Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo utredde: Det är möjligt att lämna nya västnyländska färdcentralen

Från 2021
En bild av en taxistolpe.
Bildtext Färdtjänst handlar i praktiken om taxiresor som kommunen enligt lagen beviljar till dem som har en funktionsvariation och som därför inte kan använda kollektivtrafik.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Nu är det klart att Lojo inte går med i den nya västnyländska färdtjänsten.

Lojo tvekade redan tidigare men ville innan beslut utreda om det är möjligt att dra sig ur utan risk för juridiska eller ekonomiska sanktioner.

Stadens jurist har nu utrett saken och kommit fram till att det är möjligt att lämna samarbetet.

Stadsstyrelsen beslutade på måndagen (1.3) enhälligt att Lojo

  • inte godkänner samarbetsavtalet mellan Esbo och de övriga västnyländska kommunerna
  • säger upp färdcentrals- och transportavtalen som redan undertecknats och
  • fortsätter förbereda en egen färdtjänstmodell som sedan ska konkurrensutsättas.

Sämre för både klienter och taxiföretag?

Kritikerna säger att den nya Esboledda färdtjänsten i praktiken försämrar klienternas möjligheter att få taxi. De säger också att modellen är mycket ofördelaktig för taxiföretagarna.

Färdtjänst är en rättighet som tryggas i lagen. Det handlar i praktiken om taxiresor som kommunen beviljar en person med funktionsvariation för att hen ska kunna leva ett normalt liv.

Vad är färdtjänst?

Också andra kommuner, bland dem Hangö och senare också Raseborg, har varit tveksamma till den nya modellen. Men de har ännu inte fattat slutliga beslut i saken.

Domstol: Esbo måste konkurrensutsätta färdcentralen på nytt

Det står nu också klart att Esbo stad måste konkurrensutsätta färdcentralen på nytt (texten i länken finns enbart på finska).

Marknadsdomstolen beslutade redan i fjol att färdcentralen inte har konkurrensutsatts korrekt. Esbo stad nöjde sig inte med beslutet utan anhöll om prövningstillstånd hos en högre instans, Högsta förvaltningsdomstolen. Men HFD beslutade i slutet av februari att Esbo inte får överklaga Marknadsdomstolens beslut till HFD.

Den nya konkurrensutsättningen gäller endast förmedlingen av taxitransporter, inte själva transporterna som Esbo konkurrensutsatte separat under 2020.

Diskussion om artikeln