Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Partierna slutspurtar mot kommunalvalet – både coronatrötthet och föryngring präglar värvningen av kandidater

Från 2021
Väljare lägger valsedel i låda
Bild: Yle/Carmela Walder

Nomineringen av kandidater till kommunalvalet är inne på upploppet. I det stora hela verkar listorna vara klara, men den sista veckan är ändå alltid hektisk. - Vi har en hård slutspurt på gång, säger Leo Byskata som leder KD:s svenska organisation.

I början på nästa vecka, den 9 mars, ska partierna lämna in sina kandidatlistor till centralvalnämnden inför kommunalvalet den 18 april.

De flesta partier verkar redan nu på det stora hela vara klara med sina kandidatnomineringar.

- Kandidatlistorna börjar vara välfyllda i de flesta österbottniska kommuner, så det är främst finputsningen som är kvar, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

Hur värvningen har lyckats verkar ändå variera mellan orterna och coronapandemin påverkar orken att kandidera, säger SDP:s Nils-Johan Englund.

För nya mera okända kandidater försvårar pandemin möjligheten att skapa sig ett namn, säger Sini-Elina Kärsämä från Centern.

SFP har bara finputsningen kvar

I norra delen av Österbotten finns det ännu utrymme för fler kandidater på SFP:s lista, säger partisekreterare Fredrik Guseff. I det stora hela är han ändå nöjd.

- Jag ser med tillförsikt fram emot valet och vi har lyckats rekrytera både kvinnor och män i olika åldrar, säger Guseff.

Hur villiga människor är att kandidera varierar mellan kommunerna för SFP:s del. I en del kommuner har fler än tidigare ställt sig till förfogande, medan det i andra kommuner varit mera styvt att hitta kandidater.

Fredrik Guseff
Bildtext Fredrik Guseff säger att SFP:s listor i stort sett är klara.
Bild: Malin Åbrandt

Guseff säger att det politiska engagemanget tar tid och därför konkurrerar partiet om kandidaternas fritid.

Det mest överraskande den här gången är att man lyckats hitta kandidater snabbare än vanligt, säger Guseff. Andelen kvinnor på SFP:s lista är 44 procent.

- Vi strävar naturligtvis efter att hälften av de uppställda ska vara kvinnor, men det är ändå nationell toppnivå när det gäller jämställdhet.

En del sittande fullmäktigeledamöter väljer att inte ställa upp för omval, men för SFP:s del är återväxten tryggad.

- Vi har inga problem med att rekrytera unga kandidater. Det är nästan mer utmanande att hitta lite äldre kandidater, säger Guseff.

SDP märker av coronatrötthet i rekryteringen

För SDP i Österbotten pågår arbetet med att locka kandidater in i det sista, säger Nils-Johan Englund, ombudsman vid FSD i Vasa.

Englund säger att det börjar se rätt hyfsat ut med kandidatnomineringen.

- Vi har flera kommuner där vi redan nu har fler kandidater än för fyra år sedan. Så ser det ut i Närpes och Korsnäs och troligtvis blir det likadant i Malax, säger Englund.

Utan utmaningar har det hela ändå inte förlöpt, menar Englund. I Korsholm och Vasa kunde man ha bättre flyt.

Nils-Johan Englund utanför Yle i Vasa.
Bildtext Nils-Johan Englund säger att SDP har fler kandidater i Närpes och Korsnäs än i förra valet för fyra år sen.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Coronapandemin sätter sina spår också på kandidatrekryteringen.

- En sak oroar mig. Det finns människor som upplever att de skulle vara intresserade av politik och även ha tid för det, men orken finns inte, säger Englund.

Englund säger att många tillfrågade vill ställa sig till förfogande i valet, men orken räcker inte till.

- Jag tror att det är coronaåret som har satt sina spår. I ett längre perspektiv är det här mycket oroväckande, säger Englund.

Kristdemokraterna kör en hård slutspurt

Kristdemokraterna har delat upp Vasa valkrets i två distrikt. I Mellersta Österbottens distrikt har man snart lika många kandidater som för fyra år sedan, säger Leo Byskata som är ordförande för KD:s Svenska Organisation.

- Vi är på god väg och siktar på att göra ett bra val. I Österbottens distrikt ligger vi lite efter våra målsättningar, men vi har en hård slutspurt på gång, säger Byskata.

Byskata säger att partiet har en stark position också i Vasa och Korsholm.

- Det finns ett missnöje där mot andra etablerade partier, så där tror jag också att vi kommer att etablera oss bra. Vi har fått kandidater från andra partier. Det är fint att de att de värdesätter KD:s politik, det är uppmuntrande, säger Byskata.

