Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mera gång- och cykelvägar önskas till Sibbo: "Jag skulle antagligen röra på mig mera om det fanns säkra och lättillgängliga gångvägar"

Från 2021
Sanna Ylisjunttila-Huusko.
Bildtext Sanna Ylisjuntti-Huusko säger att hon inte känner sig säker som fotgängare på bilvägarna.
Bild: Milena Hackman / Yle

Det finns inga gång- och cykelvägar på flera håll i Sibbo. Cyklister och fotgängare måste därför ta sig fram längs med vägkanterna. Kommunen har planer på att bygga nya gång- och cykelvägar, men inget är hugget i sten.

Sanna Ylisjunttila-Huusko är glad över att det har byggts gång- och cykelvägar också utanför centrumområden i Sibbo.

– Jag skulle önska att det kom fler sådana dit också, säger Ylisjunttila-Huusko.

Själv använder hon gång- och cykelvägarna ganska sällan, eftersom det inte finns många sådana vid utanför centrum, där hon bor.

Ylisjunttila-Huusko säger att hon inte känner sig säker på vägarna som cyklist eller fotgängare. Därför väljer hon oftast att ta bilen.

– Om det skulle finnas säkra och lättillgängliga gångvägar skulle jag antagligen röra på mig mera.

Ylisjunttila-Huusko säger att hon ofta funderar över hur hon ska lära sina barn att ta sig fram säkert på vägarna.

Bättre förbindelser till närliggande kommuner

Jan Helkamaa är bosatt i Borgnäs men har tidigare bott i Sibbo. Han säger att cykel- och gångvägarna är i bra skick men tycker att förbindelserna skulle kunna vara bättre.

– Det skulle vara bra om det skulle komma vägar till Borgnäs. Då skulle människor kunna cykla på cykelvägarna och inte där bilarna kör, säger Helkama.

Helkamaa tycker att nätet för den lätta trafiken i Sibbo skulle kunna förbättras genom att bygga fler cykelvägar.

– Det är inte sagt att de som tränar cykling skulle använda dem, men det skulle vara bättre om de åkte på cykelväg.

Helkamaa säger att han brukade cykla mycket när han var bosatt i Sibbo. När han flyttade till Borgnäs blev det svårare att ta sig fram med cykel.

– Man måste alltid titta efter bilar.

Jan Helkamaa.
Bildtext Jan Helkamaa säger att förbindelserna för cykelvägarna skulle kunna vara bättre.
Bild: Milena Hackman / Yle

Perttu Halonen säger att kommunens gång- och cykelvägar har blivit bättre under de senaste åren.

– De har byggt en ny väg till Jokivarsi och den är mycket bra.

Halonen tycker ändå att det finns rum för förbättring.

– Hoppas att det snart kommer en cykelväg mellan Nickby och Söderkulla.

Perttu Halonen.
Bildtext Perttu Halonen hoppas på en cykelväg mellan Söderkulla och Nickby.
Bild: Milena Hackman / Yle

Det ser ändå ut som att förbättringar angående gång- och cykelvägar är på gång. År 2019 gjorde kommunens enhet för gator och grönområdet en utredning om servicenätet för gång- och cykelvägar i Sibbo.

Utredningen godkändes nyligen av kommunfullmäktige som grund för prioriteringen av kommande projekt när investeringar planeras och främjas.

I utredningen kom enheten för gator och grönområden fram till olika principer för servicenätet.

De nuvarande gång- och cykelvägarna ska fungera som utgångspunkt och vara en del av huvudnätet.

Dessutom ska huvudnätet ha förbindelser till de olika centrumen i Sibbo, förbinda centrumen till betydelsefulla platser i kommunen samt förbinda centrumen i Sibbo med betydelsefulla platser i grannkommunerna.

Trafikskylt för gång- och cykelväg.
Bildtext Nya gång- och cykelvägar ser ut att vara på kommande i Sibbo.
Bild: Milena Hackman / Yle

Eva Lodenius, trafikplanerare vid Sibbo kommun, säger att utredningen ska fungera som ett underlag bland annat när projekt som berör gång- och cykelvägarna diskuteras med Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Tanken är också att säkerheten på vägarna ska förbättras.

– I Sibbos nuvarande strategi lyfts det fram att vi ska öka på antalet gång- och cykelvägar och förbättra trafiksäkerheten, säger Lodenius.

Planen för servicenäten berör främst de statliga vägarna.

Lodenius säger att Sibbo kommun redan 2016 har gjort upp ett program för att frörbättra förutsättningarna för gång och cykling.

I programmet nämns det att centrala metoder för främjandet av gång och cykling är att utveckla planeringen av infrastrukturen, planeringen av markanvändningen, att identifiera centrala gångförbindelser och att utarbeta måltrafiknät.

Eva Lodenius.
Bildtext Eva Lodenius säger att sträckan mellan Söderkulla och Nickby är i störst behov av en cykel- och gångväg.
Bild: Eva Lodenius

– Till exempel kan man även förbättra cykelparkeringen och främja cykelturism.

Som bäst utvecklar Nylands förbund dessutom en trafiksystemplan för östra Nyland. I planen har det förts fram att det finns ett stort behov av nya gång- och cykelvägar i hela regionen.

– Angående Sibbo har man i planen presenterat att de mest brådskande behoven är på sträckan mellan Box och Kullo samt mellan Söderkulla och Nickby.

Byggandet av gång- och cykelvägen mellan Söderkulla och Nickby har inte slagits fast ännu.

– För tillfället finns det endast planeringspengar reserverade.

Diskussion om artikeln