Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Regionförvaltningsverkets uppskattning: Endast tio personer tillåtna i privata utrymmen från och med veckoslutet

Från 2021
Uppdaterad 04.03.2021 09:36.
En handdesinfektionsflaska i ett gym.
Bildtext Nya begränsningar är på kommande i Egentliga Finland.
Bild: Matti Myller / Yle

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har ännu inte meddelat om nya restriktioner i Egentliga Finland, men beslutet kommer troligen att fattas under torsdagsmorgonen. Det här kan innebära begränsningar för privata utrymmen även i Egentliga Finland.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gav igår ett utlåtande om att det nu är läge för Regionförvaltningsverket att ta i bruk paragraf 58 g i smittskyddslagen för att minska smittspridningen i regionen.

Paragrafen gör det möjligt för Regionförvaltningsverket att stänga privata utrymmen som gym och köpcentrum.

I praktiken skulle tillämpningen av paragrafen ändå innebära att antalet tillåtna personer i privata utrymmen begänsas till max tio. Regionförvaltningsverket har gjort en egen tolkning av vad paragraf 58 g innebär, och beslutet förbereds enligt den tolkningen.

De nya begränsningarna kommer att snabbt tas i bruk. Enligt överdirektör Mikael Luukanen vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ska de nya begränsningarna träda i kraft redan under veckoslutet.

Endast tio personer tillåtna i ett gemensamt utrymme

Hur en begränsning på tio personer ska se ut i praktiken bedöms enligt Luukanen från fall till fall.

Exempelvis en idrottshall med två ingångar och en vägg som skiljer utrymmena åt räknas som två separata utrymmen, där tio personer skulle få vistas samtidigt i vardera utrymme.

Enligt Regionförvaltningsverket kommer det ändå säkert uppstå oklarheter i tolkningen av begränsningen.

- När den här typen av så kallad krislagstiftning träder i kraft är det svårt att anpassa den till olika situationer i vardagen. Det gäller även för oss, säger Luukanen.

Ett annat frågetecken uppstår kring köpcentrum - hur skulle en begränsning på tio personer se ut där?

- I praktiken ansvarar företagarna själva för att se till att utrymmet är tillräckligt tomt. Dessutom är det upp till var och en att förstå när det är för många personer i ett utrymme, och i så fall gå därifrån. Köpcentrens gemensamma utrymmen är inte till för att hänga i, säger Luukanen.

Problem med tolkningen av smittskyddslagen har skavt de senaste dagarna

Smittskyddslagens paragraf har väckt en del problem när det gäller tolkningen. Social- och hälsovårdsministeriet och Regionförvaltningsverket i Södra Finland har de senaste dagarna inte varit överens om hur begränsningarna ska genomföras i praktiken.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utvärderade tolkningen av lagen igen, och kom då fram till slutsatsen att deras ursprungliga tolkning var korrekt: utrymmen får vara öppna för högst tio personer åt gången.

Luukanen berättar att Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland är på samma linje som Regionförvaltningsverket i Södra Finland när det gäller hur smittskyddslagen tolkas.

Rubriken har ändrats 4.3.2021 klockan 9.36. Tidigare stod det "Regionförvaltningsverkets uppskattning: Endast tio personer tillåtna i privata utrymmen från och med veckoslutet".

Artikeln baserar sig på Avi: Varsinais-Suomen yksityisiin tiloihin enintään kymmenen henkilöä viikonlopusta alkaen skriven av Eino Kossila. Översättningen är gjord av Maj Lundström.

På andra språk

Diskussion om artikeln