diskussion om artikeln