Leo Byskata säger att kandidatnomineringen aldrig är en enkel process, men nu har det varit speciellt utmanande när man inte kan mötas fysiskt för att diskutera. Dessutom är tiderna mer osäkra nu i och med pandemin.

- Människor kan ha svårt att binda sig nu när de har många andra öppna frågor i sina livssituationer. Speciellt med tanke på det är jag mycket nöjd med rekryteringsprocessen, säger Byskata.

Porträtt av Leo Byskata.
Bildtext Leo Byskata säger att KD stärker sin ställning i Vasa och Korsholm.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Byskata säger att KD inte har svårt att rekrytera unga och partiet har en bra spridning på sina kandidater. Det mest utmanande är att nå de unga i åldern 20 till 25 år.

- De äldre har mera tid, men det är inte heller illa. Också pensionärerna har erfarenhet av yrkesliv och familj. På så sätt kan de också representera de yngre, säger Byskata.

Ett stort osäkerhetsmoment är också den stora vårdreformen som, om den godkänns, gör att vården försvinner från det kommunala beslutsfattandet.

- Det här föder en osäkerhet om hur de små kommunerna ska klara sig i framtiden och det påverkar i stor utsträckning kommunalpolitiken, säger Byskata.

Vänsterförbundet kämpar på de mindre orterna

Vänsterförbundets kandidatnominering ser bättre ut i en del kommuner och sämre i andra. Det berättar Stefan Håkans i Korsholm.

- I Korsholm har det gått riktigt bra. Vi har två kandidater fler än vad vi hade i förra valet och det är procentuellt väldigt mycket, eftersom vi hade tre i förra valet och det nu är fem.

Men helt som på räls går ändå inte jakten på folk som vill ställa upp.

- Det finns kommuner där vi har problem. I Vörå och Kronoby har vi tidigare haft kandidater men det kan misslyckas nu.

I Vasa såg det också svårt ut först, säger Håkans, men nu har de lyckats få ihop en hyfsad lista där också.

Stefan Håkans (VF) kandiderar i Vasa valkrets.
Bildtext Stefan Håkans säger att VF kämpar på de mindre orterna.

I Jakobstad har det också varit lite trögt. Här lider Vänsterförbundet av att vara för litet på en del orter i Österbotten, menar Håkans.

- För att få en kandidat borde vi få fler. Vi kan ha en som skulle vara intresserad, men den personen vill inte vara ensam som ställer upp. Det här är ett problem för oss, säger Håkans.

De Gröna anar en attitydförändring

Mikko Jokipii, som är De Grönas verksamhetsledare i Österbotten, säger att kandidatnomineringen går riktigt bra. Den största ljuspunkten i Österbotten är Närpes där partiet har värvat fyra gröna kandidater.

Jokipii säger att De Grönas positionering i Österbotten hänger på en aktiv lokalpolitiker som drar med sig flera intresserade. De här eldsjälarna skulle partiet behöva fler av.

- De har vi för få av i Österbotten fortfarande, säger Jokipii.

På den norra flanken mister partiet två erfarna representanter. I Karleby kliver Terho Taarna av, sedan han valts till bildningsdirektör.

Anni Teerikangas ställer upp för De Gröna i Jakobstad.
Bildtext Anni Teerikangas säger att det har skett en attitydförändring. Nu är det lättare att ansluta sig till De Gröna.
Bild: Privat foto.

I Jakobstad har man just nu två säkra kandidater och jobbar på en tredje. Där blir det en stor omställning i och med att Anna-Maija Lyyra, som varit aktiv sedan 80-talet, inte ställer upp för omval, säger Jokipii.

Anni Teerikangas som sitter i styrelsen för Finlands svenska Gröna ställer själv upp i Jakobstad.

- Vi är tacksamma över Anna-Maijas arbete och respekterar hennes beslut. Vi fortsätter arbetet och har dessutom höjt vårt röstantal i alla val, så det känns lovande att kandidera för De Gröna, säger Teerikangas.

Enkelt är det inte att värva kandidater, säger Teerikangas. Men för De Grönas del är det inget problem att locka unga. Värre är det att hitta lite äldre kandidater, säger Jokipii som är glad över att Thomas Snellman ställer upp i Pedersöre.

- Han har lång erfarenhet av ekoodling och man kan inte kalla honom för "trendivihreä", säger Jokipii, alltså någon som bara är grön för att miljömedvetenhet är inne just nu.

Teerikangas säger att det överlag har skett en attitydförändring vad det gäller De Gröna i Österbotten.

- Förut var naturvän nästan ett skällsord och vi förknippades med aktivism. Många vågade inte ansluta sig till oss, men det har förändrats också i vår region, säger Teerikangas.

En hand som håller i en penna och är i beråd att fylla i en valsedel.
Bildtext Nästa tisdag måste kandidatlistorna lämnas in till centralvalnämnden.
Bild: Yle/Tove Virta

Samlingspartiet stärks i Karleby och Vasa

Riikka Varila som är verksamhetsledare för Samlingspartiet i Österbotten säger att man just nu är inne på upploppet med kandidatnomineringarna.

- Grundarbetet är klart, men den sista veckan är alltid intensiv, säger Varila.

Varila säger att kandidatnomineringen varit framgångsrik i Karleby och i Vasa där man värvat betydlig fler kandidater än i förra valet. Varila säger att det varit lättare än tidigare att hitta unga kandidater. Den svåraste gruppen att nå är kvinnor med små barn hemma.

- Jag önskar att vi skulle få med fler kvinnor, de behövs i beslutsfattandet. Men jobb, familj och andra aktiviteter tävlar om deras tid. Det är lättare att få med män i alla åldersgrupper, säger Varila.

I och med coronapandemin kan man inte mötas ansikte mot ansikte och det har gjort att nomineringen tagit mera tid i anspråk, säger Varila. Det har också funnits en osäkerhet kring själva valet och röstningsarrangemangen.

- Jag känner mig nöjd med nomineringarna så här långt. Om vi ännu kunde locka flera kvinnor med familj så skulle vi få ytterligare bättre balans, säger Varila.

Centern kampanjerar 2017 Helsingfors.
Bildtext Det pågår en föryngring inom Centern. Långvariga lokalpolitiker kliver åt sidan för att ge plats åt de yngre säger Sini-Elina Kärsämä.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Sannfinländarna lockar allt fler

Sannfinländarna säger sig ha rejält med vind i seglen. Juha Rantala är valchef för Sannfinländarnas distrikt i Södra Österbotten, fullmäktigeledamot och lokalavdelningens ordförande i Vasa.

- Vi går rejält framåt vad gäller antalet kandidater. Inget jordskred, men ett tydligt kliv framåt. Även vad gäller svenskspråkiga kandidater, säger Rantala.

Enligt Rantala talar siffrorna sitt tydliga språk. I valet 2012 hade partiet 241 kandidater i distriktet, år 2017 var siffran 331 och nu har man 396 kandidater.

- Vi når över 400 före listorna ska lämnas in nästa vecka.

Målet var att nå upp till 500. Dit kommer man inte att nå, men Rantala menar att partiet gör framsteg inte minst genom att man nu rivit en del av de murar som hittills funnits mellan finsk- och svenskspråkiga. För första gången har partiet haft svenskspråkigt material att dela ut till sådana som överväger en kandidatur.

- Fler svenskspråkiga än förr tar självmant kontakt med oss och vill ställa upp. Också bland finlandssvenskarna finns många som är missnöjda med regeringens politik och som tänker att man kan inleda en förändring på gräsrotsnivå, inom det kommunala beslutsfattandet.

Valkampanj i Tammerfors, väljare utanför Sannfinländarnas kampanjtält.
Bildtext Arkivbild från Tammerfors hösten 2020. Sannfinländarna har som mål att bli största parti i kommunalvalet.
Bild: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

I Vasa har man i nuläget 55 kandidater, jämfört med 37 i valet 2017. I Korsholm har man dubblerat antalet kandidater från 5 till 10. Även på många andra österbottniska orter går man framåt åtminstone i antalet kandidater.

- Och jag tänker redan vidare till följande val. Nu har vi något bra på gång som vi ska bygga vidare på, säger Rantala.

Centern jobbar på in i det sista

Sini-Elina Kärsämä är verksamhetsledare för Centern i Södra Österbotten och hon säger att partiet fortfarande jobbar hårt med att värva kandidater.

- Vi har kommuner där listorna är fyllda, men främst i små kommuner pågår arbetet ännu, säger Kärsämä.

Kärsämä är glad över att partiet den här gången har en kandidat i Korsholm och där letar man som bäst efter ytterligare en kandidat. Kärsämä säger att coronapandemin gjort avtryck också när det gäller kandidatnomineringen.

- Man märker att människor är trötta. Den mera råa tonen i den offentliga debatten och på sociala medier kan också avskräcka människor från att ge sig in i politiken, säger Kärsämä.

Kärsämä säger att Centern har en bra fördelning på sina kandidater, men att män verkar vara mera benägna att ge sig in i lokalpolitiken. För tillfället sker det också en föryngring inom partiet.

- Flera kandidater som varit aktiva inom politiken i tiotals år kliver nu av. Det är alltid en utmaning, speciellt nu. Det är svårare för unga kandidater att nå ut till väljarna och skapa sig ett namn på grund av pandemin, säger Kärsämä.