Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Också personer över 70 år kan komma att få Astra Zenecas coronavaccin i Finland – forskare: "Det kan rädda liv att ge äldre vaccinet"

Från 2021
Vaccinampuller
Bildtext Här i Finland ges Astra Zenecas coronavaccin för tillfället endast till vuxna under 70 år.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Flera europeiska länder funderar på att ge Astra Zenecas coronavaccin också till äldre personer. Det här efter att vaccineringar i Storbritannien har visat att det är effektivt bland äldre och att det kraftigt minskar på allvarliga former av covid-19. Expertgruppen för vaccinfrågor här i Finland ska diskutera saken nästa vecka.

Också personer över 70 år kan komma att få Astra Zenecas coronavaccin i Finland

2:40

– Risken för att äldre i Skottland behövde sjukhusvård för covid-19 minskade avsevärt efter att de fick Astra Zenecas vaccin, och det är fint att se, säger gruppens ordförande Ville Peltola.

Forskning ledd av Public Health Scotland har visat att minskningen var drygt 80 procent bland personer över 80 år som fick antingen Pfizers eller Astra Zenecas coronavaccin.

En färsk studie vid universitetet i Bristol i England kom fram till ett liknande resultat.

Enligt den var Astra Zeneca-vaccinet drygt 80 procent effektivt i att förebygga inläggning på sjukhus, två veckor efter den första vaccindosen, hos patienter som var 88 år i medeltal.

Studien har inte referentgranskats än.

– EU-länder har påpekat att det saknas data. Här är datamaterialet, kommenterade forskaren Adam Finn på onsdagen.

– Det här visar att man kan rädda liv genom att ge Astra Zeneca-vaccinet också till äldre. Länder måste börja göra det så snart som möjligt, tillade han.

Storbritannien har redan en hel del erfarenheter av Astra Zenecas vaccin eftersom man var tidig med att godkänna det för alla vuxna och man har vaccinerat i snabb takt.

Också världshälsoorganisationen WHO rekommenderar vaccinet för personer som är minst 18 år – utan övre åldersgräns.

Har hittills saknats tydliga data om effektivitet

Orsaken till att Astra Zeneca-vaccinet inte förra månaden godkändes för personer över 70 år i Finland var alltså att det saknades tydliga data på att det var effektivt för de allra äldsta.

– Av försiktighetsskäl så rekommenderades det här vaccinet därför inte till de äldsta, tills vidare. Inget tydde ändå på att det skulle ha varit ett dåligt vaccin för dem. Det handlade bara om brist på information, påpekar Ville Peltola.

Lasten infektiotautiopin professori Ville Peltola Tyksin lasten ja nuorten klinikalla
Bildtext Ville Peltola är ordförande för den expertgrupp som kommer med rekommendationer om coronavaccinerna i Finland.
Bild: Päivi Leppänen / Yle

Nu när det har kommit mera data så ska expertgruppen för vaccinfrågor (KRAR) ta upp saken på nytt. Det är den här gruppen som kommer med nationella rekommendationer om coronavaccinerna.

– Vi ska titta närmare på det här den här veckan och nästa vecka, berättar Peltola.

Troligt att vaccinet rekommenderas för 70-plussare

Expertgruppen har sitt följande möte på tisdag och det är troligt att en rekommendation om att antingen höja eller slopa den övre åldersgränsen kommer då, så att också personer över 70 år skulle kunna få Astra Zeneca-vaccinet efter det.

Om det sker så innebär det att de tidigare kan vaccineras med ett coronavaccin, och det hjälper till med att minska risken för allvarliga sjukdomsfall och coronadödsfall i vårt land.

Det är Institutet för hälsa och välfärd som fattar det officiella beslutet, högst antagligen enligt den rekommendation som expertgruppen kommer med.

I Frankrike beslöt man tidigare den här veckan att höja åldersgränsen för Astra Zeneca-vaccineringarna från 65 år till 74 år, och i Tyskland och Belgien överväger man nu att skippa åldergränsen helt och hållet.

Det är också möjligt att Finland kommer att vänta ännu några veckor med att fatta ett nytt beslut om Astra Zeneca-vaccinet.

I såfall skulle man vänta på resultaten av en stor studie som pågår i USA. Via den skulle man få ännu säkrare bevis om hur väl vaccinet skyddar de som är över 65 år.