Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronablinkern kan leda till mera bekymmer än till nytta för smittspårare – men du kan ändå ha nytta av den

Från 2021
En närbild på en mobiltelefon och appen Coronablinkern.
Bildtext Coronablinkern har laddats ned flitigt av många finländare.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Yle frågade sex sjukvårdsdistrikt hur Coronablinkern har inverkat på smittspårningen. Alla svarade att nyttan har varit liten. Samtidigt kan den ändå ha varit till stor nytta på individnivå. I den här artikeln svarar också Institutet för hälsa och välfärd.

Appen Coronablinkern började användas för ett halvt år sedan och den har hittills laddats ned till mer än 2,3 miljoner mobiltelefoner.

Avsikten med appen var att göra det snabbare att nå exponerade, för att kunna bryta smittkedjor, men har Coronablinkern faktiskt varit till nytta?

– I vårt jobb hjälper den ingenting. Vi spårar nog på ett annat sätt än med Coronablinkern, kommenterar smittspåraren Gun Grangärd i Vasa.

Också enligt läkare som tidningen Iltalehti har intervjuat har nyttan av appen varit liten för de som jobbar med smittspårning. Sex sjukvårdsdistrikt som Yle har frågat är inne på samma linje.

Företaget Solita som har utvecklat Coronablinkern berättar för Svenska Yle att appen ska uppfylla så starka dataskyddsregler att den inte kan berätta när en exponering har skett – bara att den skett någon gång under de senaste 10 dagarna.

Det här är enligt en tolkning som dataskyddsansvariga vid Institutet för hälsa och välfärd har gjort av smittskyddslagen.

Gun Grangärd betonar ändå att appen nog fyller en viss funktion; enskilda personer kan få reda på om exponeringar som de annars inte skulle ha fått reda på om. 13 000 personer har nämligen skrivit in i appen att de har testat positivt för covid-19 – det är möjligt via en särskild upplåsningskod.

– Då appen plingar till vet du ingenting men jag tror ändå människor ger akt på sina symtom lite mer. Vi har fått tag på flera personer som blivit positiva efter att deras app meddelat om exponering och har ingen aning om varifrån de har fått smittan, säger Grangärd och tillägger:

– Det är då den blinkar som de börjar inse att de har ju faktiskt lite snuva och då tar de kontakt och de går på test. Den fyller sin funktion där, men i smittspårningen hjälper den ingenting. Vi spårar på ett helt annat vis.

Koronavilkun käyttäjä lähijunassa.
Bildtext Coronablinkern kan till exempel meddela om exponeringar inom kollektivtrafiken.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Företaget Solita berättar också att appen inte ens får meddela myndigheter statistik om hur många exponeringsmeddelanden den har skickat ut.

Vad är Coronablinkern?

  • En mobilapp som känner igen andra telefoner i närheten, som också har densamma appen installerad.
  • Den meddelar om exponeringar efter att en person har bekräftats ha covid-19.
  • Appen larmar om telefonen har varit minst 15 minuter på högst två meters avstånd från en annan telefon, vars ägare har smittats av coronaviruset.
  • Avståndet räknas ut på ett ungefärligt sätt med hjälp av bluetooth-teknik.
  • Appen berättar inte när en exponering har skett.
  • Ingen platsdata sparas heller. Telefoner som är i närheten av varandra delar helt enkelt särskilda siffror med varandra.
  • Coronablinkern publicerades av Institutet för hälsa och välfärd i augusti 2020.

Ingen överraskning

Smittspårningsläkaren Ville Kaila vid Tammerfors universitets centralsjukhus har varit med i en expertgrupp som bildades inför skapandet av själva appen.

Kaila påpekar att man i gruppen från första början konstaterade att Coronablinkern inte är en smittspårningsapp. Den kan inte vara det eftersom den inte erbjuder sådan information som skulle kunna användas inom smittspårningen.

– Vi kan inte på något sätt veta varifrån signalen som har lett till exponeringsmeddelandet kommer ifrån. Det kan till exempel hända att det har varit mobiler i låsta skåp, nära varandra, i gymmet, säger han.

Erikoislääkäri Ville Kaila työskentelee Taysin koronajäljitysyksikössä
Bildtext Smittspårningsläkare Ville Kaila.
Bild: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Appen samlar alltså inte in information om hur många meddelanden om exponering den skickar, men vissa sjukvårdsdistrikt har bokfört det här själva.

Till exempel i Birkalands sjukvårdsdistrikt har man enligt Kaila hittills bokfört sju bekräftade coronafall, där en person kommit till coronatest efter att Coronablinkern larmat. De var sådana fall där man kanske inte skulle ha fått reda på om exponeringen annars för symptomen var så lindriga.

