Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Slamtömningsbilen når inte alla platser i skärgården – men privat slamtömning är ändå ovanligt

Från 2021
En man i arbetskläder arbetar vid en slambil.
Bildtext Även om jordbrukare kan utföra slamtömning i mindre skala, använder de flesta ändå kommunens egen entreprenör.
Bild: Anne Savin / Yle

Från och med april sköts slamtransporterna från Nagu, Korpo och Houtskär av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Även om taxorna höjs för många i skärgården, tror staden ändå inte att det leder till att fler anlitar lokala jordbrukare för slamtömningen.

Priset för slamtömning blir från och med den 1 april detsamma för alla som bor i Nagu, Korpo och Houtskär, alltså drygt 177 euro per tömning. För Naguborna innebär det här en höjning på 70–80 procent av priset, men slamtömningen blir billigare för dem som bor i Korpo.

Fortfarande är det också möjligt för en jordbrukare att tömma sin egen och högst tio andra hushålls slam själv. Men även om det här är möjligt är det ändå inte så vanligt att det görs.

– Det är inte speciellt vanligt utan närmast ett undantag. Då det varit svårt att hitta entreprenörer för slamtömning i skärgården har den här servicen varit efterfrågad. Det finns också en del fastigheter i bland annat skärgården dit man inte kommer med en stor tömningsbil, utan man behöver en traktor för att tömma avloppsbrunnarna och i sådana fall görs det i mindre skala, säger miljövårdschef Carl-Sture Österman vid Pargas stad.

Slammet bör behandlas med kalk innan det sprids på åkern

För att få sköta sin slamtömning själv måste saken anmälas till avfallshanteringsnämnden. I samband med anmälan ska personen även redovisa för hur man förbehandlar slammet. Det är viktigt att slammet blandas med släckt kalk före det sprids ut på en åker.

– Det viktiga är att avloppslammets PH-värde stiger över 12 och hålls så i över två timmar så att eventuella bakterier som finns i slammet dör. Man bör även meddela på vilken åkermark man tänker sprida ut slammet och när det görs. Slammet får endast spridas på åkrar där man odlar spannmål eller oljeväxter, säger Österman.

Ifall man spridit ut slam på en åker måste man vänta i fem år innan man kan odla något annat än spannmål och oljeväxter på åkern. Det är också viktigt slammet plogas eller vänds in i marken så fort som möjligt, så att slammet inte rinner ut till andra områden i naturen.

miljövårdschef Carl-Sture Österman i Pargas.
Bildtext Carl-Sture Österman säger att de flesta jordbrukare som sprider ut slam på åkrarna följer reglerna bra.
Bild: Yle/Johanna Ventus

”Alla reningsverk har inte kapacitet att ta emot överloppsslam”

Österman påpekar ändå att det är endast en bråkdel av slammet som sprids ut på åkrarna.

– Den största delen av slammet går till reningsverken, där det finns möjligheter att behandla slammassan. På en del mindre reningsverk, som till exempel i Korpo och Houtskär har kapaciteten inte räckt till att ta emot överloppsslam. Där behandlas endast den slam som är ansluten till det kommunala ledningsnätet, säger Österman.

Överlag är slam på åkrar ett ganska bra gödningsmedel, men för att det inte ska påverka miljön negativt är det viktigt att slammet inte sprider sig utanför åkern.

– Det får inte spridas på mark med stor lutning så att det kan rinna av till ett dike eller till havet. Om det inte är rätt förbehandlad så luktar det ganska mycket och om slammet sprids i närheten av boområden får vi vanligen veta om det, säger Österman.

”Det handlar om ett eller två fall per år där vi måste gripa in”

Även om avfallshanteringsnämnden får anmälan om själva hanteringen är det ändå de kommunala miljöskyddsmyndigheterna som övervakar att allt går rätt till. Om det uppstår problem med slamhanteringen försöker stadens miljöenhet i första hand informera, så att misstaget inte händer igen.

– Om det har spridits på fel ställe måste vi se till att det här inte upprepas på nytt och att markägaren eller den som gör det känner till reglerna. Överlag är det här ändå inget stort problem. Det händer nu och då, men det handlar om ett eller två fall per år där vi måste gripa in, säger Österman.

Även om priset för slamtömning nu höjs för många tror Österman inte att det kommer att leda till att den privata slamtömningen ökar.

– Jag är inte speciellt orolig för det här eftersom det inte finns så många jordbrukare som har en sugtrycksvagn, som behövs för att tömma slambrunnar, säger Österman.

Diskussion om artikeln