Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Politikforskare: Olyckligt flytta valet med kort varsel – nu måste det bli av i juni

Från 2021
Uppdaterad 08.03.2021 16:24.
Forskaren Marina Lindell
Bildtext Att flytta valet är ingen katastrof, men beskedet kom med kort varsel, anser forskaren Marina Lindell.
Bild: Yle / Jonas Mastosalo

Även om beskedet att kommunalvalet skjuts fram till juni kom med kort varsel, är det ingen katastrof, anser Marina Lindell som forskar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Det hon efterlyser hade varit en större beredskap på alternativa scenarier från regeringens sida. Men datumflytten kom inte som någon överraskning.

- Det var ganska väntat ändå, då man lyssnat på regeringens höjda tonläge angående restriktionerna, med undantagsläget och utegångsförbud som diskuteras, säger Marina Lindell.

Enligt henne hade det varit motstridigt att hålla val, samtidigt som man säger att folk ska hållas hemma.

- Men det är förvånande att beskedet kom så här sent, då man antytt ända fram till nu att valet ska hållas som planerat.

Rent principiellt, är det en stor sak att flytta fram ett val i en demokrati, då det är viktigt att folket få välja sina representanter. Men:

- Under rådande omständigheter tycker jag inte det är någon större skada att flytta fram valet med två månader, säger hon.

En hand som håller i en penna och är i beråd att fylla i en valsedel.
Bildtext Ifall risken att smittas i valloklalen är stor, kan valdeltagandet bli lidande.
Bild: Yle/Tove Virta

Lindell förmodar att man från regeringshåll hade väntat sig att vaccineringen skulle ha framskridit snabbare och in i det sista hoppades att ursprungsplanen skulle hålla.

- Men jag är förvånad att man inte tagit fram olika scenarier, då vi vet att pandemin är lite oförutsägbar.

Därför efterlyser Marina Lindell att man skulle ha utarbetat olika parallella tillvägagångssätt för att antingen hålla valet eller skjuta upp det, vilket kunde ha presenterats för allmänheten i god tid.

“Det är säkert smart att flytta fram valet, fast beslutet kunnat komma tidigare”

Såväl hälsoaspekten som demokratifrågan var centrala för det avgörande beslutet om flytten. Ur demokratisynvinkel befaras att valdeltagandet hade kunnat bli väldigt lågt om epidemin grasserat som värst vid tiden för valet.

- Ett lågt valdeltagande är inget man önskar, säger Lindell.

Viktig demokratifråga

Även frågan om hur man tryggar röstningsförfarandet för personer som antingen insjuknat eller som sitter i karantän var öppna in i det sista före datumflytten.

- Man kan inte frånta folk möjligheten att rösta, så det hade varit ett stort problem.

Även rädslan att smittas vid själva röstningsställena hade försvagat demokratin, om många väljare valt att inte rösta på grund av smittorisken. Det misstänks också att intresset att ställa upp som valfunktionärer hade trytit om pandemin vore utbredd kring valdagen.

- Så på det viset är det säkert smart att flytta fram valet, även om beslutet hade kunnat komma lite tidigare, säger Lindell.

Mer tid för kampanj

Kandidatnomineringen borde annars ha varit spikad nu, men frågan är i vilken mån startfältet förändras till följd av valflytten.

- För de flesta är det säkert välkommet med extratid att hitta kandidater. Nu får de fundera igenom profilen på kandidaterna, att det finns spridning på deras profiler.

Valkampanjen har ändå inte startat, så det finns enligt Lindell möjlighet för partierna att noggrannare gå igenom sin strategi. Däremot är det enligt Lindell svårt att säga vem som gynnas eller missgynnas av flytten.

- Men det är säkert utmanande för partierna att hålla liv i den kampanj som sakta har börjat och samtidigt kanske söka nya kandidater till sina listor.

Kyltti ennakkoäänestyspaikasta
Bildtext Smittorisken minskas om färre mänskor samlas i vallokalerna.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det vore olyckligt ifall valet flyttas fram ytterligare, så det kan hålls först till hösten, anser Lindell.

- Jag hoppas verkligen man kan ro valet i land i juni, så att man tar i beaktande olika scenerier för att trygga röstningsproceduren, med exempelvis plexiglas eller att man kan rösta utomhus. Att man har olika åtgärder så valet kan hållas i juni, oberoende hur situationen ser ut, säger Marina Lindell.

Diskussion om artikeln