Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kampen om eftisplatser för tvåorna är inte ännu över - Esbonämnd kommer med motförslag

Från 2021
En flicka tecknar
Bild: Yle/Mika Kanerva

Nämnden Svenska rum ger grönt ljus för eftis, nu hänger det på vad finska nämnden bestämmer.

Nämnden Svenska rum skulle på sitt möte på torsdag kväll (4 mars 2021) endast klubba igenom årets verksamhetsplan vilket brukar vara en snabb affär som inte kräver desto mera diskussioner.

Men på grund av den kommentarstorm som beslutet om att dra in på eftisverksamheten i Esbo lett till - ett beslut som stipulerades i verksamhetsplanen - bestämde nämnden sig för att lämna in ett motförslag.

Barn leker med träklossar
Bild: Mostphotos

På grund av sparkrav inom utbildningen hade Esbo beslutat att från och med hösten ändra på villkoren för eftermiddagsverksamheten.

Elever i årskurs ett och elever som har beslut om särskilt stöd skulle fortfarande erbjudas möjligheten att gå på eftis, men det skulle inte finnas platser för alla elever i årskurs två.

Tvåorna skulle få en plats i mån av möjlighet, och vem av dem som skulle få den platsen skulle lotten få avgöra.

Nämnden föreslår nu att eftermiddagsverksamheten fortsätter också för elever i årskurs två.

Pengarna ska hittas inom budgeten

- Vi gjorde ett villkorligt beslut, det vill säga vi beslöt enhälligt att ändra verksamhetsplanen så att också tvåorna erbjuds eftis. Förutsatt att den finska nämnden också beslutar det, säger nämndens ordförande Bo Lönnqvist, SFP.

Det får inte finnas olika principer för olika språkgrupper i den här sortens service.

Men nu har inte Finska utbildnings- och dagvårdsnämnden beslutat om samma sak. De möttes tidigare i veckan och fattade beslut om att föra fram ett förslag om tilläggsbudget.

De anser antagligen att de inte får in eftermiddagsverksamheten i den nuvarande budgeten, medan Svenska rum menar att om de inte får tilläggsbudget så kan medlen tas från något annat inom budgeten.

- Så länge finska sidan inte tagit ett beslut om eftis för tvåorna så blir det inte av på svenska sidan heller. Men om de fattar ett beslut så träder vårt villkorliga beslut i kraft, säger Lönnqvist.

Beslut kan fattas redan nästa vecka

Lönnqvist tror inte på att fullmäktige kommer att godkänna en tilläggsbudget för utbildningssidan, efter att de för endast tre månader sedan klubbat igenom årets budgetförslag.

- Men det som är sannolikt är att finska nämnden kan besluta om att de ändå ordnar eftis, utan tilläggsbudget, och då blir det eftis för tvåorna.

En pojke klättrar i en klätterställning.
Bildtext Finska nämnden har bett om en budgetökning på 3,6 miljoner utöver de 600 000 euro de skulle behöva för eftis. Summan för eftis är lika med 0,1 procent av finska bildningssidans årsbudget.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Finska utbildnings- och dagvårdsnämnden har sitt följande möte nästa vecka och Lönnqvist hoppas att de då kan fatta ett beslut som speglar Svenska rums beslut. Då kan planeringen inför höstens eftis komma igång.

- Jag tycker att vi tillsammans borde få till ett beslut där vi ganska snabbt kan konstatera att det blir av, säger Lönnqvist.

Diskussion om artikeln