Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill flytta ishockeyrink till finska skolan trots protester

Från 2021
En röd stuga som är omklädningsstuga vid isbanorna i Ingå kyrkby.
Bildtext På Ingåstrandområdet finns en tennisbana till vänster, som används som isbana på vintern. Till höger syns ishockeyrinken. Arkivbild.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det ser ut som om Ingå kommuns tennisbana och ishockeyrink flyttas till den finska skolan Merituulen koulu. De måste flyttas eftersom Ingåstrand nu byggs ut med infrastruktur och bostäder.

En fastighetsägare intill Merituulen koulu har lämnat in ett rättelseyrkande till bildnings- och välfärdsnämnden över förslaget att isbanan och tennisbanan planeras flytta till den finska skolan i Dal.

Fastighetsägarna anser bland annat att det kommer att uppstå buller då rinken används och att trafikmängden ökar.

Nämnden: Det blir inte bullrigare

Bildnings- och välfärdsnämnden anser att bullernivån inte kommer att vara hög på området. Dessutom betyder en rink vid Merituulen koulu att barn och unga kan gå till rinken.

Kommunen har övervägt tre olika alternativ för ny placering: vid allaktivitetshallen i Torp, i närheten av Kyrkfjärdens skola eller invid Merituulen koulu.

Av dem är alternativet invid allaktivitetshallen dyrast eftersom det måste brytas rätt så mycket berg för att det ska finnas plats för planerna. Enligt de preliminära uppskattningarna skulle det innebära cirka 65 000-95 000 euro i merkostnader.

Idrottsplanen i Ingå.
Bildtext Ingås idrottsplan finns vid finska skolan i Dal. Bilden är från maj 2020.
Bild: Marica Hildén / Yle

Vid Merituulen koulu finns redan omklädningsrum, rinnande vatten, avlopp och el. Det bor också flest människor under 50 år inom en kilometers radie från Merituulen koulu. Det här är orsaker till att tennisplanen och rinken borde flytta dit, anser Ingå kommun.

Tillstånd behövs för att flytta planerna

Bildnings- och välfärdsnämnden konstaterade på mötet den 3 mars att man har besvarat de yrkanden som framförts av fastighetsägaren.

Nämnden beslöt att förkasta rättelseyrkandet och föreslår för tekniska sektorn att den ansöker om tillstånd att flytta planerna till området intill Merituulen koulu.

Under tillståndsprocessen hörs också övriga grannar i området och då får man en övergripande uppfattning av situationen.

Diskussion om artikeln