Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nybyggen, broar och piazzor ska liva upp Åbos historiska centrum – planeringen går vidare

Från 2021
Flygbildsvision över hur historiska kvarteret i Åbo ska se ut i framtiden.
Bildtext Det här är en av visionerna för hur Åbos historiska centrum ska se ut i framtiden.
Bild: Åbo stad.

Utvecklingsplanen för Åbos historiska centrum, alltså kvarteren som sträcker sig från Gamla Stortorget till Åbo Akademi och Åbo universitet är nu färdig.

Planläggarna vill blåsa liv i området genom att utveckla de byggnader som redan finns men hoppas också på nybyggen och andra förändringar i det område som berörs.

Vision över hur kvartert kring Domkyrkan i Åbo kan se ut i framtiden.
Bildtext En av idéerna är att bygga kajer och caféer längs med ån.
Bild: Åbo stad.

– Fastighetsägarna i området har redan tidigare funderat var för sig över egna konkreta planer för byggandet och utvecklingen av sina fastigheter, säger stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen vid Åbo stad. Nu har vi fört samman aktörerna och med de existerande byggnaderna som utgångspunkt utvecklat en ny plan för hela området.

Timo Hintsanen
Bildtext Stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen är nöjd med utvecklingsarbetet hittills.
Bild: YLE / Ville Hupa

Enligt Hintsanen vill Åbo stad skapa förutsättningar som skulle locka utomstående investerare att investera sina pengar i Åbo, något som ligger i linje med spetsprojektet för utvecklingen av centrumområdet.

Bra samarbete A och O för fortsatt utveckling av området

Arbetet med utvecklingsplanen har genomförts tillsammans med områdets centrala fastighetsägare.

Finlands universitetsfastigheter, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Åbo stad, Åbo universitet, Turun Yliopistosäätiö, Studentbystiftelsen i Åbo och Åbo Akademi har deltagit i utvecklingsarbetet.

Lundén Architecture Company och Demos Helsinki har gjort den konkreta utvecklingsplanen i samråd med dessa aktörer.

Alla som deltog i arbetet betonar hur viktigt det är att utvecklingen av kvarteren i närheten av Domkyrkan genomförs tillsammans.

– Det omfattande engagemanget från fastighetsägarna i området möjliggjorde ett intressant åsiktsutbyte mellan olika aktörer, säger Nora Hildén som är campusutvecklingschef vid Finlands universitetsfastigheter. Det arbete som vi nu har gjort underlättar i framtiden då vi ska hitta potentiella samarbetspartners.

Stiftelsen för Åbo Akademi ser det som viktigt att området utvecklas som en helhet tillsammans med alla de olika aktörer som är verksamma i området.

Lasse Svens, skattmästare på Stiftelsen för Åbo Akademi sitter vid sitt skrivbord
Bildtext Skattmästare Lasse Svens ser många fördelar med en gemensam utvecklingsplan för hela området.
Bild: Louise Bergman

– Vi beaktar först och främst våra egna fastigheter och hur de kunde utvecklas, men genom att göra upp en helhetsplan kan vi optimera attraktionskraften för området, säger Lasse Svens som är skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Berättelser målar upp framtiden för det historiska kvarteret

Då utvecklingsplanen för det historiska kvarteret har tagits fram har man hört invånare, stadsbor och andra aktörer i området. De har fått delta i olika verkstäder och fått besvara enkäter om hur de önskar att området skulle se ut i framtiden.

Vision över hur akademikvarteret kunde livas upp i framtiden.
Bildtext En tanke hur korsningen av Fabriksgatan och Biskopsgatan i närheten av Arken vid Åbo Akademi kunde se ut i framtiden.
Bild: Åbo stad.

Utifrån dessa svar och idéer har man tagit fram tre så kallade berättelser som ska fungera som inspiration för områdets vidareutveckling.

De tre berättelserna är vackert stadsrum för kultur och upplevelser, gemensamt historiskt centrum och universitetens levande stadsdel.

– Med berättelserna kan vi skapa en bild av hur alla inblandade anser att området ska se ut i framtiden, säger Kaisa Schmidt-Thomé som är äldre sakkunnig vid Demos Helsinki. Berättelserna illustrerar och beskriver framtiden och lyfter fram olika möjligheter för hur man kunde liva upp området och de ska fungera som impulser och inspiration för att få människor att sätta igång med utvecklingsarbetet.

Enligt Schmidt-Thomé kommer förverkligandet av scenarierna att kräva samarbete och gemensamma satsningar.

– En bra utgångspunkt är att börja med Gamla Stortorget och fortsätta därifrån, säger Schimdt-Thomè.

Universiteten borde synas bättre i stadsbilden

En av berättelserna fokuserar på att förbättra universitetens synlighet i området, knyta dem närmare Gamla Stortorget och liva upp universitetsområdet.

Vision på hur domkyrkotorget i Åbo kan se ut i framtiden.
Bildtext Nybyggnader och öppnandet av gamla byggnader för allmänheten kan liva upp det historiska kvarteret i framtiden.
Bild: Åbo stad.

– Vår roll i utvecklingsarbetet är framför allt att erbjuda utbildning och att producera forskning av nationell och internationell betydelse, säger prorektor Mikael Lindfelt vid Åbo Akademi. Men vi vill också vara områdets funktionella och multidimensionella magnet som i mån av möjlighet kommer att sträva efter att förbättra vår synlighet i området.

Man, Mikael Lindfelt vid Åbo Akademi, står framför kameran i mörkblå satinkostym.
Bildtext Prorektor Mikael Lindfelt vill gärna se nya trafiklösningar som kunde knyta samman campus med övriga Åbo.
Bild: Arash Matin

En av de konkreta idéerna i utvecklingsplanen är att knyta samman universiteten med området kring Gamla Stortorget.

Det föreslås göras genom att öppna upp byggnader för allmänheten men också genom att bygga nya byggnader.

– Att bygga nytt kan nog bli utmanande med tanke på vår ekonomiska situation, säger Lindfelt. Hellre skulle jag se att staden planerade in nya promenadstråk och cykelleder som binder samman campusområdet med stadens kommersiella kvarter.

Det här är alternativ som kunde ge området nya dimensioner anser Lindfelt, utan att förstöra den gröna idylliska gatubild som redan finns.

Vision över hur kvarteren kring Åbo Akademi ska se ut i framtiden.
Bildtext Genom att locka nya aktörer kan man liva upp det historiska kvarteret på ett helt nytt sätt anser aktörerna bakom utvecklingsplanen.
Bild: Åbo stad.

Målet är att skapa ett fungerande område för alla parter och bland annat nämns byggandet av nya broar för att underlätta lättrafiken i området samt byggandet av piazzor likt de man ser i Centraleuropa.

Diskussionerna med stadsborna om utvecklingsplanens innehåll och åtgärder kommer nu att fortsätta och fram till den 28 mars kan invånarna kommentera planen på Åbo stads webbsidor.

Diskussion om artikeln