Men man vet inte hur många personer som har sökt sig till coronatest på grund av Coronablinkern, men sedan testat negativt för covid-19.

Infektionsöverläkare Janne Mikkola vid Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt kommenterar att den hjälp Coronablinkern ger är liten eftersom den inte meddelar när eller var en exponering har skett.

Det sker många larm och det är svårt att avgöra de här möjliga exponeringarna, så det går åt en hel del arbetstid till det.

– I nuläget leder det ofta till problematiska situationer, när man inte får beordra karantän endast på grund av Coronablinkern-larmet, och man får inte ersättning för frivillig karantän. Alla kan inte heller jobba på distans.

Överläkare tog bort appen från sin telefon

Överläkare Risto Pietikäinen vid samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen, uppger att Coronablinkern inte har varit till någon nytta inom det sjukvårdsdistrikt han jobbar för.

– Det skulle kunna vara till nytta med mer utförlig information, men de strikta dataskyddsreglerna i Finland sätter stopp för det. I en del andra länder skulle det kunna fungera bättre än här.

Pietikäinen säger att Coronablinkern främst tar värdefull arbetstid av smittspårare. Han skulle vara redo att rekommendera att appen slutar användas nationellt, eller i alla fall så att bara de som upplever att det kan vara till nytta skulle använda den.

– Själv har jag tagit bort Coronablinkern från min egen mobil, säger han.

Samkommunerna för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Österbotten och Södra Savolax, samt sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland uppgav samtidigt att de upplever att Coronablinkern har varit varken bra eller dålig för smittspårningsarbetet.

Hälsomyndigheten: "Appen fungerar såsom det är meningen"

Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänster vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att Coronablinkern har fungerat såsom planerat och att användare främst har gett positiv feedback.

Aleksi Yrttiaho, tiedonhallintajohtaja, THL.
Bildtext Aleksi Yrttiaho i samband med en presskonferens i augusti.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Yrttiaho svarar här på några frågor kring appen, som har aktualiserats i samband med Yles enkät:

Det förekommer felaktiga exponeringar. Är det här ett problem ni är medvetna om och kan man göra något åt det?

– Felaktiga exponeringar kan förstås uppstå, såsom i allt testande och mätande är det alltid möjligt med felaktigheter. Men man kan pausa appen när man till exempel lägger telefonen i ett skåp i ett omklädningsrum. Det gäller då bara att komma ihåg att aktivera appen igen.

Smittspårarna är tvungna att fatta svåra beslut endast på basis av att Coronablinkern larmar. Man får inte beordra karantän endast på grund av Coronablinker-larmet, man får inte ersättning för frivillig karantän och alla kan inte jobba på distans. Är det ett problem?

– Det blir en ändring på det här. Från och med den 4 mars så räcker det med att appen meddelar om att man har exponerats, för att man ska få gå på coronatest, även om man inte har symptom på covid-19. De personer på samma område som har symptom eller hör till en riskgrupp prioriteras ändå.

Han tillägger att det också gäller att inse att testet berättar om läget just då man testas. Det är möjligt att smittan bryter ut lite senare, så det kan vara bra att till exempel komma överens med arbetsgivaren om att få jobba på distans om det är möjligt, att minimera sina närkontakter, använda munskydd och att ha god handhygien.

Coronablinkern meddelar inte när man har exponerats, eller var. Just sådana uppgifter som skulle vara relevanta för smittspårare. Kan man göra något åt det?

– Att använda platsdata i sådana här spårningsappar är förbjudet inom hela EU. Det har dessutom på teknisk nivå också gjorts omöjligt för de här apparna att komma åt GPS-positionen. Coronablinkern gör därför uppskattningar via bluetooth istället, för att uppskatta avstånd.

Han tillägger att lagen i Finland också förutsätter att man inte får ge användaren information om när exponeringen har skett, hur länge telefonen har varit nära en annan telefon som tillhör en covid-19-smittad person, eller hur stark bluetooth-signalen varit.

Hurdan konkret nytta kan appen ge inom smittspårningen?

– I vissa lägen kan Coronablinkern ge den första eller enda varningen om att en person har exponerats. Den som är smittad vet inte alltid vilka alla personer den har varit i närheten av på sistone. Eller så kan det vara kö inom smittspårningen. Personer med bara lindriga symptom kan också lättare inse att de borde gå på covid-19-test om de får ett meddelande om möjlig exponering.

Har Coronablinkern infriat de förväntningar som var ställda på appen?

– Jag skulle nog säga att appen fungerar såsom den borde. Förstås kunde den alltid fungera bättre och vi måste se om det finns saker vi skulle kunna utveckla och förbättra, så att den fungerar ännu mer pålitligt, snabbare och effektivare. En förutsättning för att appen ska fungera bra är att så många som möjligt använder den.

Så här fungerar Coronablinkern - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln