Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad säljer tre affärstomter i Läpp

Från 2021
Helikopterbild av korsningen i Karis läpp
Bildtext Det är frågan om tomter på området i övre vänstra hörnet av bilden, bakom affärshuset med mörkrött tak.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Tomterna ligger alldeles invid riksväg 25 väster om korsningen i Läpp och bakom det affärshus som ligger på västra sidan av korsningen (AD Center).

Tomternas areal är allt som allt nästan 3,5 hektar och de har en sammanlagd byggrätt på över 9 000 kvadratmeter.

Stora detaljhandelsenheter

Den minsta av tomterna säljs separat och de två övriga tillsammans.

Den minsta tomten i ändan av Doppinggränden är en 0,6 hektar stor affärstomt. Där får man bygga en stor detaljhandelsenhet på cirka 2 000 våningskvadratmeter. Av det får högst fjärdedelar (1 500 våningskvadratmeter) vara dagligvaruhandel.

De två större tomterna är en affärstomt och en lagertomt. Affärstomten är nästan två hektar stor. Också på den får man enligt detaljplanen bygga en stor detaljhandelsenhet. Den får vara högst 5 600 våningskvadratmeter.

Den sista tomten är knappt en hektar stor och den är enligt planen reserverad för lagerbyggnader. Byggrätten är cirka 1 400 våningskvadratmeter.

Prismabygget väntas på andra sidan

Staden berättar att trafikarrangemangen i korsningsområdet i Läpp ska förnyas och allt väntas vara klart kring årsskiftet 2022-2023.

Tomterna säljs till högst bjudande och anbud ska lämnas in senast i slutet av april.

Det är inte frågan om de tomter som varit aktuella för den Prisma i Läpp som handelslaget Varuboden-Osla velat bygga. VBO äger mark öster om korsningen, på samma sida som bränslestationerna.

Källa: Information på Raseborgs stads webbplats