Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyländska politiker positiva till uppskjutet kommunalval – flytten har ändå en del konsekvenser för politiken

Från 2021
Leende kvinna står bland trähus
Bildtext Huruvida vissa stora frågor ska behandlas av nuvarande fullmäktige eller det kommande är något Borgå stadsfullmäktige bör diskutera nu, säger fullmäktigeordförande Mikaela Nylander.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Kommunalvalet skulle ha hållits den 18 april men i lördags slog Justitieministeriet fast att det skjuts upp till den 13 juni, på grund av pandemiläget.

Yle Östnyland har pratat med tre östnyländska toppolitiker om den förändrade valtidpunkten. Alla tre ställer sig mer eller mindre positiva till beslutet.

Mikaela Nylander ser beslutet som det bästa av de dåliga alternativ som fanns till buds

Mikaela Nylander (SFP), som är ordförande för stadsfullmäktige i Borgå, påpekar att det principiella utgångsläget alltid är att hålla val enligt gällande lagstiftning. Men i det här fallet förstår hon beslutet.

– De valde ett alternativ som kanske var det bästa av de dåliga alternativ som fanns till buds.

Hon förstår att många, framför allt valarbetare, kandidater och partier, kan känna sig besvikna.

– Samtidigt förstår jag också att man vill trygga att så många som möjligt ska kunna använda sin rösträtt.

Både kritiska och förstående röster i Borgå

Enligt Nylander har reaktionerna bland Borgåpolitikerna varierat: Vissa är kritiska och andra förstående.

– Majoriteten av dem som uttalat sig förstår ändå beslutet. Visst tycker de det är tråkigt. Många har redan planerat, bokat annonser och färdigställt valprogram. Allt det där kan man ändå använda senare också.

De mera kritiska rösterna verkar finnas bland kandidater som ännu inte sitter i fullmäktige.

– Vissa av dem tycker jag har varit ganska kritiska, men inte alla.

Osäkert huruvida stora beslut behandlas innan den nya mandatperioden

Visst har det framflyttade valet ändå betydelse för kommunalpolitiken i Borgå. Ifall valet skulle ha hållits i april skulle det nya fullmäktige ha tillsatts i juni. Nu inleder det sin mandatperiod först i augusti.

– Det här betyder att vi måste fundera på hur vi ska göra med vissa stora frågor, om sittande fullmäktige ska ta ställning till dem eller om vi ska skjuta upp dem till följande fullmäktige.

Som exempel på en sådan här stor fråga nämner Nylander konceptplanen för att utveckla idrottscentret i Kokon.

– Vi måste fråga oss om det är ändamålsenligt att sittande fullmäktige tar de första besluten i frågan eller ser till att utredningarna går vidare i en viss riktning.

Arja Isotalo är inte förvånad

Arja Isotalo (SDP), som är vice ordförande för stadsstyrelsen i Lovisa, är inte häpen över beslutet att flytta fram kommunalvalet.

– Det var förväntat, tycker hon.

En del olika åsikter om beslutet lär ska förekomma bland Lovisapolitiker men Isotalo säger i alla fall att SDP:s fullmäktigegrupp är positiv till det.

– Hälsan går först, helt enkelt.

Arja Isotalo.
Bildtext Arja Isotalo ställer sig positiv till det framflyttade valet.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Ingen stor inverkan på Lovisapolitiken

Någon värst stor betydelse tror Isotalo inte att framflyttningen av valet kommer ha i Lovisapolitiken.

– Vi följer reglerna och fortsätter göra kampanj. Åtminstone för min egen del ger det här bara lite mera tid för förberedelse.

Yle Östnyland kontaktade också Lovisa stadsfullmäktiges ordförande, Otto Andersson (SFP), och stadsstyrelsens ordförande, Tom Liljestrand (SFP), men ingendera hade möjlighet att ge en intervju.

Kaj Lindqvist hade till och med kunnat vänta med val till hösten

Kaj Lindqvist (SFP), som är ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo, är kanske mest positivt inställd till framflyttningen av valet bland de tre politiker Yle Östnyland har talat med.

– Det var helt på sin plats att flytta valet. Det möjliggör ett tryggare val. Valet hade lika gärna kunnat flyttas till hösten.

Att ordna kommunalvalet på hösten, som vi gjorde innan 2017 års val, har flera fördelar enligt Lindqvist.

– Då överensstämmer mandatperioden med kalenderåret. Det underlättar till exempel budgetarbete, bokslut och verksamheten över lag.

Kaj Lindqvist
Bildtext Kaj Lindqvist hade gärna sett att kommunalvalet hålls i oktober i stället.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Kan bli enklare att få valfunktionärer

Enligt Lindqvist delar i alla fall de andra kommunstyrelsemedlemmarna i Sibbo hans åsikt om det framflyttade valet.

– Vi får fler vaccinerade och mera tid för förberedelse. Vädret är säkert också bättre, vilket kan möjliggöra alternativa sätt att ordna vallokaler på.

Ett framflyttat val kan också göra det enklare att få folk att ställa upp som valfunktionärer.

– Många har nu varit oroliga på grund av coronaläget. Det har varit svårt att få folk att ställa upp innan de fått vaccinet.

Nya fullmäktige kommer inte ha stor inverkan på budgeten för 2022

Liksom Nylander lyfter även Lindqvist upp det faktum att vissa beslut, som annars skulle tas av det nya fullmäktige, nu kommer hinna tas av det gamla.

– Bokslutet är ett exempel på ett sådant beslut. Det innebär att budgetarbetet kommer vara ganska långt berett när det nya fullmäktige tillträder. I praktiken kommer det alltså ha rätt så små möjligheter att påverka budgeten för 2022.

Yle Östnyland försökte också kontakta Sibbo kommunfullmäktiges ordförande, Heikki Vestman (Saml), men fick inget svar.

Östnyländska politiker positiva till framflyttat kommunalval – framflyttningen har ändå en del konsekvenser för kommunalpolitike - Spela upp på Arenan
Blandade åsikter kring beslutet att flytta kommunalvalet – vi talade med folk på stan i Lovisa - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln