Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inte bara HU – också andra högskolor överväger distansundervisning ännu i höst: "Om det är möjligt öppnar vi upp för närundervisning"

Från 2021
Uppdaterad 08.03.2021 17:05.
Fruset hav nedanför Academill i Vasa.
Bildtext Det är tills vidare oklart om det blir närstudier på Åbo Akademi i höst eller inte. På bilden Vasacampuset Academill.
Bild: Yle/Roy Fogde

De största högskolorna och universiteten i Svenskfinland har inte ännu tagit beslut om hur undervisningen ska se ut på höstterminen. Allt beror på hur coronapandemin utvecklas.

Helsingfors universitet har redan meddelat att det är distansstudier som gäller ännu under höstterminen. En rundringning till andra högskolor visar att de flesta väljer att avvakta innan ett sådant beslut tas.

På yrkeshögskolan Arcada har man preliminärt bestämt att de svenskspråkiga utbildningarna från och med i höst kommer vara delvis på distans och delvis på plats, berättar Arcadas rektor Mona Forsskåhl.

De engelskspråkiga utbildningarna som i huvudsak riktar sig till utländska studerande kommer däremot sannolikt att skötas på distans. Beslutet för de inhemska studenterna kommer att tas i slutet av april, säger Forsskåhl.

Hon säger att studiernas sociala bit är en viktig orsak till att Arcada redan nu hoppas på att kunna välkomna fler studerande till campus i höst.

- Det som väger för att ta in en del mindre grupper är det att det finns ett enormt behov av att få träffas, att ingå i sociala nätverk och att få bygga sin vuxenidentitet medan man studerar, säger Forsskåhl.

Enligt Forsskåhl är det en mycket viktig del av studierna att lära sig hur man jobbar i grupp inom sin egna tilltänkta bransch, och att få en uppfattning om hur arbetslivet kan se ut. Så länge undervisningen sker på distans saknas det elementet. Dessutom mår som bekant många studerande dåligt av distansstudier.

Mona Forsskåhl har varit rektor vid Arcada sedan 2018.
Bildtext Arcadas rektor Mona Forsskåhl säger att hon hoppas att det kan bli mer närundervisning från och med andra perioden i höst.
Bild: Arcada

- Vår innerliga förhoppning är att man i höst ska få träffas på campus. Mitt hjärta går ut till alla de som mår riktigt dåligt just nu, de blir fler ju längre det här pågår.

- Vi vet att läget är som det är, men jag har förhoppningar om att vaccinet ska vara effektivt och att vi kommer kunna ha en lite mer normal situation i höst. Om det blir i period ett får vi se men åtminstone från period två tror jag vi kan träffas på campus igen, och det är jag glad för.

Enligt Forsskåhl säger ändå många studerande att de vill att en del av studierna fortsätter gå på distans, för att vissa moment helt enkelt fungerar bättre online.

Åbo Akademi och Novia avvaktar med beslut

Åbo Akademi har än så länge bara tagit beslut för vårterminen. Prorektor Stefan Willför säger att det lutar mot en hybridmodell, det vill säga delar på distans, delar på plats, även i höst.

- Exakt vad det i praktiken innebär vet jag inte just nu men antagligen har vi en motsvarande arbetsform som nu, att den största delen av undervisningen är på distans med utvalda kurser där studerande kan vara on site på campus, förklarar Stefan Willför.

När beslutet tas är inte bestämt, men Willför tippar på att det kommer i god tid före sommaren.

Vi hoppas att vi så långt som möjligt kan återgå till en huvudsakligen campusbaserad undervisning

Yrkeshögskolan Novias rektor och vd, Örjan Andersson, säger att beslutet för Novias del kommer på sommaren. Novia har en stor flexibilitet och Andersson lyfter på hatten åt yrkeshögskolans lärare, som varit snabba med att anpassa sig till pandemiundervisning.

- Beslutet tas i juni. Vi hoppas att vi så långt som möjligt kan återgå till en huvudsakligen campusbaserad undervisning, säger Andersson.

Likt Arcadas Forsskåhl säger Örjan Andersson att gemenskapen i närundervisningen är en ytterst viktig komponent i studierna.

Örjan Andersson har en mörk kostym och en röd slips.
Bildtext Novias rektor Örjan Andersson hoppas på mer närundervisning i höst än i nuläget.
Bild: Yle/ Jukka Tyni

- Gemensamt för många yrkeshögskoleutbildningar är att det är viktigt att få jobba i laboratorier, i övningskliniker och så vidare, men det är också oerhört viktigt att kunna komma till campus och träffa varandra, jobba tillsammans och stöda tillsammans.

Ingen obligatorisk närvaro på Hanken

Inte heller på Hanken, alltså Svenska handelshögskolan, har ett slutgiltigt beslut tagits ännu på måndagen. Beslutet tas antingen den här veckan eller i april. Linda Gerkman, direktör för studier och antagning, säger att det ändå är ganska tydligt åt vilket håll situationen lutar.

- Förväntningen är den att vi åtminstone börjar hösten på distans och om det blir möjligt kan vi öppna upp för närundervisning, säger Gerkman.

- Det som har diskuterats är att det inte finns någon obligatorisk närvaro i undervisningen, utan studerande kan också sköta studierna på distans.

Gerkman säger att examinationen kan komma att kräva fysisk närvaro, men det beror på virusläget.

Hankens huvudbyggnad fotograferad i juli 2020.
Bildtext Hankens byggnad i Helsingfors kanske inte får se så mycket mer action i höst heller, då distansundervisningen kan vara aktuell ännu då.
Bild: Silja Viitala / Yle

Aalto fortsätter med vissa på plats

På Aalto-universitetet, som hyser flera olika högskolor, har man under hela "pandemiläsåret" fortsatt ha en del närundervisning, beroende på studieinriktning. Enligt vice rektor Petri Suomala kan en del av undervisningen inte ske på distans.

Beslut om hur undervisningen på hösten arrangeras kommer tas i april. Suomala anser att det är sannolikt att man fortsätter som hittills, att de som behöver arbeta på campus också kan göra det.

De olika högskolorna, påpekar han, har vitt skilda behov, och många måste kunna arbeta tillsammans medan andra klarar sig bättre på distans.

Studerande och personal behöver stöd

Ett återkommande tema under pandemin är studerandes välmående. Högskolorna har satsat på att förbättra situationen för de studerande och den personal som mår dåligt på grund av distansundervisningen eller andra orsaker.

På Arcada finns flera olika verktyg i användning. Det finns till exempel en satsning på studievägledning och stöd i vardagen, som inleddes redan innan pandemin, berättar rektor Mona Forsskåhl.

Dessutom har högskolan också satsat på nya sätt att stöda studerande, där inte bara personalen ska stöda studerande utan också så att studerande får lära sig att stöda varandra.

Det är viktigt att de också lär sig vara stöd för varandra i underliga tider

- Det är viktigt att de också lär sig vara stöd för varandra i underliga tider, det kan ju komma på nytt sen i framtiden och då kan det vara bra att kunna, säger Forsskåhl.

På Hanken har man utöver studiepsykologer en extra studievägledningsresurs, och en studiecoach som har kontakt med de studerande som vill ha extra stöd, berättar Linda Gerkman.

Dessutom har högskolan erbjudit psykoterapi åt de studerande som haft det svårast.

- Vår studentkår har också varit aktiv och hjälper oss att ordna studiecirklar, speciellt för grundkurserna för första årets studerande, så det är vi mycket tacksamma för, säger Gerkman.

Målet är att våra studerande är på campus när det bara är möjligt

ÅA:s prorektor Willför säger att olika arbetsgrupper på fakulteterna har jobbat på att identifiera undervisningssätt som ska stöda både studerande och personal som har det tufft i distanstider. Redan innan pandemin fanns det en arbetsgrupp som arbetade med studerandes välmående.

Willför tror man har lyckats relativt bra med att stöda sina studerande, och att man fortsättningsvis försöker hjälpa de studerande som mår dåligt att få den hjälp de behöver.

Pandemin har även gett nya möjligheter

De saker man nu har lärt sig under pandemin kommer inte att glömmas bort. Arcadas rektor Forsskåhl säger att en del av arbetssätten visat sig fungera väldigt bra, och att de ska hållas kvar i verktygsbacken.

Stefan Willför på Åbo Akademi säger att kursutbudet kan få en permanent, ny dimension i framtiden tack vare pandemin. Willför säger att det knappast handlar om att vissa kurser bara erbjuds på distans efter pandemin, men att man vill erbjuda en del kurser åt personer som inte kan närvara fysiskt.

- Det kommer finnas fler kurser som kan erbjudas på distans. Det har varit ganska få av dem före pandemin. Målet är ändå att våra studerande är på campus när det bara är möjligt, säger Willför.