Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler finländare vill att vi äter mindre kött – bland de unga tycker sju av tio så

Från 2021
Uppdaterad 05.03.2021 10:16.
en massa olika råa köttbitar
Bildtext Över 40 procent tycker att finländarna borde konsumera mindre kött.
Bild: Silja Viitala / Yle

Vi är ivriga köttätare i Finland och köttfärs och broiler har länge hört till vår vardagsmat. Men många skulle gärna minska på köttätandet, visar en enkät som Yle Uutiset låtit göra.

I enkäten gjord av Taloustutkimus svarar 44 procent att de anser att köttätandet borde minska.

39 procent vill inte minska på köttet och 17 procent har ingen åsikt.

Totalt svarade drygt 1 000 finländare på enkäten.

Finländarnas köttkonsumtion har ökat stadigt sedan 1950-talet. I början av 1950-talet åt varje finländare cirka 25 kilo kött per år, medan vi nu äter över 80 kilo per år.

Konsumtionen är alltså trefaldig jämfört med 1950-talet och köttet dominerar på finländarnas tallrikar.

Över 80 av männen äter för mycket kött

För tillfället äter nästan 80 procent av männen och 26 procent av kvinnorna för mycket kött sett till rekommendationerna.

Personer som äter mycket kött, charkuterivaror och andra köttprodukter insjuknar oftare i cancer i tjocktarmen, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Enligt Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet, borde många därför minska på sin konsumtion.

– Kopplingen mellan tjocktarmscancer och rött kött är tydlig. Men då det kommer till de andra sjukdomarna kan det också handla om att man överlag har ohälsosamma levnadsvanor.

Enligt Fogelholm finns det inga nackdelar med att minska på köttätandet.

– Det finns redan så mycket proteiner i dagens kost.

Mikael Fogelholm, professor i Näringslära vid Helsingfors universitet, har kallats "Göbbels" av Antti Heikkilä.
Bildtext Mikael Fogelholm, professor i näringslära, säger att vi också borde minska på vår köttkonsumtion av hälsoskäl.
Bild: Linda Tammisto

Attityderna förändras

Finländarna har alltså blivit storkonsumenter av kött.

Men år 2019 såg forskarna en liten förändring i trenden - köttkonsumtionen minskade med två procent. Forskarna tror att förändringen är bestående.

Finländarnas attityder till köttätandet håller nämligen på att förändras. Det visar också enkäten som Yle beställt.

Men enligt svaren spelar ålder och kön en stor roll i inställningen till köttätandet.

Bland dem som är 18-24 år tyckte hela 70 procent att finländarna borde minska på köttätandet, men i gruppen 65-79 år var det endast 30 procent som tyckte så.

I åldersgruppen 25-34 år tyckte 64 procent så, i gruppen 35-49 år 44 procent och i gruppen 50-64 år 33 procent.

De äldre tar kött som en självklarhet, medan yngre ser kött som ett alternativ bland många andra.

Det fanns också skillnader i mäns och kvinnors förhållningssätt.

51 procent av kvinnorna svarade att finländarna borde minska på sin köttkonsumtion, men bland männen var det 38 procent som tyckte så.

Kött är för billigt

En orsak till att finländarna äter så mycket kött är att det är för billigt, säger professor Minna Koljonen vid Finlands miljöcentral.

Konsumtionen av kött överskrider människors och miljöns behov.

– Köttet har blivit för billigt och för lätt att använda, vilket gör det för lätt att ta till som vardagsmat. Det här gäller särskilt köttfärs och broilerstrimlor.

Koljonen säger att priset inte motsvarar produktionskostnaderna och att de inte tar miljön i beaktande.

Hon säger ändå att det inte handlar om att vi helt måste ge upp köttet, utan om att minska på mängderna.

De låga priserna är också något som många matproducenter är missnöjda med. Enligt dem har priset de får per kilo kött stadigt gått ner.

En ko som blänger igenom ett elstängsel.
Bildtext Köttproduktionen har ökat i Finland sedan landet gick med i EU.
Bild: Arash Matin / Yle

Producenterna borde få mer

Mängden kött som produceras i Finland har ökat sedan landet gick med i EU.

Men det är endast produktionen av broiler som är lönsam. Den har en effektiv och industriell produktionskedja och människor har i allt högre grad valt broiler då de har letat efter alternativ till rött kött.

Både produktionen av gris och nötkött är alltså olönsam.

Till exempel är lönsamhetskvoten för nötkött under 0,5. Det betyder att företagaren får under hälften av en beräknad timlön på 13-14 euro och målet att räntan på det kapital som är bundet till produktionen ska vara 5 procent uppnås bara till hälften.

Jukka Rantala är sakkunnig vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK tycker att producenterna borde få mera pengar per köttkilo.

– Producenterna är företagare som tar risker och gör stora investeringar så att det finns köttproduktion i Finland också i framtiden. De borde få en större ersättning för det arbete de gör.

Enligt Rantala skulle det gynna alla i fall kött skulle kosta lite mer.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Halvalla lihalla on hintansa av Janne Toivonen. Översättningen är gjord av Laura Oksanen.

Diskussion om artikeln