Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I dag stängs samhället delvis ner för tre veckor – så här förändras vardagslivet i Svenskfinland

Från 2021
Uppdaterad 08.03.2021 11:03.
Tomma stolar i på restaurang.
Bildtext Så snart lagen klubbats igenom står restaurangerna tomma.
Bild: Tiina Jutila / Yle

En partiell nedstängning av samhället inleds i dag för att motarbeta spridningen av coronaviruset. Nedstängningen pågår fram till 28 mars och betyder förändringar i vardagen bland annat för högstadie- och andra stadiets elever samt krögare.

Nedstängningen gäller områden som befinner sig i fasen för allmän samhällsspridning och accelerationsfasen av coronavirusepidemin. Kring tio sjukvårdsdistrikt befinner sig för närvarande i fasen för allmän samhällsspridning eller på gränsen till den.

I samtliga områden påverkas familjers vardag i och med att högstadie- och andra stadiets elever övergår från närundervisning till distansundervisning. I lågstadier och daghem fortsätter verksamheten normalt.

All hobby- och idrottsverksamhet avbryts för tre veckor framåt för barn och unga över 12 år.

Myndigheterna rekommenderar dessutom att sammankomster begränsas till maximalt sex personer. Också privata tillställningar för över sex personer bör undvikas.

Här följer en lista på vad de nya begränsningarna innebär i några av Svenskfinlands städer.

Österbotten

Karleby

 • Karleby hör till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun som är på den första nivån, basnivån.
 • Regionförvaltningverket rekommenderar att man undviker fysiska, icke-nödvändiga träffar. Sammankomster med över 20 deltagare är inte tillåtna.
 • Karleby stad önskar att man inte ordnar privata evenemang med över 10 deltagare.
 • Närundervisningen fortsätter i grundskolorna samt på andra stadiet. Det rekommenderas att elever i årskurserna 7-9 använder munskydd i skolan.
 • Medborgarinstitutets kurser sköts på distans. Närundervisning är möjligt med specialarrangemang.
 • Stadens idrottsutrymmen håller öppet. Det rekommenderas ändå att inomhusgymnastik för över 20-åringar avbryts. Barn och ungas hobbyverksamhet får fortsätta som normalt, men tävlingar ska gärna ordnas utan publik.

Vasa

 • Vasa hör till Vasa sjukvårdsdistrikt som är i den tredje fasen, samhällsspridningfasen.
 • Regionförvaltningsverket har utfärdat en stark rekommendation om att invånarna inte träffas fysiskt om det inte är absolut nödvändigt. Fram till den 31 mars får inte evenemang med över 6 deltagare ordnas.
 • Årskurs 7-9 i grundskolan och andra stadiets utbildningar sköts på distans fram till den 28 mars. Sjätteklassarna rekommenderas att använda munskydd under skoldagen.
 • Hobbyverksamhet för över 20-åringar avbryts i stadens utrymmen till och med den 31 mars. Yngre personer får samlas i hobbygrupper med maximalt sex deltagare.
 • Simhallen håller öppet. Ifall besökarna är många kan antalet kunder begränsas.
 • Regionförvaltningsverket begränsar inte privata gyms verksamhet.

Egentliga Finland

Åbo

 • Åbo hör till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt som befinner sig i den tredje fasen, samhällsspridningsfasen.
 • Årskurs 7-9 övergår till distansundervisning till den 28 mars. Elever som behöver särskilt stöd får undervisas i skolan i mindre grupper. Gymnasier och yrkesutbildningar övergår också till distansundervisning. Yrkesutbildningarna får ordna arbetsprov i skolans utrymmen.
 • All hobbyverksamhet som ordnas inomhus för vuxna avbryts. Konditionscirklar utomhus ska inte heller ordnas. Hobbyverksamhet för personer födda efter år 2008 får fortsätta, så länge det kan ske coronasäkert.
 • Bibliotek får endast ta emot 10 kunder åt gången och kunderna får endast besöka utrymmena för att låna eller returnera böcker. Restriktionen gäller i två veckor från och med den 8 mars.
 • Fritidsgårdar för unga får hålla öppet så länge träffarna går att göra coronasäkra.

Nyland

Esbo

 • Esbo hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som är i den tredje fasen, samhällsspridningsfasen.
 • Alla publikevenemang och möten med fler än sex deltagare förbjuds, vare sig de ordnas inomhus eller utomhus. Mindre tillställningar får ordnas ifall det är absolut nödvändigt.
 • Årskurs 7-9 övergår till distansundervisning 8-28 mars i hela södra Finland. Undervisningen på andra stadiet fortsätter också på distans under samma tidsperiod.
 • Kundlokaler (gym, utrymmen för lagsport, simhallar, köpcenters allmänna utrymmen, inomhuslekplatser..) stängs. Lokalerna får hålla öppet då man ordnar ledd hobbyverksamhet för barn under 12 år.

Helsingfors och Vanda

 • Helsingfors och Vanda hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som är i den tredje fasen, samhällsspridningsfasen.
 • Alla publikevenemang och möten med fler än sex deltagare förbjuds, vare sig de ordnas inomhus eller utomhus. Mindre tillställningar får ordnas ifall det är absolut nödvändigt.
 • Årskurs 7-9 övergår till distansundervisning 8-28 mars i hela södra Finland. Undervisningen på andra stadiet fortsätter också på distans under samma tidsperiod.
 • Kundlokaler (gym, utrymmen för lagsport, simhallar, köpcenters allmänna utrymmen, inomhuslekplatser..) stängs. Lokalerna får hålla öppet då man ordnar ledd hobbyverksamhet för barn under 12 år.
 • Biblioteken begränsar sina tjänster.

Åland

 • Åland befinner sig i samhällsspridningsfasen, alltså den tredje fasen.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förbjuds såväl inomhus och utomhus till och med den 14 mars.
 • Undervisningen för gymnasierna, högskolorna samt årskurserna 7-9 sker på distans. Närundervisningen för de lägre årskurserna kan fortsätta, men undervisningen måste ske coronasäkert. Anvisningen gäller till och med den 12 mars.
 • Landskapsregeringen rekommenderar att all hobbyverksamhet inomhus och utomhus ställs in. Rekommendationen gäller också barn och unga och är i kraft till och med den 14 mars.

Restaurangerna står snart tomma

Regeringens mål var att stänga restaurangerna från och med idag, men lagstiftningsprocessen är fortfarande på hälft i riksdagen.

Riksdagen behandlar lagen idag och sannolikt börjar lagen gälla från och med tisdag 9 mars.

Det betyder att restaurangerna stänger i nästan hela landet. I få områden som befinner sig på basnivå får restaurangerna hålla öppet.

Det som förblir tillåtet för samtliga krögare är att sälja ut mat från restaurangerna. Personal- och studentrestauranger får hålla öppet.

Från i fredags fram till slutet av juni tillåts heller ingen dans eller karaoke i restauranger och barer.

Privata lokaler redan stängda

Inom ramarna för den ändrade smittskyddslagen har myndigheterna kunnat stänga privata utrymmen sedan i början av mars i huvudstadsregionen och Nyland.

Myndigheterna har tolkat lagen på ett sätt som ändå tillåter utrymmen att hålla öppet om antalet kunder begränsas till tio.

Det vill regeringen ändra på och strävar efter att kunna stänga utrymmena snarast möjligt.

Diskussion om artikeln